Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Leverera på LinkedIn och Försköna på Facebook - En kvalitativ studie om hur ekonomistudenter framställer sig själva på sociala medier i karriärsyfte

Stenbeck, Rebecca LU ; Hedlund, Alice LU and Emnell, Nicoline LU (2016) FEKH29 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att genom intervjuer undersöka hur ekonomistudenter resonerar kring sin personliga, karriärorienterade identitetsskapande på sociala medier med utgångspunkt i teorier kring Consumer Culture Theory, symbolisk interaktionism och consumer empowerment. Studiens syfte uppnås med en kvalitativ metod samt ett fenomenologiskt och hermeneutiskt förhållningssätt. Primärdata har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer och en abduktiv ansats har använts i syfte att dra slutsatser utifrån såväl befintliga teorier som empiri. Sekundärdata består främst av vetenskapliga artiklar vilka har skapat den teoretiska referensramen. Studiens teoretiska ramverk utgår från Consumer Culture Theory, men kompletteras med teori inom... (More)
Uppsatsens syfte är att genom intervjuer undersöka hur ekonomistudenter resonerar kring sin personliga, karriärorienterade identitetsskapande på sociala medier med utgångspunkt i teorier kring Consumer Culture Theory, symbolisk interaktionism och consumer empowerment. Studiens syfte uppnås med en kvalitativ metod samt ett fenomenologiskt och hermeneutiskt förhållningssätt. Primärdata har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer och en abduktiv ansats har använts i syfte att dra slutsatser utifrån såväl befintliga teorier som empiri. Sekundärdata består främst av vetenskapliga artiklar vilka har skapat den teoretiska referensramen. Studiens teoretiska ramverk utgår från Consumer Culture Theory, men kompletteras med teori inom symbolisk interaktionism och consumer empowerment. Studieobjekten består av en urvalsgrupp på tio studenter vid Ekonomihögskolan i Lund. Empiri består av den information vi har samlat in genom djupintervjuer, vilket sedan har analyserats utifrån det teoretiska ramverket. Det empiriska materialet i kombination med den teoretiska referensramen, har resulterat i insikter kring hur ekonomistudenter resonerar kring sin personliga, karriärorienterade identitetsskapande på sociala medier. Dessa insikter tyder på att det existerar en karriärrelaterad maktparadox på sociala medier, som påverkar ekonomistudenters framställningar av sina digitala identiteter. Studiens resultat kan således ge bidrag och inspirera till vidare forskning inom Consumer Culture Theory, symbolisk interaktionism och consumer empowerment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenbeck, Rebecca LU ; Hedlund, Alice LU and Emnell, Nicoline LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Goffman, symbolisk interaktionism, consumer empowerment, Consumer Culture Theory, sociala medier, identitet, karriär, Facebook, LinkedIn
language
Swedish
id
8885442
date added to LUP
2016-07-05 14:12:31
date last changed
2016-07-05 14:12:31
@misc{8885442,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att genom intervjuer undersöka hur ekonomistudenter resonerar kring sin personliga, karriärorienterade identitetsskapande på sociala medier med utgångspunkt i teorier kring Consumer Culture Theory, symbolisk interaktionism och consumer empowerment. Studiens syfte uppnås med en kvalitativ metod samt ett fenomenologiskt och hermeneutiskt förhållningssätt. Primärdata har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer och en abduktiv ansats har använts i syfte att dra slutsatser utifrån såväl befintliga teorier som empiri. Sekundärdata består främst av vetenskapliga artiklar vilka har skapat den teoretiska referensramen. Studiens teoretiska ramverk utgår från Consumer Culture Theory, men kompletteras med teori inom symbolisk interaktionism och consumer empowerment. Studieobjekten består av en urvalsgrupp på tio studenter vid Ekonomihögskolan i Lund. Empiri består av den information vi har samlat in genom djupintervjuer, vilket sedan har analyserats utifrån det teoretiska ramverket. Det empiriska materialet i kombination med den teoretiska referensramen, har resulterat i insikter kring hur ekonomistudenter resonerar kring sin personliga, karriärorienterade identitetsskapande på sociala medier. Dessa insikter tyder på att det existerar en karriärrelaterad maktparadox på sociala medier, som påverkar ekonomistudenters framställningar av sina digitala identiteter. Studiens resultat kan således ge bidrag och inspirera till vidare forskning inom Consumer Culture Theory, symbolisk interaktionism och consumer empowerment.},
 author    = {Stenbeck, Rebecca and Hedlund, Alice and Emnell, Nicoline},
 keyword   = {Goffman,symbolisk interaktionism,consumer empowerment,Consumer Culture Theory,sociala medier,identitet,karriär,Facebook,LinkedIn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Leverera på LinkedIn och Försköna på Facebook - En kvalitativ studie om hur ekonomistudenter framställer sig själva på sociala medier i karriärsyfte},
 year     = {2016},
}