Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Titanium alloys Mechanical properties and microstructure transformation

Olsson, Martin LU (2016) FYSK02 20161
Department of Physics
Abstract
Abstract
The aim of the project is to determine the mechanical properties and the microstructure
with a to b transformation of the titanium alloy Ti-6Al-4V. The experiments made were
tensile tests at temperatures 20, 400 and 800C and SEM images before and after inductive
methods. Ti-6Al-4V is one of the most used types of alloy mainly because it has good
qualities in strength, corrosion resistance and low weight with respect to the strength of the
material. The strength is dependent on the microstructure and the ratio between the different
phases a and b. This is the reason it is interesting to measure the transformation between
the phases and then use the data to simulate and determine the required conditions for
the... (More)
Abstract
The aim of the project is to determine the mechanical properties and the microstructure
with a to b transformation of the titanium alloy Ti-6Al-4V. The experiments made were
tensile tests at temperatures 20, 400 and 800C and SEM images before and after inductive
methods. Ti-6Al-4V is one of the most used types of alloy mainly because it has good
qualities in strength, corrosion resistance and low weight with respect to the strength of the
material. The strength is dependent on the microstructure and the ratio between the different
phases a and b. This is the reason it is interesting to measure the transformation between
the phases and then use the data to simulate and determine the required conditions for
the manufacturing process. The images of the microstructure were unfortunately not ready
in time for the project deadline. Instead, connections between the mechanical properties
measured and other SEM images taken were done. The connections must therefore be viewed
strictly as interpretations from the writer based on the work of others. The interpretation
gives more questions and what one should focus new experiments on. The material structure
changes with temperature and the macroscopic measurements such as stress and strain also
change with the temperature. As expected there are connections between the microscopic
structure and the macroscopic properties. In this thesis one can read about the material
and properties of the material. There is a section about the microstructure and the phase
transformation between a and b. The experiments are explained in the methodology section
and the results are given and discussed. An outlook is included where future experiments
and new questions to be posed are discussed. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Titans struktur
Förhållandet mellan materialets struktur och dess egenskaper.
När man känner till egenskaperna hos ett material så kan optimala tillverkningsprocesser framställas baserat på denna kunskap. För produkter tillverkade av titan kan detta vara extra viktigt då produkterna ofta används i kritiska tillämpningar i t.ex. rymdraketer eller flygplan. I flygplansmotorer används titanlegeringar eftersom materialet är lätt, har en hög styrka och goda korrosionsegenskaper. Minskad vikt på tillverkningsmaterial för flygmotorer leder till minskad bränsleförbrukning vilket i sin tur ger en minskad klimatpåverkan. Vikten hos tillverkningsmaterialet är också centralt för rymdraketer då de ska kämpa mot tyngdkraften. Om de väger mindre så... (More)
Titans struktur
Förhållandet mellan materialets struktur och dess egenskaper.
När man känner till egenskaperna hos ett material så kan optimala tillverkningsprocesser framställas baserat på denna kunskap. För produkter tillverkade av titan kan detta vara extra viktigt då produkterna ofta används i kritiska tillämpningar i t.ex. rymdraketer eller flygplan. I flygplansmotorer används titanlegeringar eftersom materialet är lätt, har en hög styrka och goda korrosionsegenskaper. Minskad vikt på tillverkningsmaterial för flygmotorer leder till minskad bränsleförbrukning vilket i sin tur ger en minskad klimatpåverkan. Vikten hos tillverkningsmaterialet är också centralt för rymdraketer då de ska kämpa mot tyngdkraften. Om de väger mindre så krävs mindre bränsle och kraft för att föra raketen ut i rymden.
Titan är m.a.o. att föredra för dessa tillämpningar då det har egenskapen att ha låg vikt och samtidigt hög styrka och tålighet.
För att analysera materialet i detta projekt så användes två olika tekniker: SEM (scanning electron microscope) och DIC (digital image correlation) med ett system benämnt ARAMIS®. Namnen kanske låter komplicerade men SEM är ett elektronmikroskop där elektroner skjuts mot materialet. När de reflekteras registreras de och man får en bild av ytan i mikrometerskala (tusendels millimeter). DIC innebär att man tar många bilder, 200-400, stycken under tiden som ett dragprov genomförs. Proverna är målade med ett stokastiskt mönster som behandlingsprogrammet kan följa genom alla bilder under dragprovet. Genom att följa hur mönstret förändras kan ARAMIS® systemet räkna ut den mekaniska spänningen samt töjningen av provet. I detta arbete gjordes tester vid temperaturerna, 20 °C, 400 °C samt 800 °C.
Resultatet visar på att titanlegeringen får en ökad töjningsgrad då temperaturen ökar samt att styrkan hos materialet minskar med ökad temperatur. Detta betyder att kraften som behövs till formning inte blir lika stor. Mikrostrukturen påverkar egenskaperna hos materialet och vid en förändring i mikrostrukturen, exempelvis p.g.a. ändrad temperatur, ändras också dessa. Beroende på hur snabbt temperaturen förändras blir strukturen också annorlunda, vilket avspeglas av materialegenskaperna. Att strukturen är beroende av processen visar hur viktigt det är att kunna förutsäga resultatet av olika tillverkningsprocesser då denna kunskap kan leda till billigare, snabbare och mer miljövänlig produktion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Martin LU
supervisor
organization
course
FYSK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8885217
date added to LUP
2016-06-27 12:23:29
date last changed
2016-09-06 11:30:35
@misc{8885217,
 abstract   = {Abstract
The aim of the project is to determine the mechanical properties and the microstructure
with a to b transformation of the titanium alloy Ti-6Al-4V. The experiments made were
tensile tests at temperatures 20, 400 and 800C and SEM images before and after inductive
methods. Ti-6Al-4V is one of the most used types of alloy mainly because it has good
qualities in strength, corrosion resistance and low weight with respect to the strength of the
material. The strength is dependent on the microstructure and the ratio between the different
phases a and b. This is the reason it is interesting to measure the transformation between
the phases and then use the data to simulate and determine the required conditions for
the manufacturing process. The images of the microstructure were unfortunately not ready
in time for the project deadline. Instead, connections between the mechanical properties
measured and other SEM images taken were done. The connections must therefore be viewed
strictly as interpretations from the writer based on the work of others. The interpretation
gives more questions and what one should focus new experiments on. The material structure
changes with temperature and the macroscopic measurements such as stress and strain also
change with the temperature. As expected there are connections between the microscopic
structure and the macroscopic properties. In this thesis one can read about the material
and properties of the material. There is a section about the microstructure and the phase
transformation between a and b. The experiments are explained in the methodology section
and the results are given and discussed. An outlook is included where future experiments
and new questions to be posed are discussed.},
 author    = {Olsson, Martin},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Titanium alloys Mechanical properties and microstructure transformation},
 year     = {2016},
}