Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strandskydd i Svedala kommun Markanvändning idag, ianspråktagande av mark sedan 1940-talet och behovet av utvidgat strandskydd

Viggh, Elin (2016) MVEM13 20121
Centre for Environmental and Climate Research (CEC)
Abstract
Shoreline protection is, along with general habitat protection, the only directly applicable conservation act for shorelines in Sweden. The purpose of shoreline protection is to safeguard the public’s recreational access to shoreline areas and protect flora and fauna. Sweden has had general shoreline protection since 1975, and in many municipalities the shoreline protection is extended. Svedala municipality has extended shoreline protection around seven lakes. In 2009 the Swedish shoreline protection law was renewed, placing responsibility for granting exemption from shoreline protection with the municipalities, and existing decisions regarding extended shoreline protection had to be revisited.
This study uses orthophotos to examine how... (More)
Shoreline protection is, along with general habitat protection, the only directly applicable conservation act for shorelines in Sweden. The purpose of shoreline protection is to safeguard the public’s recreational access to shoreline areas and protect flora and fauna. Sweden has had general shoreline protection since 1975, and in many municipalities the shoreline protection is extended. Svedala municipality has extended shoreline protection around seven lakes. In 2009 the Swedish shoreline protection law was renewed, placing responsibility for granting exemption from shoreline protection with the municipalities, and existing decisions regarding extended shoreline protection had to be revisited.
This study uses orthophotos to examine how land is used today, and how the use of land surrounding the eleven of the largest lakes in Svedala municipality has changed since the 1940s. Additionally, the study explores how Svedala has handled decisions of exemption from shoreline protection and the need for extended shoreline protection in Svedala based on the need to protect flora and fauna.
Results show that today’s land use is mostly agriculture and residential buildings. Exploitation is relatively small within the shoreline-protected areas, and exploitation of land has mostly occurred within already existing lots and property zones. In total, only five new residential buildings have been added to the shoreline-protected areas since the 1940s. The most common types of exploitations are new docks and complement buildings. Since 2009, Svedala has processed few applications for exemption from shoreline protection, all in all seven applications. Thus, are the number of exemptions too few to provide any material for identifying trends. A great diversity of habitats important to preservation of biodiversity is found in the shoreline areas of the studied lakes. These environmental values weighted with the results of this study shows that extended shoreline protection is motivated around the lakes in Svedala. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Strandskydd i Svedala kommun

Strandskyddet är, tillsammans med det generella biotopskyddet, det enda direkt gällande skyddet för stränder i Sverige. Generellt strandskydd har funnits i Sverige sedan 1975, och i många kommuner är strandskyddet utvidgat. Svedala kommun har utvidgat strandskydd runt sju av sjöarna i kommunen. Syftet med strandskyddet är att säkerställa allmänhetens tillgång till stränder för friluftsliv samt att skydda de djur och växter som lever där. Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra byggnader eller anläggningar, eller på andra sätt ändra villkoren för djur- och växtlivet. Det finns möjlighet att söka dispens från förbudet. 2009 ändrades lagstiftningen kring strandskyddet. Det innebar att kommunerna... (More)
Strandskydd i Svedala kommun

Strandskyddet är, tillsammans med det generella biotopskyddet, det enda direkt gällande skyddet för stränder i Sverige. Generellt strandskydd har funnits i Sverige sedan 1975, och i många kommuner är strandskyddet utvidgat. Svedala kommun har utvidgat strandskydd runt sju av sjöarna i kommunen. Syftet med strandskyddet är att säkerställa allmänhetens tillgång till stränder för friluftsliv samt att skydda de djur och växter som lever där. Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra byggnader eller anläggningar, eller på andra sätt ändra villkoren för djur- och växtlivet. Det finns möjlighet att söka dispens från förbudet. 2009 ändrades lagstiftningen kring strandskyddet. Det innebar att kommunerna fick ta över ansvaret för tillsyn och handläggning av dispenser från Länsstyrelsen.

Denna studie undersöker markanvändningen inom strandskyddat område idag och hur markanvändningen ändrats sedan 1940-talet runt sjöarna i Svedala kommun med hjälp av ortofoton och GIS-verktyg. Studien undersöker också hur Svedala kommun har hanterat beslut om dispens från strandskyddet och slutligen också behovet av utvidgat strandskydd runt sjöarna, med avseende på behovet för djur- och växtlivet.

