Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett eget rum - en studie om kvinnliga studenters upplevelse av intervention med bild

Wall, Caroline LU and Gillgren, Sophie (2016) PSPT02 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I den här studien utformades, genomfördes och utvärderades en intervention med hjälp av bild. Syftet med studien var att nå en fördjupad förståelse för hur nio kvinnliga studenter upplevde denna intervention. Utifrån den psykosocialt inriktade behandlingsmetoden TTM (Tree Theme Method) konstruerades en intervention bestående av en mindfulnessinspirerad övning, individuellt målande och samtal i grupp. Interventionen utgjordes av tre gruppträffar, som genomfördes under loppet av tre veckor. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med de kvinnliga studenter som deltagit i gruppträffarna. Materialet analyserades med tematisk analys och åtta teman identifierades. Sammanfattningsvis visar studiens resultat att interventionen upplevdes som... (More)
I den här studien utformades, genomfördes och utvärderades en intervention med hjälp av bild. Syftet med studien var att nå en fördjupad förståelse för hur nio kvinnliga studenter upplevde denna intervention. Utifrån den psykosocialt inriktade behandlingsmetoden TTM (Tree Theme Method) konstruerades en intervention bestående av en mindfulnessinspirerad övning, individuellt målande och samtal i grupp. Interventionen utgjordes av tre gruppträffar, som genomfördes under loppet av tre veckor. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med de kvinnliga studenter som deltagit i gruppträffarna. Materialet analyserades med tematisk analys och åtta teman identifierades. Sammanfattningsvis visar studiens resultat att interventionen upplevdes som positiv på flera sätt. Att delta i gruppträffarna bidrog med ökad kontroll, agentskap och nya perspektiv. Att göra något lustfyllt för sig själv sågs fylla en viktig funktion. Resultaten diskuteras i relation till dess implikationer för praktik och vidare forskning. Interventionen bedöms ha potential att vidareutvecklas till ett verktyg för stresshantering. (Less)
Abstract
In this study an arts-based intervention was designed, conducted and evaluated. The aim of the study was to gain a deeper understanding of how nine female students experienced this intervention. Based on the psychosocially oriented treatment method TTM (Tree Theme Method) an intervention was constructed, consisting of a mindfulness-inspired exercise, individual painting and a group discussion. The intervention comprised three group meetings, which took place during a time period of three weeks. Semi-structured interviews were conducted with the female students having participated in the group meetings. The data was analyzed by use of thematic analysis and eight themes were identified. In conclusion, the results of this study show that the... (More)
In this study an arts-based intervention was designed, conducted and evaluated. The aim of the study was to gain a deeper understanding of how nine female students experienced this intervention. Based on the psychosocially oriented treatment method TTM (Tree Theme Method) an intervention was constructed, consisting of a mindfulness-inspired exercise, individual painting and a group discussion. The intervention comprised three group meetings, which took place during a time period of three weeks. Semi-structured interviews were conducted with the female students having participated in the group meetings. The data was analyzed by use of thematic analysis and eight themes were identified. In conclusion, the results of this study show that the arts-based intervention was experienced as beneficial in several ways. Participating in the group meetings contributed to higher perceived control, agency, and new perspectives. One important aspect of the beneficial experiences was doing something good for oneself. The results are discussed in relation to their implications for interventions and future research. The intervention is considered of high potential for being further developed into a tool for stress management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wall, Caroline LU and Gillgren, Sophie
supervisor
organization
course
PSPT02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
stress, art therapy, arts-based intervention, TTM, stress management, female students, intervention med bild, bildterapi, stresshantering, kvinnliga studenter
language
Swedish
id
8882668
date added to LUP
2016-06-20 08:25:26
date last changed
2016-06-20 08:25:26
@misc{8882668,
 abstract   = {{In this study an arts-based intervention was designed, conducted and evaluated. The aim of the study was to gain a deeper understanding of how nine female students experienced this intervention. Based on the psychosocially oriented treatment method TTM (Tree Theme Method) an intervention was constructed, consisting of a mindfulness-inspired exercise, individual painting and a group discussion. The intervention comprised three group meetings, which took place during a time period of three weeks. Semi-structured interviews were conducted with the female students having participated in the group meetings. The data was analyzed by use of thematic analysis and eight themes were identified. In conclusion, the results of this study show that the arts-based intervention was experienced as beneficial in several ways. Participating in the group meetings contributed to higher perceived control, agency, and new perspectives. One important aspect of the beneficial experiences was doing something good for oneself. The results are discussed in relation to their implications for interventions and future research. The intervention is considered of high potential for being further developed into a tool for stress management.}},
 author    = {{Wall, Caroline and Gillgren, Sophie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ett eget rum - en studie om kvinnliga studenters upplevelse av intervention med bild}},
 year     = {{2016}},
}