Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan byggare bygga upp en stadig struktur inför kriser?

Pivac, Ajla LU ; Dusanov, Ivana LU ; Sewelén, Jacob LU and Larsson Dürango, Victor LU (2016) FEKH89 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur kapitalstrukturen sett ut i 32
stora byggbolag i Sverige mellan åren 2005 - 2014. Studien har som grund en kvantitativ metod med en deduktiv ansats där empiri används som grund, observeras och sedan skapas vetenskap kring den. Studiens resultat blev att skuldsättningen hade minskat under krisåren 2008-2009. Den regressionsanalys som genomfördes pekade även på att ett flertal nyckeltal samt finansiella mått påverkade skuldsättning på olika sätt, vissa negativt visa positivt. Byggbolagen minskade sin skuldsättningsgrad under finanskrisen 2008 vilket kan antyda på att de lärt sig från tidigare kriser. De faktorer som påverkade skuldsättningsgraden var lönsamhet, likviditet, bolagsstorlek och... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka hur kapitalstrukturen sett ut i 32
stora byggbolag i Sverige mellan åren 2005 - 2014. Studien har som grund en kvantitativ metod med en deduktiv ansats där empiri används som grund, observeras och sedan skapas vetenskap kring den. Studiens resultat blev att skuldsättningen hade minskat under krisåren 2008-2009. Den regressionsanalys som genomfördes pekade även på att ett flertal nyckeltal samt finansiella mått påverkade skuldsättning på olika sätt, vissa negativt visa positivt. Byggbolagen minskade sin skuldsättningsgrad under finanskrisen 2008 vilket kan antyda på att de lärt sig från tidigare kriser. De faktorer som påverkade skuldsättningsgraden var lönsamhet, likviditet, bolagsstorlek och tillgångsstruktur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pivac, Ajla LU ; Dusanov, Ivana LU ; Sewelén, Jacob LU and Larsson Dürango, Victor LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kapitalstruktur, Byggbranschen, Finansiell risk, Skuldsättningsgrad, Altmans Z-Score.
language
Swedish
id
8885803
date added to LUP
2016-09-13 15:11:52
date last changed
2016-09-13 15:11:52
@misc{8885803,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att undersöka hur kapitalstrukturen sett ut i 32
stora byggbolag i Sverige mellan åren 2005 - 2014. Studien har som grund en kvantitativ metod med en deduktiv ansats där empiri används som grund, observeras och sedan skapas vetenskap kring den. Studiens resultat blev att skuldsättningen hade minskat under krisåren 2008-2009. Den regressionsanalys som genomfördes pekade även på att ett flertal nyckeltal samt finansiella mått påverkade skuldsättning på olika sätt, vissa negativt visa positivt. Byggbolagen minskade sin skuldsättningsgrad under finanskrisen 2008 vilket kan antyda på att de lärt sig från tidigare kriser. De faktorer som påverkade skuldsättningsgraden var lönsamhet, likviditet, bolagsstorlek och tillgångsstruktur.},
 author    = {Pivac, Ajla and Dusanov, Ivana and Sewelén, Jacob and Larsson Dürango, Victor},
 keyword   = {Kapitalstruktur,Byggbranschen,Finansiell risk,Skuldsättningsgrad,Altmans Z-Score.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan byggare bygga upp en stadig struktur inför kriser?},
 year     = {2016},
}