Resultatet av studien visar att markanvändningen inom strandskyddat område runt sjöarna idag är mestadels jordbruk och bostäder. Exploatering runt sjöarna har framförallt skett inom tomtplatser som fanns redan på 1940-talet där kompletteringsbyggnader som garage, växthus och bryggor byggts. Enbart fem nya bostadshus har byggts inom det studerade området sedan 1940-talet. Sedan 2009 har Svedala kommun endast hanterat sju ansökningar om dispens från strandskyddet, vilket är för få för att kunna dra några slutsatser eller utläsa några trender. Resultaten från undersökningarna av ortofoton, arkiv och de sammanställningar av vilka naturvärden som finns runt sjöarna visar att utvidgat strandskydd är motiverat runt alla sjöar i Svedala som haft utvidgat strandskydd sedan 1996.

För kommunerna har arbetet med strandskyddet fram till 2009 handlat om ett områdesskydd som mestadels rört frågor om byggnader, och som Länsstyrelsen beslutat om. Idag har kommunen övertagit ansvaret för handläggning av dispenser och tillsynen över strandskyddsområdena. Här finns en potential för kommunen att utveckla sitt arbete med att bevara den biologiska mångfalden, då både arbetet med handläggningen av dispenser, arbetet med tillsynen och den lokala kunskap och ambition som finns i kommunens naturvårdsplan kan vägas samman till en strategi där strandskyddet ingår. Vid en omarbetning av naturvårdsplanen bör den kunskap som finns om hur strandskyddet kan bidra till arbetet med biologisk mångfald vara med i planen. I Regeringens proposition Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden påpekas behovet av att skydda stränder mot exploatering enbart baserat på den potential som finns för att gynna den biologiska mångfalden, även om området är vardagslandskap. Det återspeglas även i Länsstyrelsens naturvårdsstrategi där arbetet med vardagslandskapet lyfts fram som viktigt. Strandskyddet är därför en viktig del i kommunens arbete med biologisk mångfald. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Viggh, Elin
supervisor
organization
course
MVEM13 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Strandskydd, markanvändning, Svedala, Sweden
language
Swedish
id
8882778
date added to LUP
2016-06-22 09:51:01
date last changed
2016-06-22 09:51:01
@misc{8882778,
 abstract   = {Shoreline protection is, along with general habitat protection, the only directly applicable conservation act for shorelines in Sweden. The purpose of shoreline protection is to safeguard the public’s recreational access to shoreline areas and protect flora and fauna. Sweden has had general shoreline protection since 1975, and in many municipalities the shoreline protection is extended. Svedala municipality has extended shoreline protection around seven lakes. In 2009 the Swedish shoreline protection law was renewed, placing responsibility for granting exemption from shoreline protection with the municipalities, and existing decisions regarding extended shoreline protection had to be revisited.
This study uses orthophotos to examine how land is used today, and how the use of land surrounding the eleven of the largest lakes in Svedala municipality has changed since the 1940s. Additionally, the study explores how Svedala has handled decisions of exemption from shoreline protection and the need for extended shoreline protection in Svedala based on the need to protect flora and fauna.
Results show that today’s land use is mostly agriculture and residential buildings. Exploitation is relatively small within the shoreline-protected areas, and exploitation of land has mostly occurred within already existing lots and property zones. In total, only five new residential buildings have been added to the shoreline-protected areas since the 1940s. The most common types of exploitations are new docks and complement buildings. Since 2009, Svedala has processed few applications for exemption from shoreline protection, all in all seven applications. Thus, are the number of exemptions too few to provide any material for identifying trends. A great diversity of habitats important to preservation of biodiversity is found in the shoreline areas of the studied lakes. These environmental values weighted with the results of this study shows that extended shoreline protection is motivated around the lakes in Svedala.},
 author    = {Viggh, Elin},
 keyword   = {Strandskydd,markanvändning,Svedala,Sweden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strandskydd i Svedala kommun Markanvändning idag, ianspråktagande av mark sedan 1940-talet och behovet av utvidgat strandskydd},
 year     = {2016},
}