Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Det brinner konstant i min vardag" - En kvalitativ studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar

Bohman, Jakob LU (2016) SOCK04 20161
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Jakob Bohman
Titel: “Det brinner konstant i min vardag” – En kvalitativ studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Lisa Eklund
Sociologiska institutionen, vårterminen 2016

Transpersoner är gravt överrepresenterade i ätstörningsstatistiken men anledningarna till detta är ännu näst intill outforskade. Denna uppsats ämnar att skapa förståelse för transpersoners upplevelser av ätstörningar utifrån sju djupgående intervjuer, för att börja närma oss en förklaring av sambandet mellan ätstörningar och en transidentitet. Utifrån ett queerteoretiskt perspektiv på kön analyseras sju transpersoners berättelser om deras erfarenheter av ätstörningar. I deras utsagor finner vi att... (More)
Författare: Jakob Bohman
Titel: “Det brinner konstant i min vardag” – En kvalitativ studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Lisa Eklund
Sociologiska institutionen, vårterminen 2016

Transpersoner är gravt överrepresenterade i ätstörningsstatistiken men anledningarna till detta är ännu näst intill outforskade. Denna uppsats ämnar att skapa förståelse för transpersoners upplevelser av ätstörningar utifrån sju djupgående intervjuer, för att börja närma oss en förklaring av sambandet mellan ätstörningar och en transidentitet. Utifrån ett queerteoretiskt perspektiv på kön analyseras sju transpersoners berättelser om deras erfarenheter av ätstörningar. I deras utsagor finner vi att deras utmanande av det binära könssystemet och dess tillhörande könsroller mötts av starkt motstånd från omvärlden, och att informanterna förlorat känslan av ägandeskap över den egna kroppen på grund av att de genom livet blivit bemötta som ett kön de inte identifierat sig med. Detta har skapat en predisposition att utveckla ätstörningar, som främst har använts som ett medel för att återta kontroll över kroppen och tillvaron. De könskodade förväntningar och utseendenormer som omvärlden har förväntat att mina informanter ska konformera till har varit patriarkala i sin karaktär, och likaså det motstånd och våld som mina informanter har upplevt. De har känt sig instängda av ett binärt könssystem och patriarkala könsroller, där omvärlden huvudsakligen definierat dem utifrån deras kroppar. Kroppen har blivit ett hinder som står i vägen för vad de vill: Att få existera som de är utan att deras kroppar definierar dem.

Nyckelord: Ätstörningar, transpersoner, queerteori, performativitet, transfobi, feministisk teori, könsbinäritet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bohman, Jakob LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
feministisk teori, transfobi, performativitet, queerteori, ätstörningar, transpersoner, könsbinäritet
language
Swedish
id
8884566
date added to LUP
2016-08-17 12:53:07
date last changed
2016-08-17 12:53:07
@misc{8884566,
 abstract   = {Författare: Jakob Bohman
Titel: “Det brinner konstant i min vardag” – En kvalitativ studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Lisa Eklund
Sociologiska institutionen, vårterminen 2016

Transpersoner är gravt överrepresenterade i ätstörningsstatistiken men anledningarna till detta är ännu näst intill outforskade. Denna uppsats ämnar att skapa förståelse för transpersoners upplevelser av ätstörningar utifrån sju djupgående intervjuer, för att börja närma oss en förklaring av sambandet mellan ätstörningar och en transidentitet. Utifrån ett queerteoretiskt perspektiv på kön analyseras sju transpersoners berättelser om deras erfarenheter av ätstörningar. I deras utsagor finner vi att deras utmanande av det binära könssystemet och dess tillhörande könsroller mötts av starkt motstånd från omvärlden, och att informanterna förlorat känslan av ägandeskap över den egna kroppen på grund av att de genom livet blivit bemötta som ett kön de inte identifierat sig med. Detta har skapat en predisposition att utveckla ätstörningar, som främst har använts som ett medel för att återta kontroll över kroppen och tillvaron. De könskodade förväntningar och utseendenormer som omvärlden har förväntat att mina informanter ska konformera till har varit patriarkala i sin karaktär, och likaså det motstånd och våld som mina informanter har upplevt. De har känt sig instängda av ett binärt könssystem och patriarkala könsroller, där omvärlden huvudsakligen definierat dem utifrån deras kroppar. Kroppen har blivit ett hinder som står i vägen för vad de vill: Att få existera som de är utan att deras kroppar definierar dem.

Nyckelord: Ätstörningar, transpersoner, queerteori, performativitet, transfobi, feministisk teori, könsbinäritet},
 author    = {Bohman, Jakob},
 keyword   = {feministisk teori,transfobi,performativitet,queerteori,ätstörningar,transpersoner,könsbinäritet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det brinner konstant i min vardag" - En kvalitativ studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar},
 year     = {2016},
}