Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En palett av metoder - en kvalitativ intervjustudie av fyra musiklärare om hur de anpassar musikundervisningen i grundskolan för elever med rörelsenedsättning.

Johansson, Viktor LU (2016) LAMP72 20161
Malmö Academy of Music
Abstract
Music is a compulsory subject in Swedish elementary schools. This study presents the results of four music teachers' experiences in adapting music education for students with mobility impairments and their views on making it more inclusive and accessible for them. Through qualitative interviews, I have found that these teachers' attitudes towards students, as well as efficient practices, are consistent with the laws and regulations for inclusion and accessibility in Swedish school. The study shows that there is currently no easily accessible and collective knowledge for music teachers who need advice and support when adapting music education and making it more inclusive. The study also indicates that a complete picture of how it is in... (More)
Music is a compulsory subject in Swedish elementary schools. This study presents the results of four music teachers' experiences in adapting music education for students with mobility impairments and their views on making it more inclusive and accessible for them. Through qualitative interviews, I have found that these teachers' attitudes towards students, as well as efficient practices, are consistent with the laws and regulations for inclusion and accessibility in Swedish school. The study shows that there is currently no easily accessible and collective knowledge for music teachers who need advice and support when adapting music education and making it more inclusive. The study also indicates that a complete picture of how it is in Swedish schools in general is lacking and more information about how to adapt music education should be made available to music teachers. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Musik är ett obligatoriskt ämne för alla elever i grundskolans senare del (åk 7-9). Denna studie presenterar fyra musiklärares erfarenheter i, och syn på, att anpassa musikundervisningen för elever med rörelsenedsättning så den blir inkluderande och tillgänglig även för elever som har motoriska svårigheter. Genom kvalitativa intervjuer har jag fått fram att dessa lärare har ett förhållningssätt mot eleverna samt väl fungerande arbetsmetoder som stämmer överens med de lagar och förordningar som finns i svensk skola gällande inkludering och tillgänglighet. Studien visar att det inte finns någon enkelt tillgänglig och samlad kunskap för de musiklärare som behöver råd och stöd i hur man ska anpassa musikundervisningen för att göra den mer... (More)
Musik är ett obligatoriskt ämne för alla elever i grundskolans senare del (åk 7-9). Denna studie presenterar fyra musiklärares erfarenheter i, och syn på, att anpassa musikundervisningen för elever med rörelsenedsättning så den blir inkluderande och tillgänglig även för elever som har motoriska svårigheter. Genom kvalitativa intervjuer har jag fått fram att dessa lärare har ett förhållningssätt mot eleverna samt väl fungerande arbetsmetoder som stämmer överens med de lagar och förordningar som finns i svensk skola gällande inkludering och tillgänglighet. Studien visar att det inte finns någon enkelt tillgänglig och samlad kunskap för de musiklärare som behöver råd och stöd i hur man ska anpassa musikundervisningen för att göra den mer tillgänglig. Vidare visar studien att det saknas en större helhetsbild av hur det ser ut i Sveriges skolor generellt samt att mer information kring anpassning i ämnet musik bör finnas tillgänglig för musiklärare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Viktor LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
music education, adaptations, inclusion, mobility impairments, disabilities, educational science, musikundervisning, anpassningar, inkludering, rörelsenedsättning, funktionsnedsättning, utbildningsvetenskap, musikpedagogik
language
Swedish
id
8882027
date added to LUP
2016-06-17 10:44:13
date last changed
2016-06-17 10:44:13
@misc{8882027,
 abstract   = {Music is a compulsory subject in Swedish elementary schools. This study presents the results of four music teachers' experiences in adapting music education for students with mobility impairments and their views on making it more inclusive and accessible for them. Through qualitative interviews, I have found that these teachers' attitudes towards students, as well as efficient practices, are consistent with the laws and regulations for inclusion and accessibility in Swedish school. The study shows that there is currently no easily accessible and collective knowledge for music teachers who need advice and support when adapting music education and making it more inclusive. The study also indicates that a complete picture of how it is in Swedish schools in general is lacking and more information about how to adapt music education should be made available to music teachers.},
 author    = {Johansson, Viktor},
 keyword   = {music education,adaptations,inclusion,mobility impairments,disabilities,educational science,musikundervisning,anpassningar,inkludering,rörelsenedsättning,funktionsnedsättning,utbildningsvetenskap,musikpedagogik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En palett av metoder - en kvalitativ intervjustudie av fyra musiklärare om hur de anpassar musikundervisningen i grundskolan för elever med rörelsenedsättning.},
 year     = {2016},
}