Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Delningsekonomins verktygslåda: En fallstudie om marknadsföringsverktyg på plattformsföretaget Airbnb

Thoft Thorsell, Elin LU and Kolton, Karolina (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Delningsekonomins verktygslåda: En fallstudie om marknadsföringsverktyg på plattformsföretaget Airbnb
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp
Författare: Elin Thoft Thorsell och Karolina Kolton
Handledare: Malin Zillinger
Nyckelord: Delningsekonomi, plattformsföretag, Airbnb, marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring, eWOM, förtroende
Syfte: Studien syftar till att undersöka hur hyresvärdar och hyresgäster förhåller sig till marknadsföringsverktyg på plattformsföretag inom delningsekonomin, samt att analysera hur utformningen av verktygen inverkar på valet av boende.
Metod: För att kunna genomföra syftet... (More)
Titel: Delningsekonomins verktygslåda: En fallstudie om marknadsföringsverktyg på plattformsföretaget Airbnb
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp
Författare: Elin Thoft Thorsell och Karolina Kolton
Handledare: Malin Zillinger
Nyckelord: Delningsekonomi, plattformsföretag, Airbnb, marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring, eWOM, förtroende
Syfte: Studien syftar till att undersöka hur hyresvärdar och hyresgäster förhåller sig till marknadsföringsverktyg på plattformsföretag inom delningsekonomin, samt att analysera hur utformningen av verktygen inverkar på valet av boende.
Metod: För att kunna genomföra syftet har vi använt oss av en kvalitativ metod, där empirin består av två fokusgruppsintervjuer med totalt tio hyresgäster samt sex djupintervjuer med totalt sju hyresvärdar.
Slutsats: Studiens resultat visar att hyresvärdar och hyresgäster har olika förhållningssätt till de fyra marknadsföringsverktygen. Vi ser att hyresvärdarna har ett flexibelt och kundorienterat förhållningssätt till utformningen av erbjudandet då de visar en medvetenhet samt vilja att justera och anpassa innehållet efter gästernas gränssnitt. Vidare har det visat sig att marknadsföringsverktygens utformning har en vital betydelse för huruvida hyresgästerna uppfattar erbjudandet som trovärdigt och förtroendegivande vilket i sin tur påverkar gästernas beslut om boende. Däremot visar inte hyresvärdarna en tydlig medvetenhet kring att förtroende bör prägla marknadsföringsverktygens utformning. Studien pekar på att förtroende och trovärdighet har ett stort inflytande på hur marknadsföring uppfattas på P2P plattformar inom delningsekonomin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thoft Thorsell, Elin LU and Kolton, Karolina
supervisor
organization
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Delningsekonomi, plattformsföretag, Airbnb, marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring, eWOM, förtroende
language
Swedish
id
8886688
date added to LUP
2016-08-26 10:38:58
date last changed
2016-08-26 10:38:58
@misc{8886688,
 abstract   = {Titel: Delningsekonomins verktygslåda: En fallstudie om marknadsföringsverktyg på plattformsföretaget Airbnb
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp
Författare: Elin Thoft Thorsell och Karolina Kolton
Handledare: Malin Zillinger
Nyckelord: Delningsekonomi, plattformsföretag, Airbnb, marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring, eWOM, förtroende
Syfte: Studien syftar till att undersöka hur hyresvärdar och hyresgäster förhåller sig till marknadsföringsverktyg på plattformsföretag inom delningsekonomin, samt att analysera hur utformningen av verktygen inverkar på valet av boende.
Metod: För att kunna genomföra syftet har vi använt oss av en kvalitativ metod, där empirin består av två fokusgruppsintervjuer med totalt tio hyresgäster samt sex djupintervjuer med totalt sju hyresvärdar.
Slutsats: Studiens resultat visar att hyresvärdar och hyresgäster har olika förhållningssätt till de fyra marknadsföringsverktygen. Vi ser att hyresvärdarna har ett flexibelt och kundorienterat förhållningssätt till utformningen av erbjudandet då de visar en medvetenhet samt vilja att justera och anpassa innehållet efter gästernas gränssnitt. Vidare har det visat sig att marknadsföringsverktygens utformning har en vital betydelse för huruvida hyresgästerna uppfattar erbjudandet som trovärdigt och förtroendegivande vilket i sin tur påverkar gästernas beslut om boende. Däremot visar inte hyresvärdarna en tydlig medvetenhet kring att förtroende bör prägla marknadsföringsverktygens utformning. Studien pekar på att förtroende och trovärdighet har ett stort inflytande på hur marknadsföring uppfattas på P2P plattformar inom delningsekonomin.},
 author    = {Thoft Thorsell, Elin and Kolton, Karolina},
 keyword   = {Delningsekonomi,plattformsföretag,Airbnb,marknadsföringsmixen,relationsmarknadsföring,eWOM,förtroende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Delningsekonomins verktygslåda: En fallstudie om marknadsföringsverktyg på plattformsföretaget Airbnb},
 year     = {2016},
}