Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Studenters och revisorsbranschens aktörers syn på förväntningsgap och hållbarhetsrapportering

Elf, Karl-Oskar LU ; Lundström, Patrik LU and Telmen, Can LU (2016) FEKH69 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Karl-Oskar Elf, Patrik Lundström och Can Telmen

Handledare: Niklas Sandell

Fem nyckelord: Förväntning- och prestationsgap, Isomorfism, Hållbarhetsrapportering, Hållbarhetsredovisning, Revision.

Syfte: Uppsatsen syftade till att utreda ifall det kunde uppstå förväntningsgap efter att lagförslaget Ds 2014:45 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy trätt i kraft, samt att undersöka hur revisorsbranschens aktörer agerade eller planerade att agera för att minska ett sådant gap. Vidare syftade uppsatsen till att förklara varför aktörerna valt att agera och planerar att agera på det vis som aktörerna angav.

Metod:... (More)
Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Karl-Oskar Elf, Patrik Lundström och Can Telmen

Handledare: Niklas Sandell

Fem nyckelord: Förväntning- och prestationsgap, Isomorfism, Hållbarhetsrapportering, Hållbarhetsredovisning, Revision.

Syfte: Uppsatsen syftade till att utreda ifall det kunde uppstå förväntningsgap efter att lagförslaget Ds 2014:45 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy trätt i kraft, samt att undersöka hur revisorsbranschens aktörer agerade eller planerade att agera för att minska ett sådant gap. Vidare syftade uppsatsen till att förklara varför aktörerna valt att agera och planerar att agera på det vis som aktörerna angav.

Metod: Datainsamling skedde genom kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden bestod av en enkätundersökning. Målet med enkätundersökningen var att kartlägga ifall ett förväntningsgap förelåg. Den kvalitativa undersökningen bestod av semistandardiserade intervjuer. Målet med intervjuundersökningen var att kartlägga hur revisorsbranschens aktörer agerade och eller planerade att agera för att minska förväntningsgap.

Teoretiska perspektiv: Examensarbetets teoretiska bas var Strukturen om förväntning- och prestationsgap samt institutionell isomorfism.

Empiri: Den kvantitativa undersökningen genomfördes med redovisningsstudenter på B-nivå vid Lunds universitet. Den kvalitativa undersökningen genomfördes med två aktörer från revisorsbranschen, PwC och KPMG. Representanterna som intervjuades hade titeln manager respektive director. Båda respondenterna i den kvalitativa undersökningen satt i FARs arbetsgrupp för hållbarutveckling.

Resultat: Uppsatsen fann indikationer på att förväntningsgap, till följd av lagförslaget, för den undersökta gruppen studenter förelåg. Författarna ansåg även att förväntningsgapet som revisorsbranschens aktörer upplevde huvudsakligen bestod av orimliga förväntningar från samhället. Vidare fanns indikationer på att revisorsbranschens aktörer upplevde gapet på detta sätt på grund av normativ isomorfism inom revisorsbranschen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elf, Karl-Oskar LU ; Lundström, Patrik LU and Telmen, Can LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8884571
date added to LUP
2016-08-22 17:21:23
date last changed
2016-08-22 17:21:23
@misc{8884571,
 abstract   = {Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Karl-Oskar Elf, Patrik Lundström och Can Telmen

Handledare: Niklas Sandell

Fem nyckelord: Förväntning- och prestationsgap, Isomorfism, Hållbarhetsrapportering, Hållbarhetsredovisning, Revision.

Syfte: Uppsatsen syftade till att utreda ifall det kunde uppstå förväntningsgap efter att lagförslaget Ds 2014:45 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy trätt i kraft, samt att undersöka hur revisorsbranschens aktörer agerade eller planerade att agera för att minska ett sådant gap. Vidare syftade uppsatsen till att förklara varför aktörerna valt att agera och planerar att agera på det vis som aktörerna angav.

Metod: Datainsamling skedde genom kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden bestod av en enkätundersökning. Målet med enkätundersökningen var att kartlägga ifall ett förväntningsgap förelåg. Den kvalitativa undersökningen bestod av semistandardiserade intervjuer. Målet med intervjuundersökningen var att kartlägga hur revisorsbranschens aktörer agerade och eller planerade att agera för att minska förväntningsgap. 

Teoretiska perspektiv: Examensarbetets teoretiska bas var Strukturen om förväntning- och prestationsgap samt institutionell isomorfism. 

Empiri: Den kvantitativa undersökningen genomfördes med redovisningsstudenter på B-nivå vid Lunds universitet. Den kvalitativa undersökningen genomfördes med två aktörer från revisorsbranschen, PwC och KPMG. Representanterna som intervjuades hade titeln manager respektive director. Båda respondenterna i den kvalitativa undersökningen satt i FARs arbetsgrupp för hållbarutveckling. 

Resultat: Uppsatsen fann indikationer på att förväntningsgap, till följd av lagförslaget, för den undersökta gruppen studenter förelåg. Författarna ansåg även att förväntningsgapet som revisorsbranschens aktörer upplevde huvudsakligen bestod av orimliga förväntningar från samhället. Vidare fanns indikationer på att revisorsbranschens aktörer upplevde gapet på detta sätt på grund av normativ isomorfism inom revisorsbranschen.},
 author    = {Elf, Karl-Oskar and Lundström, Patrik and Telmen, Can},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Studenters och revisorsbranschens aktörers syn på förväntningsgap och hållbarhetsrapportering},
 year     = {2016},
}