Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kusterosion och äldre kustdyners morfologi i Skälderviken

Björnfors, Mark LU (2016) In Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet GEOL01 20161
Department of Geology
Abstract
Sediment samples have been collected in a collaboration with the faculty of engineering, Lunds Univer-sity in the northern parts of Skälderviken to determine the ongoing erosion that has been observed in earlier studies. The previous tests are the basis of the study and have been correlated with new samples taken along the coast. This study also focuses on how the inland dunes have changed since the mid-1800s and if the current dune landscape can provide us with new information about the geological development of the area by using old literature, aerial photo-graphs, and historical maps. These maps and photographs have also been compared to provide information about the coastal change, the evolution of the dune morphology and how severe... (More)
Sediment samples have been collected in a collaboration with the faculty of engineering, Lunds Univer-sity in the northern parts of Skälderviken to determine the ongoing erosion that has been observed in earlier studies. The previous tests are the basis of the study and have been correlated with new samples taken along the coast. This study also focuses on how the inland dunes have changed since the mid-1800s and if the current dune landscape can provide us with new information about the geological development of the area by using old literature, aerial photo-graphs, and historical maps. These maps and photographs have also been compared to provide information about the coastal change, the evolution of the dune morphology and how severe the retrogradation of the vegetation line has been. Grain size diagrams and cumulative curves have been presented, to show the grain size variation of the dunes compared to the shore. Current grain size samples are consistent with earlier grain size results. These test results confirm that the erosion is greater in the northern parts while there is an accumulation in the southern part of the gulf. Test results from the inland dunes determine that there are also fine-grained sediments in the dunes located in the southern part of the gulf and not only at the shore, which can be related to the occurrence of lower, more rounded dunes and a more extensive shore in the same area. Interpretation and analysis of aerial photographs show that the harbour pier in the northern part most likely has accumulated in sediment slightly since 1940. This accumu-lation is most likely related to the coastal protection which was built earlier in 1967, but could also be a result of greater sediment supply from Rönne å. In addition to sampling and analysis of maps, older literature from the late 1700s has been used, to obtain more information about the earlier geological processes and to create an image of the areas morphology but also to describe the historical sand drift that took place in Skälderviken. The older litera-ture was mainly used to explain the older dune ridges found further up from the coast. The conclusions show that these dunes were constructed early in an attempt to stop the sand drift which caused severe damage to the farmers and the inhabitants in the 1700s. (Less)
Abstract (Swedish)
Provtagningar har tillsammans med Lund Tekniska Högskola utförts i Skälderviken för att fastställa den pågående erosion som man tidigare befarat sker i Skäldervikens norra delar. Provresultaten har legat till grund för den erosionsbedömning som tidigare upprättats i Skäldervikens norra delar, och jämförts med nya provtagningar utförda längs med kuststräckan. Studien fokuserar även på hur dynlandskapet inåt land förändrats sedan mitten av 1800-talet och vad nuvarande dynlandskap kan säga om den geologiska utvecklingen i området. Med hjälp av äldre litteratur, flygbilder och historiska kartor från Lantmäteriet och Ängelholms kommun har diagram och kumulativa kurvor över kornstorlekens variation i dynlandskapet samt på strandplanet... (More)
