Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The X-Factor

Andersson, Pontus LU ; Gleerup, Matilda LU ; Jönsson, Jenny LU and Rannestig, Ida LU (2016) FEKH89 20161
Department of Business Administration
Abstract
This thesis aims to provide an understanding regarding the determinants of the usage of factoring and the perceived attitudes towards factoring. It will also provide a contemporary view of factoring as a financing solution and try to explain the usage in the context of financial theories. The thesis uses a quantitative research strategy combined with a mixture of a deductive and inductive approach. The primary data has been collected by using a cross-sectional design, a survey, and is discussed by making descriptive comparisons on the results. The theoretical perspective is based on financial theories regarding how managers reason when evaluating the financing solutions for their enterprise. The theories used in this thesis are the pecking... (More)
This thesis aims to provide an understanding regarding the determinants of the usage of factoring and the perceived attitudes towards factoring. It will also provide a contemporary view of factoring as a financing solution and try to explain the usage in the context of financial theories. The thesis uses a quantitative research strategy combined with a mixture of a deductive and inductive approach. The primary data has been collected by using a cross-sectional design, a survey, and is discussed by making descriptive comparisons on the results. The theoretical perspective is based on financial theories regarding how managers reason when evaluating the financing solutions for their enterprise. The theories used in this thesis are the pecking order theory and the incentive-signalling theory. The thesis also uses fundamental information about factoring. The empirics used in this thesis consist of primary data gathered from Small and Medium-Sized Enterprises in Skåne and Blekinge, Sweden. The data was collected from enterprises at Ideon and Företagarna Region Syd. The number of answers from Ideon amounted to 43 and the number of answers from Företagarna Region Syd amounted to 23. The study shows that factoring is not a financial solution preferable by Small and Medium-sized Enterprises and that the current usage of factoring is relatively low. There are indications of a negative attitude towards factoring and that the enterprises prefer other financing solutions when available. We found that the major determinants of the usage of factoring are the maturity of the enterprise and the respondent’s perceived knowledge about factoring. The usage of factoring can be explained to some extent by the pecking order theory and the incentive-signalling theory, due to the high costs of factoring and the negative image the usage may entail. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att tillhandahålla förståelse kring de bestämmande faktorer som påverkar användandet av factoring och de upplevda attityderna gentemot factoring. Uppsatsen kommer även tillhandahålla en samtida syn på factoring som finansieringsmetod och försöka förklara användandet med hjälp av finansiella teorier. Uppsatsen använder en kvantitativ forskningsstrategi med en kombination av en deduktiv och induktiv ansats. Primärdata har samlats in med hjälp av en tvärsnittsstudie, en enkät, som därefter diskuterats med hjälp av deskriptiva jämförelser på resultatet. Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats baseras på två finansiella teorier om hur chefer resonerar när de utvärderar finansieringslösningar för deras företag. De... (More)
Denna uppsats syftar till att tillhandahålla förståelse kring de bestämmande faktorer som påverkar användandet av factoring och de upplevda attityderna gentemot factoring. Uppsatsen kommer även tillhandahålla en samtida syn på factoring som finansieringsmetod och försöka förklara användandet med hjälp av finansiella teorier. Uppsatsen använder en kvantitativ forskningsstrategi med en kombination av en deduktiv och induktiv ansats. Primärdata har samlats in med hjälp av en tvärsnittsstudie, en enkät, som därefter diskuterats med hjälp av deskriptiva jämförelser på resultatet. Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats baseras på två finansiella teorier om hur chefer resonerar när de utvärderar finansieringslösningar för deras företag. De teorier som används är pecking order-teorin och signalerings-teorin. Uppsatsen använder även grundläggande information om factoring. Den empiri som används i denna uppsats består av primärdata som samlats in från små och medelstora företag i Skåne och Blekinge, Sverige. Data har samlats in från företag på Ideon och Företagarna Region Syd. Antalet svar från Ideon summerades till 43 och antalet svar från Företagarna Region Syd summerades till 23. Studien visar att factoring inte är en finansiell lösning som föredras av små och medelstora företag samt att användandet av factoring är relativt lågt. Det finns indikationer på en negativ attityd gentemot factoring och att företagen föredrar andra finansieringslösningar när de finns tillgängliga. Studien fann att de främsta bestämmande faktorerna gällande användandet av factoring är företagets ålder samt respondentens upplevda kunskap om factoring. Slutligen kunde användandet av factoring förklaras till viss del med pecking order-teorin och signaleringsteorin, detta på grund av den höga kostnad som är förknippad med factoring samt den negativa bild som användningen kan medföra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Pontus LU ; Gleerup, Matilda LU ; Jönsson, Jenny LU and Rannestig, Ida LU
supervisor
organization
alternative title
A contemporary study on the determinants and usage of factoring in Sweden
course
FEKH89 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Factoring, Small and Medium-Sized Enterprises, The Financial Gap, The Incentive-Signalling Theory, The Pecking Order Theory
language
English
id
8886434
date added to LUP
2016-09-13 15:08:24
date last changed
2016-09-13 15:08:24
@misc{8886434,
 abstract   = {This thesis aims to provide an understanding regarding the determinants of the usage of factoring and the perceived attitudes towards factoring. It will also provide a contemporary view of factoring as a financing solution and try to explain the usage in the context of financial theories. The thesis uses a quantitative research strategy combined with a mixture of a deductive and inductive approach. The primary data has been collected by using a cross-sectional design, a survey, and is discussed by making descriptive comparisons on the results. The theoretical perspective is based on financial theories regarding how managers reason when evaluating the financing solutions for their enterprise. The theories used in this thesis are the pecking order theory and the incentive-signalling theory. The thesis also uses fundamental information about factoring. The empirics used in this thesis consist of primary data gathered from Small and Medium-Sized Enterprises in Skåne and Blekinge, Sweden. The data was collected from enterprises at Ideon and Företagarna Region Syd. The number of answers from Ideon amounted to 43 and the number of answers from Företagarna Region Syd amounted to 23. The study shows that factoring is not a financial solution preferable by Small and Medium-sized Enterprises and that the current usage of factoring is relatively low. There are indications of a negative attitude towards factoring and that the enterprises prefer other financing solutions when available. We found that the major determinants of the usage of factoring are the maturity of the enterprise and the respondent’s perceived knowledge about factoring. The usage of factoring can be explained to some extent by the pecking order theory and the incentive-signalling theory, due to the high costs of factoring and the negative image the usage may entail.},
 author    = {Andersson, Pontus and Gleerup, Matilda and Jönsson, Jenny and Rannestig, Ida},
 keyword   = {Factoring,Small and Medium-Sized Enterprises,The Financial Gap,The Incentive-Signalling Theory,The Pecking Order Theory},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The X-Factor},
 year     = {2016},
}