Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Good Break-Up

Holmgren, Jenny LU ; Jängnemyr, Hanna ; Länninge, Cassandra and Wallin, Sandra (2016) FEKH89 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING

Syfte: Denna studie syftar till att utreda om spin-offs i Sverige genererar anormal avkastning gentemot marknadsindex från dagen de börsintroduceras och efterföljande två år. Vidare avser studien att identifiera förklarande variabler till eventuell anormal avkastning hänförbar till spinoffs.

Metod: Deduktiv och kvantitativ metod med utgångspunkt i en eventstudie där den förväntade avkastningen beräknats enligt den justerade marknadsmodellen. Resultaten har sedan testats statistiskt samt illustrerats genom konstruktion av ett spin-off index

Teoretiska perspektiv: Tidigare studier av spin-offs på den svenska marknaden har främst fokuserat på kortsiktig kursutveckling. De flesta studierna har dessutom genomförts i USA
... (More)
SAMMANFATTNING

Syfte: Denna studie syftar till att utreda om spin-offs i Sverige genererar anormal avkastning gentemot marknadsindex från dagen de börsintroduceras och efterföljande två år. Vidare avser studien att identifiera förklarande variabler till eventuell anormal avkastning hänförbar till spinoffs.

Metod: Deduktiv och kvantitativ metod med utgångspunkt i en eventstudie där den förväntade avkastningen beräknats enligt den justerade marknadsmodellen. Resultaten har sedan testats statistiskt samt illustrerats genom konstruktion av ett spin-off index

Teoretiska perspektiv: Tidigare studier av spin-offs på den svenska marknaden har främst fokuserat på kortsiktig kursutveckling. De flesta studierna har dessutom genomförts i USA

Empiri: Resultaten baseras på historisk aktieavkastning för 33 spin-offs under åren 2000-2014, samt dess tillhörande noteringsprospekt

Resultat: Signifikant överavkastning har påvisats för samtliga perioder som mätts i denna studie. Vidare är variabler som industritillhörighet samt beta delvis förklarande variabler till detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren, Jenny LU ; Jängnemyr, Hanna ; Länninge, Cassandra and Wallin, Sandra
supervisor
organization
course
FEKH89 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Spin-offs, Långsiktig avkastning, Multipel regression, Kumulativ anormal avkastning (CAR), Market Adjusted Return Model
language
Swedish
id
8885795
date added to LUP
2016-09-13 15:10:06
date last changed
2016-09-13 15:10:06
@misc{8885795,
 abstract   = {SAMMANFATTNING

Syfte: Denna studie syftar till att utreda om spin-offs i Sverige genererar anormal avkastning gentemot marknadsindex från dagen de börsintroduceras och efterföljande två år. Vidare avser studien att identifiera förklarande variabler till eventuell anormal avkastning hänförbar till spinoffs.

Metod: Deduktiv och kvantitativ metod med utgångspunkt i en eventstudie där den förväntade avkastningen beräknats enligt den justerade marknadsmodellen. Resultaten har sedan testats statistiskt samt illustrerats genom konstruktion av ett spin-off index

Teoretiska perspektiv: Tidigare studier av spin-offs på den svenska marknaden har främst fokuserat på kortsiktig kursutveckling. De flesta studierna har dessutom genomförts i USA

Empiri: Resultaten baseras på historisk aktieavkastning för 33 spin-offs under åren 2000-2014, samt dess tillhörande noteringsprospekt

Resultat: Signifikant överavkastning har påvisats för samtliga perioder som mätts i denna studie. Vidare är variabler som industritillhörighet samt beta delvis förklarande variabler till detta.},
 author    = {Holmgren, Jenny and Jängnemyr, Hanna and Länninge, Cassandra and Wallin, Sandra},
 keyword   = {Spin-offs,Långsiktig avkastning,Multipel regression,Kumulativ anormal avkastning (CAR),Market Adjusted Return Model},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Good Break-Up},
 year     = {2016},
}