Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jobbcoachers muntliga relationskompetens - En studie om jobbcoachers beskrivning av mötet med arbetssökande

Lindstrand, Johanna LU (2016) PEDM23 20161
Education
Abstract (Swedish)
I början av 2000-talet ökade arbetslösheten i Sverige till följd av finanskrisen och ligger idag runt åtta procent. Som ett svar på den ökade arbetslösheten erbjuder Arbetsförmedlingen Stöd och Matchning, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att hjälpa arbetssökande komma närmre arbetsmarknaden. Varje arbetssökande tilldelas en personlig jobbcoach som strävar efter att matcha denna mot arbete eller reguljär utbildning. Jobbcoachingen ska innehålla matchning, aktivt arbetssökande och jobbsökarfärdigheter vilket innebär att jobbcoachens uppdrag är att stötta och hjälpa den arbetssökande i dessa delar. Arbetsförmedlingen ställer krav på att jobbcoacher har relevant arbetslivserfarenhet och eftergymnasial utbildning men det råder... (More)
I början av 2000-talet ökade arbetslösheten i Sverige till följd av finanskrisen och ligger idag runt åtta procent. Som ett svar på den ökade arbetslösheten erbjuder Arbetsförmedlingen Stöd och Matchning, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att hjälpa arbetssökande komma närmre arbetsmarknaden. Varje arbetssökande tilldelas en personlig jobbcoach som strävar efter att matcha denna mot arbete eller reguljär utbildning. Jobbcoachingen ska innehålla matchning, aktivt arbetssökande och jobbsökarfärdigheter vilket innebär att jobbcoachens uppdrag är att stötta och hjälpa den arbetssökande i dessa delar. Arbetsförmedlingen ställer krav på att jobbcoacher har relevant arbetslivserfarenhet och eftergymnasial utbildning men det råder inga enhetliga kompetenskrav. Mot denna bakgrund väcktes intresse för hur jobbcoacher förstår och beskriver sin yrkesroll i mötet med arbetssökande. Med ett tydligt fokus på mötet har uppmärksamheten riktats mot vilken samtalsförmåga som upplevs central samt hur jobbcoachen upplever sig påverkas i detta möte vilket kom att bli studiens syfte. Problemområdet angreps med hjälp av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. För att besvara frågeställningarna har sju jobbcoacher intervjuats som arbetar i verksamheter som verkar som leverantörer för tjänsten Stöd och Matchning. Resultatet visar att jobbcoachernas möte med deltagaren består av tre inbördes relaterade kvaliteter som tillsammans kan sägas utgöra innebörden i jobbcoachernas muntliga relationskompetens. Dessa benämns som jobbcoachens ansvar, relationsberoende och samtalsstrategi. Jobbcoachens förståelse för sitt eget ansvar och sitt relationsberoende till den arbetssökande påverkar med andra ord samtalets genomförande. I jobbcoachens möte med sökande är dessa kvaliteter alltid närvarande och påverkar på så sätt också kvaliteten i jobbcoachens muntliga relationskompetens. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Arbetslösheten i Sverige ligger idag runt åtta procent. Situationen anses ohållbar för både individ och samhälle och tycks bland annat leda till ohälsa, produktionsbortfall samt stora ekonomiska kostnader. Som ett svar på den ökade arbetslösheten erbjuder Arbetsförmedlingen Stöd och Matchning som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd vars syfte är att hjälpa arbetssökande komma närmre arbetsmarknaden. Varje arbetssökande tilldelas en personlig jobbcoach som strävar efter att matcha denna mot arbete eller reguljär utbildning. Arbetsförmedlingen ställer krav på att jobbcoacher har relevant arbetslivserfarenhet och eftergymnasial utbildning men det råder inga enhetliga kompetenskrav. Mot denna bakgrund väcktes intresse för hur jobbcoacher förstår... (More)
