Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är revisorn vital vid anskaffande av kapital? - En studie om kreditgivares uppfattning av olika revisorer

Larsson Ljungström, André LU ; Lidé, Annie and Ridell, Eric (2016) FEKH69 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Är revisorn vital vid anskaffande av kapital? - En studie om kreditgivares uppfattning av olika revisorer

Seminariedatum: 2:e juni 2016

Kurs: FEKH69 - Kandidatkurs i redovisning, 15 hp

Författare: Annie Lidé, André Ljungström, Eric Ridell

Handledare: Niklas Sandell

Nyckelord: Revision, revisionskvalité, kreditgivare, kognitiv psykologi, erfarenhet, byrå, arvode

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre parametrarna 1) erfarenhet hos revisorn, 2) storlek på revisionsbyrån samt 3) storlek på revisionsarvodet undersöka hur dessa påverkar storbankerna vid kreditgivningsbeslut om lånefinansiering till mindre företag.

Metod: En casebaserad enkät skickades ut till företagsrådgivare som fick göra... (More)
Uppsatsens titel: Är revisorn vital vid anskaffande av kapital? - En studie om kreditgivares uppfattning av olika revisorer

Seminariedatum: 2:e juni 2016

Kurs: FEKH69 - Kandidatkurs i redovisning, 15 hp

Författare: Annie Lidé, André Ljungström, Eric Ridell

Handledare: Niklas Sandell

Nyckelord: Revision, revisionskvalité, kreditgivare, kognitiv psykologi, erfarenhet, byrå, arvode

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre parametrarna 1) erfarenhet hos revisorn, 2) storlek på revisionsbyrån samt 3) storlek på revisionsarvodet undersöka hur dessa påverkar storbankerna vid kreditgivningsbeslut om lånefinansiering till mindre företag.

Metod: En casebaserad enkät skickades ut till företagsrådgivare som fick göra ställningstaganden till olika situationer. Detta kompletterades med en kvalitativ intervju med en av företagsrådgivarna för att få en bredare förståelse av tankegången hos de svarande.

Teoretisk referensram: I den inledande delen av teoriavsnittet går det att läsa om kreditgivarens nytta av årsredovisningen. Följande del beskriver de tre parametrar som vi valt att analysera och teorikapitlet avslutas med en återgivelse av teorier kring kognitiv psykologi och hur detta tillsammans med tidigare forskning på området kan kopplas samman med de tre undersökta parametrarna.

Empiri: Det empiriska materialet består av svaren från enkäten samt svaren från intervjun.

Slutsats: Studien har visat att kreditgivarna till stor del inte gör någon skillnad mellan revisorer som har olika parametrar så länge de är auktoriserade. Det är endast erfarenheten hos revisorn som en majoritet av kreditgivarna tar i beaktning vid kreditgivningsprocessen, men även storlek
på byrå kan påverka i en relativt stor utsträckning. Storlek på arvode har inte samma påverkan på kreditgivarna som de andra två parametrarna. Det är dock ett faktum att åtminstone några av respondenterna i alla frågor ansåg att både storlek på byrå och arvode hade en påverkan, något som föranleder att dessa parametrar faktiskt i ett fåtal fall kan ha en påverkan på kreditbeslutet. Samtliga parametrar åsidosätts dock om det finns en personlig relation mellan företag, kreditgivare eller revisor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson Ljungström, André LU ; Lidé, Annie and Ridell, Eric
supervisor
organization
course
FEKH69 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arvode, Byrå, Erfarenhet, Kognitiv psykologi, Kreditgivare, Revisionskvalité, Revision
language
Swedish
id
8883372
date added to LUP
2016-08-22 17:56:00
date last changed
2016-08-22 17:56:00
@misc{8883372,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Är revisorn vital vid anskaffande av kapital? - En studie om kreditgivares uppfattning av olika revisorer

Seminariedatum: 2:e juni 2016

Kurs: FEKH69 - Kandidatkurs i redovisning, 15 hp

Författare: Annie Lidé, André Ljungström, Eric Ridell

Handledare: Niklas Sandell

Nyckelord: Revision, revisionskvalité, kreditgivare, kognitiv psykologi, erfarenhet, byrå, arvode

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre parametrarna 1) erfarenhet hos revisorn, 2) storlek på revisionsbyrån samt 3) storlek på revisionsarvodet undersöka hur dessa påverkar storbankerna vid kreditgivningsbeslut om lånefinansiering till mindre företag.

Metod: En casebaserad enkät skickades ut till företagsrådgivare som fick göra ställningstaganden till olika situationer. Detta kompletterades med en kvalitativ intervju med en av företagsrådgivarna för att få en bredare förståelse av tankegången hos de svarande.

Teoretisk referensram: I den inledande delen av teoriavsnittet går det att läsa om kreditgivarens nytta av årsredovisningen. Följande del beskriver de tre parametrar som vi valt att analysera och teorikapitlet avslutas med en återgivelse av teorier kring kognitiv psykologi och hur detta tillsammans med tidigare forskning på området kan kopplas samman med de tre undersökta parametrarna.

Empiri: Det empiriska materialet består av svaren från enkäten samt svaren från intervjun.

Slutsats: Studien har visat att kreditgivarna till stor del inte gör någon skillnad mellan revisorer som har olika parametrar så länge de är auktoriserade. Det är endast erfarenheten hos revisorn som en majoritet av kreditgivarna tar i beaktning vid kreditgivningsprocessen, men även storlek
på byrå kan påverka i en relativt stor utsträckning. Storlek på arvode har inte samma påverkan på kreditgivarna som de andra två parametrarna. Det är dock ett faktum att åtminstone några av respondenterna i alla frågor ansåg att både storlek på byrå och arvode hade en påverkan, något som föranleder att dessa parametrar faktiskt i ett fåtal fall kan ha en påverkan på kreditbeslutet. Samtliga parametrar åsidosätts dock om det finns en personlig relation mellan företag, kreditgivare eller revisor.},
 author    = {Larsson Ljungström, André and Lidé, Annie and Ridell, Eric},
 keyword   = {Arvode,Byrå,Erfarenhet,Kognitiv psykologi,Kreditgivare,Revisionskvalité,Revision},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är revisorn vital vid anskaffande av kapital? - En studie om kreditgivares uppfattning av olika revisorer},
 year     = {2016},
}