Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tiden löser alla problem - En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av sjukvårdens utveckling

Jäghagen, Martin LU and Andersson, Madeleine (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien syftar till att undersöka och få fördjupad förståelse för hur sjukvårdspersonalen upplever att de förutsättningar de har påverkar deras möjligheter att kunna bidra till utvecklingen av sjukvården. Studien syftar även till att undersöka deras syn på hur de kan ha en mer central roll i utvecklingen.

Metod: Studien har en kvalitativ ansats och empiri har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor i Region Skåne. Vi har utgått från KASAM:s delar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att forma vår teoretiska referensram.

Slutsatser: Sjuksköterskorna upplever förutsättningarna som påverkar deras möjlighet att se meningen med utvecklingen av IKT-systemen som bristfälliga. Tid... (More)
Syfte: Studien syftar till att undersöka och få fördjupad förståelse för hur sjukvårdspersonalen upplever att de förutsättningar de har påverkar deras möjligheter att kunna bidra till utvecklingen av sjukvården. Studien syftar även till att undersöka deras syn på hur de kan ha en mer central roll i utvecklingen.

Metod: Studien har en kvalitativ ansats och empiri har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor i Region Skåne. Vi har utgått från KASAM:s delar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att forma vår teoretiska referensram.

Slutsatser: Sjuksköterskorna upplever förutsättningarna som påverkar deras möjlighet att se meningen med utvecklingen av IKT-systemen som bristfälliga. Tid utgör den viktigaste resursen för att åtgärda bristerna och skapa motivationen och engagemanget som behövs för att hinna och vilja delta i utvecklingen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jäghagen, Martin LU and Andersson, Madeleine
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av sjukvårdens utveckling
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
e-hälsa, KASAM, IKT, sjuksköterskor
language
Swedish
id
8883061
date added to LUP
2016-08-26 10:26:22
date last changed
2016-08-26 10:26:22
@misc{8883061,
 abstract   = {Syfte: Studien syftar till att undersöka och få fördjupad förståelse för hur sjukvårdspersonalen upplever att de förutsättningar de har påverkar deras möjligheter att kunna bidra till utvecklingen av sjukvården. Studien syftar även till att undersöka deras syn på hur de kan ha en mer central roll i utvecklingen.

Metod: Studien har en kvalitativ ansats och empiri har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor i Region Skåne. Vi har utgått från KASAM:s delar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att forma vår teoretiska referensram.

Slutsatser: Sjuksköterskorna upplever förutsättningarna som påverkar deras möjlighet att se meningen med utvecklingen av IKT-systemen som bristfälliga. Tid utgör den viktigaste resursen för att åtgärda bristerna och skapa motivationen och engagemanget som behövs för att hinna och vilja delta i utvecklingen.},
 author    = {Jäghagen, Martin and Andersson, Madeleine},
 keyword   = {e-hälsa,KASAM,IKT,sjuksköterskor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tiden löser alla problem - En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av sjukvårdens utveckling},
 year     = {2016},
}