Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Be yourself, vi accepterar det" -En studie om utmaningar vid nära relationer på ett mindre bankkontor

Johnsson, Ida LU and Dahlman, Anna LU (2016) SMKK10 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Vår studie syftar till att undersöka och belysa vilka utmaningar som uppkommer vid nära relationer i en mindre arbetsgrupp. Det gör vi utifrån frågeställningarna vilken påverkan har den mindre gruppens dynamik och styrning på dess enskilda individer och vilken roll spelar gruppdynamiken för uppkomsten av utmaningar. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats på ett mindre bankkontor i södra Sverige där det empiriska materialet inledningsvis samlades in genom en förstudie i form av ett frågeformulär. Detta efterföljdes av semistrukturerade intervjuer. Genom undersökningarna har vi kommit fram till att det finns utmaningar i små grupper och att enskilda individer och den dynamik dessa tillför blir extra framträdande i mindre arbetslag.... (More)
Vår studie syftar till att undersöka och belysa vilka utmaningar som uppkommer vid nära relationer i en mindre arbetsgrupp. Det gör vi utifrån frågeställningarna vilken påverkan har den mindre gruppens dynamik och styrning på dess enskilda individer och vilken roll spelar gruppdynamiken för uppkomsten av utmaningar. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats på ett mindre bankkontor i södra Sverige där det empiriska materialet inledningsvis samlades in genom en förstudie i form av ett frågeformulär. Detta efterföljdes av semistrukturerade intervjuer. Genom undersökningarna har vi kommit fram till att det finns utmaningar i små grupper och att enskilda individer och den dynamik dessa tillför blir extra framträdande i mindre arbetslag. Studien lyfter fram de utmaningar som vi, utifrån informanternas uttalanden, har tolkat kan uppstå på bankkontoret, men även generella utmaningar som mindre arbetsgrupper med nära relationer kan ställas inför. En viktig faktor sådana mindre grupper ska undvika är att medvetet, eller omedvetet, tvinga individer att förändra sig själva för att vara en del av gruppens gemenskap. Utmaningen blir då för gruppen att motverka sådant beteende för endast då kan individernas unika erfarenheter, perspektiv och kunskaper lysa igenom och bidra till organisationens mål. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Ida LU and Dahlman, Anna LU
supervisor
organization
course
SMKK10 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
nära relationer, gruppdynamik, individer, värderingar, normer, makt, känslor, organisationsförändring, hyckleri
language
Swedish
id
8886143
date added to LUP
2016-09-02 11:17:34
date last changed
2016-09-02 11:17:34
@misc{8886143,
 abstract   = {Vår studie syftar till att undersöka och belysa vilka utmaningar som uppkommer vid nära relationer i en mindre arbetsgrupp. Det gör vi utifrån frågeställningarna vilken påverkan har den mindre gruppens dynamik och styrning på dess enskilda individer och vilken roll spelar gruppdynamiken för uppkomsten av utmaningar. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats på ett mindre bankkontor i södra Sverige där det empiriska materialet inledningsvis samlades in genom en förstudie i form av ett frågeformulär. Detta efterföljdes av semistrukturerade intervjuer. Genom undersökningarna har vi kommit fram till att det finns utmaningar i små grupper och att enskilda individer och den dynamik dessa tillför blir extra framträdande i mindre arbetslag. Studien lyfter fram de utmaningar som vi, utifrån informanternas uttalanden, har tolkat kan uppstå på bankkontoret, men även generella utmaningar som mindre arbetsgrupper med nära relationer kan ställas inför. En viktig faktor sådana mindre grupper ska undvika är att medvetet, eller omedvetet, tvinga individer att förändra sig själva för att vara en del av gruppens gemenskap. Utmaningen blir då för gruppen att motverka sådant beteende för endast då kan individernas unika erfarenheter, perspektiv och kunskaper lysa igenom och bidra till organisationens mål.},
 author    = {Johnsson, Ida and Dahlman, Anna},
 keyword   = {nära relationer,gruppdynamik,individer,värderingar,normer,makt,känslor,organisationsförändring,hyckleri},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Be yourself, vi accepterar det" -En studie om utmaningar vid nära relationer på ett mindre bankkontor},
 year     = {2016},
}