Provtagningar har tillsammans med Lund Tekniska Högskola utförts i Skälderviken för att fastställa den pågående erosion som man tidigare befarat sker i Skäldervikens norra delar. Provresultaten har legat till grund för den erosionsbedömning som tidigare upprättats i Skäldervikens norra delar, och jämförts med nya provtagningar utförda längs med kuststräckan. Studien fokuserar även på hur dynlandskapet inåt land förändrats sedan mitten av 1800-talet och vad nuvarande dynlandskap kan säga om den geologiska utvecklingen i området. Med hjälp av äldre litteratur, flygbilder och historiska kartor från Lantmäteriet och Ängelholms kommun har diagram och kumulativa kurvor över kornstorlekens variation i dynlandskapet samt på strandplanet upprättats. Kartor och fotografier har även jämförts för att ge information om kustens förändring, dels hur sanddynernas morfologi förändrats och dels hur vegetationslinjen samt erosionsförhållandena sett ut tidigare. Provtagning av strandplanet har visat att resultat från tidigare undersökningar fortfarande är pålitliga då kornstorleken stämmer relativt väl överens med tidigare provtagningar. Skälderviken eroderar i de norra delarna medan det i de södra delarna sker en ackumulation. Provtagning av dynryggar inåt land har visat att en finare kornstorlek även förekommer i Skäldervikens södra delar och inte bara på strandplanet. Detta kan kopplas till det bredare strandplan och de lägre, mindre toppiga dyner som finns här. Tolkning och analys av flygbilder har visat att området framför hamnen i norr troligtvis har vuxit till något sedan 1940-talet. Påbyggnaden kan kopplas till de erosionsskydd som tidigt upprättades framför hamnen, men skulle även kunna vara genom sedimenttillförsel från Rönne å. Förutom provtagningar och analys av kartor har äldre litteratur från sent 1700-tal använts för att beskriva den historiska sandflykt som ägde rum i Skälderviken och för att få mer information om tidigare geologiska processer samt skapa en bild av områdets dynmorfologi. Litteraturen har främst använts för att visa att de äldre dynryggar som hittats längre upp från kustdynerna är skapta tidigt som erosionsskydd och har vuxit fram då man konstruerade dessa i ett försök till att stoppa den sandflykt som skapade stora problem för staden och bönderna på 1700-talet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björnfors, Mark LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geologi, morfologi, kustdyner, kusterosion, Skälderviken, sedimentologi
publication/series
Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet
report number
478
language
Swedish
additional info
Caroline Fredriksson, Avdelningen för vattenresurslära, Lunds tekniska högskola.
id
8883011
date added to LUP
2016-06-21 09:53:16
date last changed
2016-06-21 09:53:16
@misc{8883011,
 abstract   = {Sediment samples have been collected in a collaboration with the faculty of engineering, Lunds Univer-sity in the northern parts of Skälderviken to determine the ongoing erosion that has been observed in earlier studies. The previous tests are the basis of the study and have been correlated with new samples taken along the coast. This study also focuses on how the inland dunes have changed since the mid-1800s and if the current dune landscape can provide us with new information about the geological development of the area by using old literature, aerial photo-graphs, and historical maps. These maps and photographs have also been compared to provide information about the coastal change, the evolution of the dune morphology and how severe the retrogradation of the vegetation line has been. Grain size diagrams and cumulative curves have been presented, to show the grain size variation of the dunes compared to the shore. Current grain size samples are consistent with earlier grain size results. These test results confirm that the erosion is greater in the northern parts while there is an accumulation in the southern part of the gulf. Test results from the inland dunes determine that there are also fine-grained sediments in the dunes located in the southern part of the gulf and not only at the shore, which can be related to the occurrence of lower, more rounded dunes and a more extensive shore in the same area. Interpretation and analysis of aerial photographs show that the harbour pier in the northern part most likely has accumulated in sediment slightly since 1940. This accumu-lation is most likely related to the coastal protection which was built earlier in 1967, but could also be a result of greater sediment supply from Rönne å. In addition to sampling and analysis of maps, older literature from the late 1700s has been used, to obtain more information about the earlier geological processes and to create an image of the areas morphology but also to describe the historical sand drift that took place in Skälderviken. The older litera-ture was mainly used to explain the older dune ridges found further up from the coast. The conclusions show that these dunes were constructed early in an attempt to stop the sand drift which caused severe damage to the farmers and the inhabitants in the 1700s.},
 author    = {Björnfors, Mark},
 keyword   = {geologi,morfologi,kustdyner,kusterosion,Skälderviken,sedimentologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Kusterosion och äldre kustdyners morfologi i Skälderviken},
 year     = {2016},
}