Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Väsentlighetsbedömning - gör män och kvinnor olika?

Bäckdahl, Ida LU ; Wahl, Lukas LU and Fossheim, Naime LU (2016) FEKH69 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår studie är att belysa ifall genus har någon påverkan på revisorers bedömningar av väsentlighet för att i så fall skapa en medvetenhet om hur eventuella skillnader kan påverka bedömningen.
Teoretiska perspektiv: Socialiseringsteori med genusfokus. De flesta mönster i kvinnligt och manligt beteende beror på socialisering snarare än de biologiska skillnaderna. Detta ligger delvis bakom teorin om att kvinnor är mindre riskbenägna än män, samt selektivitetshypotesen (att kvinnor och män behandlar information olika, där kvinnor har ett mer avancerat tankesätt och väger in fler aspekter medan män lättare rationaliserar bort aspekter)
Empiri: Studentuppsatser från svenska universitet, innehållande intervjuer om väsentlighet... (More)
Syfte: Syftet med vår studie är att belysa ifall genus har någon påverkan på revisorers bedömningar av väsentlighet för att i så fall skapa en medvetenhet om hur eventuella skillnader kan påverka bedömningen.
Teoretiska perspektiv: Socialiseringsteori med genusfokus. De flesta mönster i kvinnligt och manligt beteende beror på socialisering snarare än de biologiska skillnaderna. Detta ligger delvis bakom teorin om att kvinnor är mindre riskbenägna än män, samt selektivitetshypotesen (att kvinnor och män behandlar information olika, där kvinnor har ett mer avancerat tankesätt och väger in fler aspekter medan män lättare rationaliserar bort aspekter)
Empiri: Studentuppsatser från svenska universitet, innehållande intervjuer om väsentlighet med sammanlagt 36 revisorer, varav 24 dessutom svarar på caseuppgifter.
Resultat: Ett tudelat utfall. Casejämförelsen visade på att de kvinnliga revisorerna i snitt satte signifikant lägre väsentlighetsbelopp än de manliga. Jämförelsen av kvalitativa frågor visade inte på några systematiska genusskillnader i arbetsprocessen eller beskrivningarna av den. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The aim of our study is to elucidate whether gender has any effect on the auditor’s assessment of materiality in order to create an awareness on how any differences might affect the assessment.
Theoretical perspectives: socialization theory with gender focus (gender differences depend more on social factors than biological) which partly explains the theory of women being more risk-averse than men, and the selectivity hypothesis (women and men process information differently. Women weigh in more factors in their decisions while men rationlalize more)
Empirical foundation: Student essays on materiality, containing interviews with gendered auditors. All in all it’s 7 essays containing 36 interviews with auditors. 24 out of these... (More)
Purpose: The aim of our study is to elucidate whether gender has any effect on the auditor’s assessment of materiality in order to create an awareness on how any differences might affect the assessment.
Theoretical perspectives: socialization theory with gender focus (gender differences depend more on social factors than biological) which partly explains the theory of women being more risk-averse than men, and the selectivity hypothesis (women and men process information differently. Women weigh in more factors in their decisions while men rationlalize more)
Empirical foundation: Student essays on materiality, containing interviews with gendered auditors. All in all it’s 7 essays containing 36 interviews with auditors. 24 out of these participate in case studies where they come up with materiality amounts.
Conclusions: An ambivalent outcome. The case comparison showed that the female auditors on average put a significantly lower materiality amount than the opposite gender. The comparison of qualitative questions revealed no systematic gender differences in the work process or in the job description. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bäckdahl, Ida LU ; Wahl, Lukas LU and Fossheim, Naime LU
supervisor
organization
alternative title
- En studie ur genusperspektiv bland revisorer
course
FEKH69 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
väsentlighet, revisor, genus, professionellt omdöme, väsentlighetsbedömning, materiality judgements, auditor, gender, materiality, professional judgement, materiality assessment
language
Swedish
id
8885181
date added to LUP
2016-08-22 17:12:11
date last changed
2016-08-22 17:12:11
@misc{8885181,
 abstract   = {Syfte: Syftet med vår studie är att belysa ifall genus har någon påverkan på revisorers bedömningar av väsentlighet för att i så fall skapa en medvetenhet om hur eventuella skillnader kan påverka bedömningen.
Teoretiska perspektiv: Socialiseringsteori med genusfokus. De flesta mönster i kvinnligt och manligt beteende beror på socialisering snarare än de biologiska skillnaderna. Detta ligger delvis bakom teorin om att kvinnor är mindre riskbenägna än män, samt selektivitetshypotesen (att kvinnor och män behandlar information olika, där kvinnor har ett mer avancerat tankesätt och väger in fler aspekter medan män lättare rationaliserar bort aspekter)
Empiri: Studentuppsatser från svenska universitet, innehållande intervjuer om väsentlighet med sammanlagt 36 revisorer, varav 24 dessutom svarar på caseuppgifter. 
Resultat: Ett tudelat utfall. Casejämförelsen visade på att de kvinnliga revisorerna i snitt satte signifikant lägre väsentlighetsbelopp än de manliga. Jämförelsen av kvalitativa frågor visade inte på några systematiska genusskillnader i arbetsprocessen eller beskrivningarna av den.},
 author    = {Bäckdahl, Ida and Wahl, Lukas and Fossheim, Naime},
 keyword   = {väsentlighet,revisor,genus,professionellt omdöme,väsentlighetsbedömning,materiality judgements,auditor,gender,materiality,professional judgement,materiality assessment},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Väsentlighetsbedömning - gör män och kvinnor olika?},
 year     = {2016},
}