Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Risk- och sårbarhetsreducerande åtgärder i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser – En studie i Skåne och Örebro län

Dunefloo Larsson, Malin LU (2016) VBR920 20151
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
The purpose of this study was to investigate how risk and vulnerability reducing measures are described, treated over time and what characterizes implemented measures in municipal risk and vulnerability assessments (RVA). In order to do that, risk and vulnerability reducing measures were categorized, by use of a template for document analysis developed for this study. The document analysis was performed on RVAs from the counties of Scania and Örebro for the years 2011, 2012 and 2013. The main conclusion drawn from this study was that a very large proportion of the measures disappear from the RVAs from one year to another without any possibillity to trace why. The level of detail in describing the measures is generally low and it is hard to... (More)
The purpose of this study was to investigate how risk and vulnerability reducing measures are described, treated over time and what characterizes implemented measures in municipal risk and vulnerability assessments (RVA). In order to do that, risk and vulnerability reducing measures were categorized, by use of a template for document analysis developed for this study. The document analysis was performed on RVAs from the counties of Scania and Örebro for the years 2011, 2012 and 2013. The main conclusion drawn from this study was that a very large proportion of the measures disappear from the RVAs from one year to another without any possibillity to trace why. The level of detail in describing the measures is generally low and it is hard to see a clear connection to the rest of the risk and vulnerability analysis and at times even hard to see that the proposed measures would be a result of the analysis. It seems to be other mechanisms than the ones studied here that controls whether measures are implemented or not. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Åtgärder för att minska risker är en viktig del av de risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs av svenska kommuner. Studien visar dock att de åtgärder som tas upp i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser inte följs upp i någon större utsträckning.
Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs av alla svenska kommuner och en viktig del i detta arbete är att identifiera åtgärder för att reducera risker och sårbarheter. Studien gick ut på att undersöka hur risk- och sårbarhetsreducerande åtgärder beskrivs, ser ut och behandlas över tid. Den innefattade analyser från kommuner i Skåne och Örebro län under åren 2011-2013.
Det visade sig vara mycket vanligt att åtgärder som föreslås som en förbättring ett år inte kommenteras under de följande åren,... (More)
Åtgärder för att minska risker är en viktig del av de risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs av svenska kommuner. Studien visar dock att de åtgärder som tas upp i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser inte följs upp i någon större utsträckning.
Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs av alla svenska kommuner och en viktig del i detta arbete är att identifiera åtgärder för att reducera risker och sårbarheter. Studien gick ut på att undersöka hur risk- och sårbarhetsreducerande åtgärder beskrivs, ser ut och behandlas över tid. Den innefattade analyser från kommuner i Skåne och Örebro län under åren 2011-2013.
Det visade sig vara mycket vanligt att åtgärder som föreslås som en förbättring ett år inte kommenteras under de följande åren, därmed går det inte att veta ifall en förbättring faktiskt sker. Resultatet i sig var överraskande tydligt när åtgärder från flera år studerades. Det blev då uppenbart att åtgärder kommer upp en gång och sedan försvinner, istället för att följas upp. Det blir därmed mycket svårt att med utgångspunkt i det underlag som risk- och sårbarhetsanalyserna utgör skaffa sig en överblick över vilka förbättringar som faktiskt genomförs. Därmed går en del av syftet med analyserna förlorat.
Vidare kunde det när åtgärderna studerades generellt sägas att de ofta var översiktligt beskrivna. Som underlag för studien utarbetades en mall för att kunna klassificera de olika analyserna med avseende på bl.a. beskrivningsgrad och typ av åtgärd. En stor del av de åtgärdsförslag som tagits upp i de studerade analyserna hamnade på en ganska låg beskrivningsgrad, exempelvis en rubrik med enbart någon mening förklarande text. Det var dessutom ofta svårt att se hur respektive åtgärd hänger ihop med risk- och sårbarhetsanalyserna i övrigt. D.v.s. ibland var det svårt att se att vad som togs upp i åtgärdsförslagen skulle komma som en följd av vad som tagits upp i analysen.
Vid jämförelse av de åtgärder som faktiskt blivit genomförda (och rapporterats som genomförda i kommande års risk- och sårbarhetsanalys) och samtliga åtgärder som tas upp i analyserna skiljer sig dessa inte åt i någon större utsträckning avseende fördelning av beskrivningsgrad, typ av åtgärd etc. Det går därför inte säga något om det är troligare att åtgärder blir genomförda för att de är väl beskrivna eller är av en viss typ. Det verkar vara andra mekanismer som styr huruvida åtgärder blir genomförda eller inte.
Sammantaget kan sägas att det verkar finnas en stor utvecklingspotential i hur åtgärdsförslag för att minska risker och sårbarheter beskrivs, kopplas till själva analysen och följs upp i risk- och sårbarhetsanalyser av det slag som studien omfattar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dunefloo Larsson, Malin LU
supervisor
organization
course
VBR920 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Risk, Vulnerability, Risk and vulnerability assessments, RVA, Categorize, Measure, Document analysis, Risk and vulnerability reducing, Sårbarhet, Risk- och sårbarhetsanalys, RSA, Klassificera, Åtgärd, Dokumentanalys, Risk- och sårbarhetsreducerande
report number
5017
other publication id
ISRN: LUTVDG/TVRH--5017--SE
language
Swedish
id
8883281
date added to LUP
2016-06-28 14:13:19
date last changed
2020-12-03 14:26:11
@misc{8883281,
 abstract   = {The purpose of this study was to investigate how risk and vulnerability reducing measures are described, treated over time and what characterizes implemented measures in municipal risk and vulnerability assessments (RVA). In order to do that, risk and vulnerability reducing measures were categorized, by use of a template for document analysis developed for this study. The document analysis was performed on RVAs from the counties of Scania and Örebro for the years 2011, 2012 and 2013. The main conclusion drawn from this study was that a very large proportion of the measures disappear from the RVAs from one year to another without any possibillity to trace why. The level of detail in describing the measures is generally low and it is hard to see a clear connection to the rest of the risk and vulnerability analysis and at times even hard to see that the proposed measures would be a result of the analysis. It seems to be other mechanisms than the ones studied here that controls whether measures are implemented or not.},
 author    = {Dunefloo Larsson, Malin},
 keyword   = {Risk,Vulnerability,Risk and vulnerability assessments,RVA,Categorize,Measure,Document analysis,Risk and vulnerability reducing,Sårbarhet,Risk- och sårbarhetsanalys,RSA,Klassificera,Åtgärd,Dokumentanalys,Risk- och sårbarhetsreducerande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Risk- och sårbarhetsreducerande åtgärder i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser – En studie i Skåne och Örebro län},
 year     = {2016},
}