Arbetslösheten i Sverige ligger idag runt åtta procent. Situationen anses ohållbar för både individ och samhälle och tycks bland annat leda till ohälsa, produktionsbortfall samt stora ekonomiska kostnader. Som ett svar på den ökade arbetslösheten erbjuder Arbetsförmedlingen Stöd och Matchning som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd vars syfte är att hjälpa arbetssökande komma närmre arbetsmarknaden. Varje arbetssökande tilldelas en personlig jobbcoach som strävar efter att matcha denna mot arbete eller reguljär utbildning. Arbetsförmedlingen ställer krav på att jobbcoacher har relevant arbetslivserfarenhet och eftergymnasial utbildning men det råder inga enhetliga kompetenskrav. Mot denna bakgrund väcktes intresse för hur jobbcoacher förstår och beskriver sin yrkesroll i mötet med arbetssökande. Med ett tydligt fokus på mötet med arbetssökande blev studiens syfte att skapa förståelse för vilken samtalsförmåga som upplevs central samt hur jobbcoachen upplever sig påverkas i detta möte. För att uppfylla syftet har sju intervjuer genomförts med jobbcoacher i olika verksamheter som är leverantörer av Stöd och Matchning. Resultatet visar att jobbcoacherna påverkas starkt i mötet med deltagaren och att det tidigt utvecklas ett relationsberoende dem emellan. Synen på ansvar skiljer sig åt mellan jobbcoacherna och detta påverkar i sin tur hur samtalet genomförs med den arbetssökande. Jobbcoachens ansvar, relationsberoende och samtalsstrategi visar sig vara tre inbördes relaterade kvaliteter som tillsammans utgör innebörden i deras muntliga relationskompetens. Det innebär att jobbcoachens förståelse för sitt eget ansvar och sitt relationsberoende till de arbetssökande påverkar samtalets genomförande. I jobbcoachens möte med sökande är dessa kvaliteter alltid närvarande och påverkar på så sätt också kvaliteten i jobbcoachens muntliga relationskompetens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindstrand, Johanna LU
supervisor
organization
course
PEDM23 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Dialog, Jobbcoach, Pedagogisk relation, Muntlig relationskompetens
language
Swedish
id
8882939
date added to LUP
2016-06-21 14:53:38
date last changed
2016-06-21 14:53:38
@misc{8882939,
 abstract   = {I början av 2000-talet ökade arbetslösheten i Sverige till följd av finanskrisen och ligger idag runt åtta procent. Som ett svar på den ökade arbetslösheten erbjuder Arbetsförmedlingen Stöd och Matchning, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att hjälpa arbetssökande komma närmre arbetsmarknaden. Varje arbetssökande tilldelas en personlig jobbcoach som strävar efter att matcha denna mot arbete eller reguljär utbildning. Jobbcoachingen ska innehålla matchning, aktivt arbetssökande och jobbsökarfärdigheter vilket innebär att jobbcoachens uppdrag är att stötta och hjälpa den arbetssökande i dessa delar. Arbetsförmedlingen ställer krav på att jobbcoacher har relevant arbetslivserfarenhet och eftergymnasial utbildning men det råder inga enhetliga kompetenskrav. Mot denna bakgrund väcktes intresse för hur jobbcoacher förstår och beskriver sin yrkesroll i mötet med arbetssökande. Med ett tydligt fokus på mötet har uppmärksamheten riktats mot vilken samtalsförmåga som upplevs central samt hur jobbcoachen upplever sig påverkas i detta möte vilket kom att bli studiens syfte. Problemområdet angreps med hjälp av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. För att besvara frågeställningarna har sju jobbcoacher intervjuats som arbetar i verksamheter som verkar som leverantörer för tjänsten Stöd och Matchning. Resultatet visar att jobbcoachernas möte med deltagaren består av tre inbördes relaterade kvaliteter som tillsammans kan sägas utgöra innebörden i jobbcoachernas muntliga relationskompetens. Dessa benämns som jobbcoachens ansvar, relationsberoende och samtalsstrategi. Jobbcoachens förståelse för sitt eget ansvar och sitt relationsberoende till den arbetssökande påverkar med andra ord samtalets genomförande. I jobbcoachens möte med sökande är dessa kvaliteter alltid närvarande och påverkar på så sätt också kvaliteten i jobbcoachens muntliga relationskompetens.},
 author    = {Lindstrand, Johanna},
 keyword   = {Dialog,Jobbcoach,Pedagogisk relation,Muntlig relationskompetens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jobbcoachers muntliga relationskompetens - En studie om jobbcoachers beskrivning av mötet med arbetssökande},
 year     = {2016},
}