Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Akviferlagers miljöpåverkan i ansökningar och tillstånd

Thuresson, Emma LU (2016) MVEM12 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
The utilization of groundwater for the use of aquifer thermal energy storage (ATES) is of growing interest in the world. The technique is seen as an environmentally friendly and cheap solution for the purpose of heating and cooling large buildings. Research has shown that an ATES will have physical, chemical and biological consequences for the environment. This study assesses how the consequences of the impact of ATES systems are presented in seven Environmental Impact Assessments (EIA) that have been enclosed in applications sent in to the Land and Environment Court (LEC) in Sweden. Furthermore, the study assesses the difference between the self-inspection proposed by the applicant and the terms that the LEC affirmed in the judgment.
The... (More)
The utilization of groundwater for the use of aquifer thermal energy storage (ATES) is of growing interest in the world. The technique is seen as an environmentally friendly and cheap solution for the purpose of heating and cooling large buildings. Research has shown that an ATES will have physical, chemical and biological consequences for the environment. This study assesses how the consequences of the impact of ATES systems are presented in seven Environmental Impact Assessments (EIA) that have been enclosed in applications sent in to the Land and Environment Court (LEC) in Sweden. Furthermore, the study assesses the difference between the self-inspection proposed by the applicant and the terms that the LEC affirmed in the judgment.
The applicants were granted permission to construct their planned ATES systems. All but one received permission for the amount of water that they had proposed. The applicants have possibly underestimated the underground thermal impact since they appear to have assumed geological homogeneity and not allowed for heterogeneities. It is also possible that the impact on groundwater chemistry have been underestimated since most applicants have assumed homogenous groundwater quality and not allowed for the natural vertical gradient. The self-inspection measures proposed by the applicants differed markedly, as did the terms affirmed by the permits. It seemed like the more measures the applicants proposed the more terms the permits contained. It is recommended that the LEC in Sweden decides on a framework of terms that will be generally affirmed for all ATES applications. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur akviferlagers miljöpåverkan beskrivs i ansökningar och hur det påverkar tillstånd

Akviferlager är den större och effektivare kusinen till jord- och bergvärme. Systemet använder sig av grundvattnet och ger både värme och kyla. Miljöriskerna är större än för enskilda villors jord- och bergvärme. Men hur väl utvärderas detta?

Det finns ett hundratal akviferlager i Sverige som betjänar allt från IKEA Svågertorp till Kalmar Länssjukhus och Gallerian i Stockholm. I ett akviferlager pumpas grundvattnet runt och återanvänds vilket gör att det inte förbrukas som när man tar upp exempelvis dricksvatten. Eftersom grundvatten används behövs det tillstånd från Mark- och miljödomstolen. När man skickar in en ansökan ska denna innehålla en... (More)
Hur akviferlagers miljöpåverkan beskrivs i ansökningar och hur det påverkar tillstånd

Akviferlager är den större och effektivare kusinen till jord- och bergvärme. Systemet använder sig av grundvattnet och ger både värme och kyla. Miljöriskerna är större än för enskilda villors jord- och bergvärme. Men hur väl utvärderas detta?

Det finns ett hundratal akviferlager i Sverige som betjänar allt från IKEA Svågertorp till Kalmar Länssjukhus och Gallerian i Stockholm. I ett akviferlager pumpas grundvattnet runt och återanvänds vilket gör att det inte förbrukas som när man tar upp exempelvis dricksvatten. Eftersom grundvatten används behövs det tillstånd från Mark- och miljödomstolen. När man skickar in en ansökan ska denna innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, den ska belysa påverkan och konsekvenser som miljön kan utsättas för om ansökan godkänns. Den påverkan som akviferlager ger upphov till är att de lokalt förändrar grundvattnets nivåer, temperatur, kemi och mikrobiologi.

En utvärdering av sju ansökningar visade att miljöriskerna kan underskattas för grundvattnets förändring av temperatur och kemi. Alla sju ansökningar fick tillstånd av Mark- och miljödomstolen. Till varje tillstånd fanns villkor knutna, dessa skiljde sig åt väldigt mycket. I ansökningarna har de som ansökt själva föreslagit hur deras akviferlager ska kontrolleras; t.ex. att mäta grundvattennivå och grundvattentemperatur. Det verkar finnas ett samband mellan hur omfattande kontroll man föreslår och hur många villkor som knyts till tillståndet. Det borde därför vara bättre om Mark- och miljödomstolen bestämmer vad som generellt bör gälla för alla akviferlager.

I Sverige är vi rädda om vårt grundvatten. För att kunna använda denna resurs på ett klokt sätt krävs det att man utvärderar och analyserar mänsklig påverkan på ett gott sätt. En ytterlighet är att risker och konsekvenser underskattas och förminskas, men vi bör även undvika den andra ytterligheten där risker och konsekvenser överskattas och förstoras. Akviferlager är ett fantastiskt sätt att utnyttja energi ur grundvattnet som troligtvis kommer att bli allt vanligare i Svierge. Det är därför viktigt att den miljöpåverkan som följer varken underskattas eller överskattas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thuresson, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
Hur akviferlager behandlas i miljökonsekvensbeskrivningar samt de tillstånd som Mark- och miljödomstolen beviljar
course
MVEM12 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
ATES, aquifer thermal energy storage, thermal energy, akviferlager, akvifärlager, geoenergi, tillståndsansökningar, grundvattenenergi, grundvattenvärme, grundvattenkyla
language
Swedish
id
8884397
date added to LUP
2016-06-23 14:39:31
date last changed
2016-06-23 14:39:31
@misc{8884397,
 abstract   = {The utilization of groundwater for the use of aquifer thermal energy storage (ATES) is of growing interest in the world. The technique is seen as an environmentally friendly and cheap solution for the purpose of heating and cooling large buildings. Research has shown that an ATES will have physical, chemical and biological consequences for the environment. This study assesses how the consequences of the impact of ATES systems are presented in seven Environmental Impact Assessments (EIA) that have been enclosed in applications sent in to the Land and Environment Court (LEC) in Sweden. Furthermore, the study assesses the difference between the self-inspection proposed by the applicant and the terms that the LEC affirmed in the judgment.
The applicants were granted permission to construct their planned ATES systems. All but one received permission for the amount of water that they had proposed. The applicants have possibly underestimated the underground thermal impact since they appear to have assumed geological homogeneity and not allowed for heterogeneities. It is also possible that the impact on groundwater chemistry have been underestimated since most applicants have assumed homogenous groundwater quality and not allowed for the natural vertical gradient. The self-inspection measures proposed by the applicants differed markedly, as did the terms affirmed by the permits. It seemed like the more measures the applicants proposed the more terms the permits contained. It is recommended that the LEC in Sweden decides on a framework of terms that will be generally affirmed for all ATES applications.},
 author    = {Thuresson, Emma},
 keyword   = {ATES,aquifer thermal energy storage,thermal energy,akviferlager,akvifärlager,geoenergi,tillståndsansökningar,grundvattenenergi,grundvattenvärme,grundvattenkyla},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Akviferlagers miljöpåverkan i ansökningar och tillstånd},
 year     = {2016},
}