Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vision - interpretation från person till person

Andersson, Ellinor LU and Wirgin, Isabell LU (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Genom att studera hur en vision används av aktörer i en serviceorganisation syftar uppsatsen till att bidra till djupare förståelse kring funktionen av vision. Uppsatsens empiriska material utgörs av en fallstudie på hotellkedjan Scandic där tolv kvalitativa intervjuer har genomförts. Den valda metoden är passande för att nå en djupare förståelse för hur personal upplever visionen i sitt arbete. Därigenom fördjupas kunskaper kring funktion av vision. För att analysera det empiriska materialet har teorier kring vision diskuterats. Begreppet används ofta tillsammans med mission, för uppsatsens syfte är det dock inte relevant att skilja begreppen åt. Teorierna belyser dels positiva synsätt på betydelse och funktion av vision vilka sätts i... (More)
Genom att studera hur en vision används av aktörer i en serviceorganisation syftar uppsatsen till att bidra till djupare förståelse kring funktionen av vision. Uppsatsens empiriska material utgörs av en fallstudie på hotellkedjan Scandic där tolv kvalitativa intervjuer har genomförts. Den valda metoden är passande för att nå en djupare förståelse för hur personal upplever visionen i sitt arbete. Därigenom fördjupas kunskaper kring funktion av vision. För att analysera det empiriska materialet har teorier kring vision diskuterats. Begreppet används ofta tillsammans med mission, för uppsatsens syfte är det dock inte relevant att skilja begreppen åt. Teorierna belyser dels positiva synsätt på betydelse och funktion av vision vilka sätts i relation till mer kritiska teorier. För att studera möjliga utmaningar i användandet presenteras teorier kring semantik och översättning. Uppsatsens slutsatser är att vision är av vikt i en serviceorganisation då den utifrån empirin fungerar som riktlinjer, målsättning och motivation i personalens dagliga arbete. Dock är användandet inte problemfritt. Funktion av vision påverkas enligt det analyserade materialet av subjektiva tolkningar vilket bidrar till en översättningsproblematik. Vi visar genom uppsatsen att vision är av vikt inom serviceorganisationer, men att den inte får den tänkta funktionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Ellinor LU and Wirgin, Isabell LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Vision och mission, serviceorganisationer, översättning, semantik
language
Swedish
id
8881867
date added to LUP
2016-08-16 14:11:18
date last changed
2016-08-16 14:11:18
@misc{8881867,
 abstract   = {Genom att studera hur en vision används av aktörer i en serviceorganisation syftar uppsatsen till att bidra till djupare förståelse kring funktionen av vision. Uppsatsens empiriska material utgörs av en fallstudie på hotellkedjan Scandic där tolv kvalitativa intervjuer har genomförts. Den valda metoden är passande för att nå en djupare förståelse för hur personal upplever visionen i sitt arbete. Därigenom fördjupas kunskaper kring funktion av vision. För att analysera det empiriska materialet har teorier kring vision diskuterats. Begreppet används ofta tillsammans med mission, för uppsatsens syfte är det dock inte relevant att skilja begreppen åt. Teorierna belyser dels positiva synsätt på betydelse och funktion av vision vilka sätts i relation till mer kritiska teorier. För att studera möjliga utmaningar i användandet presenteras teorier kring semantik och översättning. Uppsatsens slutsatser är att vision är av vikt i en serviceorganisation då den utifrån empirin fungerar som riktlinjer, målsättning och motivation i personalens dagliga arbete. Dock är användandet inte problemfritt. Funktion av vision påverkas enligt det analyserade materialet av subjektiva tolkningar vilket bidrar till en översättningsproblematik. Vi visar genom uppsatsen att vision är av vikt inom serviceorganisationer, men att den inte får den tänkta funktionen.},
 author    = {Andersson, Ellinor and Wirgin, Isabell},
 keyword   = {Vision och mission,serviceorganisationer,översättning,semantik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vision - interpretation från person till person},
 year     = {2016},
}