Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Integrering av geofysiska metoder i miljötekniska markundersökningar - En litteratur- och intervjustudie om dess styrkor, svagheter och potentiella samhällsekonomiska nyttor

Jakobsson, Mikael LU (2016) MVEM12 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
A central part of the risk assessment of contaminated sites is to conduct surveys of the area to assess the need for remediation. Through literature and interview studies this essay examined how geophysical methods can help to improve the environmental risk assessment of contaminated sites in Sweden. The results point to five main strengths in combining geophysical methods with the conventional method of trial pitting used today: 1) better definition of pollution propagation, 2) increased probability for localization of hot spots and pollutants, 3) better geological understanding, 4) additional information, which lead to 5) an improved risk assessment process. Together these five strengths create a number of environmental, financial and... (More)
A central part of the risk assessment of contaminated sites is to conduct surveys of the area to assess the need for remediation. Through literature and interview studies this essay examined how geophysical methods can help to improve the environmental risk assessment of contaminated sites in Sweden. The results point to five main strengths in combining geophysical methods with the conventional method of trial pitting used today: 1) better definition of pollution propagation, 2) increased probability for localization of hot spots and pollutants, 3) better geological understanding, 4) additional information, which lead to 5) an improved risk assessment process. Together these five strengths create a number of environmental, financial and project-related benefits such as fewer soil degrading engagements, reduction of uncertainties and reduced risk of post-remediation.
This is important for the ongoing work of the Swedish environmental quality objective non-toxic environment which has proved to be one of our society's most costly and complex environmental problems. However, there are a number of weaknesses that limit the extent to which such integrated surveys can and should be done in order to be meaningful, for example higher proficiency in both geophysics and geology, inability to detect all types of contaminants and the higher initial cost which comes with the use of additional survey methods. By highlighting the strengths and weaknesses in combining geophysical methods with trial pit sampling this study form the basis for further research within the field of environmental geophysics for risk assessment of contaminated sites in order to enhance the efforts to achieve the goal of a non-toxic environment. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kan geofysiska undersökningsmetoder vid undersökning av förorenade områden bidra till att uppnå en giftfri miljö?

Sverige lider idag av stora mängder giftiga ämnen i marken som dumpats av olika sorters industrier under åtskilliga år, från en tid då ekonomiskt välstånd stod högt på agendan och okunskapen om miljön var utbredd. De här föroreningarna riskerar nu att skada både människors hälsa och miljön om de får ligga kvar. Därför har ett kostsamt arbete påbörjats för att identifiera och bedöma riskerna för dessa förorenade områden och om de är i behov av sanering eller inte. Eftersom resurserna är begränsade är det viktigt att använda de lämpligaste undersökningsmetoderna för att få en tillförlitlig och kostnadseffektiv riskbedömning av... (More)
Kan geofysiska undersökningsmetoder vid undersökning av förorenade områden bidra till att uppnå en giftfri miljö?

Sverige lider idag av stora mängder giftiga ämnen i marken som dumpats av olika sorters industrier under åtskilliga år, från en tid då ekonomiskt välstånd stod högt på agendan och okunskapen om miljön var utbredd. De här föroreningarna riskerar nu att skada både människors hälsa och miljön om de får ligga kvar. Därför har ett kostsamt arbete påbörjats för att identifiera och bedöma riskerna för dessa förorenade områden och om de är i behov av sanering eller inte. Eftersom resurserna är begränsade är det viktigt att använda de lämpligaste undersökningsmetoderna för att få en tillförlitlig och kostnadseffektiv riskbedömning av området, som samtidigt inte äventyrar att rätt åtgärdsbeslut fattas.

Det har visat sig att många efterbehandlingsprojekt blir betydligt dyrare och pågår mycket längre än beräknat, där begränsat informationsunderlag och otillräckliga undersökningar pekats ut som några av orsakerna. Många gånger underskattas till exempel föroreningsutbredningen vilket innebär ökade kostnader, och ibland friskrivs områden som egentligen är i behov av sanering vilket innebär ökad risk för hälsa och miljön. Till följd av detta har efterfrågan på alternativa och mer kostnadseffektiva metoder och lösningar som ändå leder fram till långsiktigt hållbara beslut ökat.

Den här studien har genom intervju- och litteraturstudier visat att geofysiska metoder tillsammans med den konventionella undersökningsmetoden punktvis provtagning är förknippat med fem huvudsakliga fördelar som skulle kunna bidra till att effektivsera efterbehandlingsarbetet med förorenade områden och samtidigt bidra till att göra säkrare miljöriskbedömningar. Några av styrkorna med en sådan integration är att man kan göra en bättre och mer pålitlig avgränsning av föroreningarnas utbredning, att sannolikheten för lokalisering av hotspots och föroreningar ökar, och att den geologiska förståelsen blir bättre. Genom att effektivisera miljöriskbedömningen kan steget mot att uppfylla delmålet efterbehandling av förorenade områden och miljökvalitetsmålet en giftfri miljö kortas ned. Det finns emellertid ett antal svagheter som begränsar i vilken utsträckning integrerade undersökningar kan och bör ske, vilket skulle kunna vara en av anledningarna till att de idag inte används i den utsträckning man i sådana fall skulle kunna förvänta sig. Djupare forskning kring respektive styrka och svaghet med integrerade undersökningar i syfte att få en bättre förståelse för hur, när och var geofysiska metoder gör mest nytta kan därför vara lämpligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakobsson, Mikael LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Geofysiska undersökningsmetoder, miljöriskbedömning, miljöteknisk markundersökning, förorenade områden, resistivitetsmätningar
language
Swedish
id
8884683
date added to LUP
2016-06-23 16:05:42
date last changed
2016-07-07 04:07:58
@misc{8884683,
 abstract   = {A central part of the risk assessment of contaminated sites is to conduct surveys of the area to assess the need for remediation. Through literature and interview studies this essay examined how geophysical methods can help to improve the environmental risk assessment of contaminated sites in Sweden. The results point to five main strengths in combining geophysical methods with the conventional method of trial pitting used today: 1) better definition of pollution propagation, 2) increased probability for localization of hot spots and pollutants, 3) better geological understanding, 4) additional information, which lead to 5) an improved risk assessment process. Together these five strengths create a number of environmental, financial and project-related benefits such as fewer soil degrading engagements, reduction of uncertainties and reduced risk of post-remediation.
This is important for the ongoing work of the Swedish environmental quality objective non-toxic environment which has proved to be one of our society's most costly and complex environmental problems. However, there are a number of weaknesses that limit the extent to which such integrated surveys can and should be done in order to be meaningful, for example higher proficiency in both geophysics and geology, inability to detect all types of contaminants and the higher initial cost which comes with the use of additional survey methods. By highlighting the strengths and weaknesses in combining geophysical methods with trial pit sampling this study form the basis for further research within the field of environmental geophysics for risk assessment of contaminated sites in order to enhance the efforts to achieve the goal of a non-toxic environment.},
 author    = {Jakobsson, Mikael},
 keyword   = {Geofysiska undersökningsmetoder,miljöriskbedömning,miljöteknisk markundersökning,förorenade områden,resistivitetsmätningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integrering av geofysiska metoder i miljötekniska markundersökningar - En litteratur- och intervjustudie om dess styrkor, svagheter och potentiella samhällsekonomiska nyttor},
 year     = {2016},
}