Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varumärkesbyggande i innovativa småföretag - En fallstudie av tre små, svenska, innovativa B2B-företag

Rasmusson, Max LU ; Larsson, Fredrik LU and Wenhov, Adam LU (2016) FEKH29 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur små, svenska, innovativa B2B-företag arbetar med sina varumärkebyggande aktiviteter genom att studera tre fallföretag verksamma inom olika branscher.

En kvalitativ studie har genomförts med ett ontologiskt och objektivistiskt förhållningssätt. Forskningsansatsen är deduktiv. Analys och slutsats utgår från teorier ur teoribaserade böcker och vetenskapliga artiklar i kombination med empiriskt material.

Studiens teoretiska ramverk utgår från ”Den strategiska varumärkesplattformen” av Frans Melin (1999) med kompletterande forskares stöd till teorin.

Empirin har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer med representanter från fallföretagen som ansvarar för den operativa... (More)
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur små, svenska, innovativa B2B-företag arbetar med sina varumärkebyggande aktiviteter genom att studera tre fallföretag verksamma inom olika branscher.

En kvalitativ studie har genomförts med ett ontologiskt och objektivistiskt förhållningssätt. Forskningsansatsen är deduktiv. Analys och slutsats utgår från teorier ur teoribaserade böcker och vetenskapliga artiklar i kombination med empiriskt material.

Studiens teoretiska ramverk utgår från ”Den strategiska varumärkesplattformen” av Frans Melin (1999) med kompletterande forskares stöd till teorin.

Empirin har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer med representanter från fallföretagen som ansvarar för den operativa marknadsföringen samt genom kompletteringsmaterial.

Vi har ökat förståelsen för hur tre små, svenska, innovativa B2B- företag arbetar med sina varumärkesbyggande aktiviteter. Med denna studie har vi konstaterat att fallföretagen arbetar med alla delkomponenter i ”Den strategiska varumärkesplattformen”. Vi kan därmed dra slutsatsen att de tre fallföretagen arbetar med varumärkesbyggande. Vår studie har även funnit likheter mellan fallföretagen och teorin och genererat nya insikter där fallföretagen skiljer sig gentemot teorin. Den ökade förståelsen har öppnat upp för andra forskare att involvera sig i forskningsområdet. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to increase the understanding of how small, Swedish, innovative B2B companies work with their brand building activities, by studying three companies operative in different industries.

A qualitative research with an ontological and objectivistic approach has been conducted. The research approach is deductive. The analysis and conclusion is based on theories from theory based books and academic journals in combination with empirical material.

The theoretical perspective of this study is based on “The strategic brand building platform” by Frans Melin (1999), with additional researchers’ support to the theory.

The empirical material is gathered through semi structured in- depth interviews with... (More)
The purpose of this study is to increase the understanding of how small, Swedish, innovative B2B companies work with their brand building activities, by studying three companies operative in different industries.

A qualitative research with an ontological and objectivistic approach has been conducted. The research approach is deductive. The analysis and conclusion is based on theories from theory based books and academic journals in combination with empirical material.

The theoretical perspective of this study is based on “The strategic brand building platform” by Frans Melin (1999), with additional researchers’ support to the theory.

The empirical material is gathered through semi structured in- depth interviews with representatives from the case companies who are responsible for the operative marketing and also through completing material.

We have increased the understanding to how three small, Swedish, innovative B2B-companies work with their brand building activities. With this study, we have found that the three case companies are working with all of the components in “The strategic brand building platform”. Therefore, we conclude that the three case companies are working with brand building. The study has also shown similarities between the case companies and the theory and has generated new insights where the case companies differ from the theory. This increased understanding have enabled for other researchers to get involved in this area of research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rasmusson, Max LU ; Larsson, Fredrik LU and Wenhov, Adam LU
supervisor
organization
alternative title
Brand Building in Small, Innovative Companies - A case study of Three Small, Swedish, Innovative B2B Companies
course
FEKH29 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Innovativa småföretag, Den strategiska varumärkesplattformen, Varumärkesbyggande, Varumärken, B2B, Brand Building, Brands, Small Innovative Companies
language
Swedish
id
8885845
date added to LUP
2016-07-05 13:42:18
date last changed
2016-07-05 13:42:18
@misc{8885845,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur små, svenska, innovativa B2B-företag arbetar med sina varumärkebyggande aktiviteter genom att studera tre fallföretag verksamma inom olika branscher. 

En kvalitativ studie har genomförts med ett ontologiskt och objektivistiskt förhållningssätt. Forskningsansatsen är deduktiv. Analys och slutsats utgår från teorier ur teoribaserade böcker och vetenskapliga artiklar i kombination med empiriskt material.

Studiens teoretiska ramverk utgår från ”Den strategiska varumärkesplattformen” av Frans Melin (1999) med kompletterande forskares stöd till teorin.

Empirin har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer med representanter från fallföretagen som ansvarar för den operativa marknadsföringen samt genom kompletteringsmaterial.

Vi har ökat förståelsen för hur tre små, svenska, innovativa B2B- företag arbetar med sina varumärkesbyggande aktiviteter. Med denna studie har vi konstaterat att fallföretagen arbetar med alla delkomponenter i ”Den strategiska varumärkesplattformen”. Vi kan därmed dra slutsatsen att de tre fallföretagen arbetar med varumärkesbyggande. Vår studie har även funnit likheter mellan fallföretagen och teorin och genererat nya insikter där fallföretagen skiljer sig gentemot teorin. Den ökade förståelsen har öppnat upp för andra forskare att involvera sig i forskningsområdet.},
 author    = {Rasmusson, Max and Larsson, Fredrik and Wenhov, Adam},
 keyword   = {Innovativa småföretag,Den strategiska varumärkesplattformen,Varumärkesbyggande,Varumärken,B2B,Brand Building,Brands,Small Innovative Companies},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varumärkesbyggande i innovativa småföretag - En fallstudie av tre små, svenska, innovativa B2B-företag},
 year     = {2016},
}