Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelse av maternal gatekeeping hos pappor med postpartumdepression

Junes, Samuel LU and Huld, Josef (2016) PSPT02 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken grad depression och omvårdnadsrepresentationer samvarierar hos pappor efter barns födelse. Särskild vikt gavs åt sambandet mellan pappornas grad av depression och deras upplevelse av maternal gatekeeping. När en pappa har en upplevelse av maternal gatekeeping känner han sig utestängd från delar av famljelivet och omvårdnaden av barnet. Målgruppen för studien var pappor till barn mellan 0 till 24 månader. De pappor som samtyckte till att delta i studien screenades för depression med Beck Depression Inventory II och The Edinburgh Postnatal Depression Scale. The Parental Caregiving Attachment Interview; en semi-strukturerad intervju för att undersöka och
karakterisera... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken grad depression och omvårdnadsrepresentationer samvarierar hos pappor efter barns födelse. Särskild vikt gavs åt sambandet mellan pappornas grad av depression och deras upplevelse av maternal gatekeeping. När en pappa har en upplevelse av maternal gatekeeping känner han sig utestängd från delar av famljelivet och omvårdnaden av barnet. Målgruppen för studien var pappor till barn mellan 0 till 24 månader. De pappor som samtyckte till att delta i studien screenades för depression med Beck Depression Inventory II och The Edinburgh Postnatal Depression Scale. The Parental Caregiving Attachment Interview; en semi-strukturerad intervju för att undersöka och
karakterisera omvårdnadsrepresentationer hos mödrar och fäder, genomfördes med 17 pappor som rapporterade besvärande depressiva symptom. För den nya kategorin maternal gatekeeping skapades en delskala i enlighet med övriga kategorier i intervjumanualen. Förekomsten av sådana
tankar undersöktes i intervjumaterialet. Det visade sig att grad av depression samvarierade med ilska, förakt och idealisering. En övervägande majoritet av de deprimerade papporna hade otrygga omvårdnadsrepresenationer. Det fanns inga samband mellan grad av depression och upplevelse av maternal gatekeeping, men 70,6 % av deltagarna hade en moderat eller starkare
upplevelse av maternal gatekeeping. Således uppvisar deprimerade pappor strategier som kan vara skadliga för barnet. Pappornas upplevelser av maternal gatekeeping kan bidra till känslor av hopplöshet inför att kunna skapa en nära relation till sitt barn. (Less)
Popular Abstract
The aim of this study was to examine to what extent father’s postpartumdepression and caregiving representations correlated. Of special interest was the relationship between fathers severity of depression and their experience of maternal gatekeeping. When a father experiences maternal gatekeeping he feels excluded from parts of family life and caregiving of the
child. The target group of the study were fathers of children between 0 - 24 months. The fathers who agreed to participate in the study were screened for depression with the Beck Depression Inventory II and the Edinburgh Postnatal Depression Scale. The Parental Caregiving Attachment Interview; a semi-structured interview to investigate and characterize caregiving
representations... (More)
The aim of this study was to examine to what extent father’s postpartumdepression and caregiving representations correlated. Of special interest was the relationship between fathers severity of depression and their experience of maternal gatekeeping. When a father experiences maternal gatekeeping he feels excluded from parts of family life and caregiving of the
child. The target group of the study were fathers of children between 0 - 24 months. The fathers who agreed to participate in the study were screened for depression with the Beck Depression Inventory II and the Edinburgh Postnatal Depression Scale. The Parental Caregiving Attachment Interview; a semi-structured interview to investigate and characterize caregiving
representations of mothers and fathers, were conducted with 17 fathers who reported distressing symptoms of depression. A new subscale was created for the new category of Maternal Gatekeeping in accordance with the other categories in the codingmanual. The existence of such thoughts were tracked in the interview material. The results showed that the severity of depression co-varied with anger, derogation and idealization. An overwhelming majority of the depressed fathers showed insecure caregiving representations. There was no correlation between the severity of depression and the experience of maternal gatekeeping, but 70.6 % of the participants, however, showed a moderate or greater experience of maternal gatekeeping.
This shows that fathers with depressive symptoms exhibit strategies that can be harmful to the child. Also fathers experiences of maternal gatekeeping can contribute to feelings of hopelessness in order to create a close relationship to their child (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Junes, Samuel LU and Huld, Josef
supervisor
organization
course
PSPT02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Postpartumdepression, omvårdnadsrepresentationer, maternal gatekeeping, nursing representations, maternal, gatekeeping
language
Swedish
id
8881884
date added to LUP
2016-06-20 08:19:52
date last changed
2016-06-20 08:19:52
@misc{8881884,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att undersöka i vilken grad depression och omvårdnadsrepresentationer samvarierar hos pappor efter barns födelse. Särskild vikt gavs åt sambandet mellan pappornas grad av depression och deras upplevelse av maternal gatekeeping. När en pappa har en upplevelse av maternal gatekeeping känner han sig utestängd från delar av famljelivet och omvårdnaden av barnet. Målgruppen för studien var pappor till barn mellan 0 till 24 månader. De pappor som samtyckte till att delta i studien screenades för depression med Beck Depression Inventory II och The Edinburgh Postnatal Depression Scale. The Parental Caregiving Attachment Interview; en semi-strukturerad intervju för att undersöka och
karakterisera omvårdnadsrepresentationer hos mödrar och fäder, genomfördes med 17 pappor som rapporterade besvärande depressiva symptom. För den nya kategorin maternal gatekeeping skapades en delskala i enlighet med övriga kategorier i intervjumanualen. Förekomsten av sådana
tankar undersöktes i intervjumaterialet. Det visade sig att grad av depression samvarierade med ilska, förakt och idealisering. En övervägande majoritet av de deprimerade papporna hade otrygga omvårdnadsrepresenationer. Det fanns inga samband mellan grad av depression och upplevelse av maternal gatekeeping, men 70,6 % av deltagarna hade en moderat eller starkare
upplevelse av maternal gatekeeping. Således uppvisar deprimerade pappor strategier som kan vara skadliga för barnet. Pappornas upplevelser av maternal gatekeeping kan bidra till känslor av hopplöshet inför att kunna skapa en nära relation till sitt barn.},
 author    = {Junes, Samuel and Huld, Josef},
 keyword   = {Postpartumdepression,omvårdnadsrepresentationer,maternal gatekeeping,nursing representations,maternal,gatekeeping},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelse av maternal gatekeeping hos pappor med postpartumdepression},
 year     = {2016},
}