Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Du sköna nya konsument

Joten, Marit LU ; Nordström, Nils LU and Dahlin, Filip LU (2016) FEKH29 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Du sköna nya konsument - En kvalitativ studie om hur konsumenter resonerar kring virtuella
recensioner.

Datum för seminarium: 2016-06-02

Kurs: FEKH29, Kandidatuppsats i marknadsföring, 15HP

Författare: Filip Dahlin, Marit Joten och Nils Nordström.

Handledare: Clara Gustafsson

Syfte: Syftet är att skapa en förståelse för hur konsumenter resonerar kring virtuella recensioner.
Uppsatsen syftar även till att undersöka konsumenternas anledningar till att ta köpbeslut utifrån
informationen som ges via Word-Of-Mouth kanaler.

Metod: Studien kommer att nå syftet genom en kvalitativ metod med en hermeneutisk och fenomenologisk
ansats. Vidare använder studien både primära och sekundära datakällor. Den
primära datan... (More)
Titel: Du sköna nya konsument - En kvalitativ studie om hur konsumenter resonerar kring virtuella
recensioner.

Datum för seminarium: 2016-06-02

Kurs: FEKH29, Kandidatuppsats i marknadsföring, 15HP

Författare: Filip Dahlin, Marit Joten och Nils Nordström.

Handledare: Clara Gustafsson

Syfte: Syftet är att skapa en förståelse för hur konsumenter resonerar kring virtuella recensioner.
Uppsatsen syftar även till att undersöka konsumenternas anledningar till att ta köpbeslut utifrån
informationen som ges via Word-Of-Mouth kanaler.

Metod: Studien kommer att nå syftet genom en kvalitativ metod med en hermeneutisk och fenomenologisk
ansats. Vidare använder studien både primära och sekundära datakällor. Den
primära datan samlas in genom djupgående gruppintervjuer. Medan den sekundära källan
mesta dels består av artiklar, tidskrifter och teoretiska studier från det vetenskapliga fältet. Slutligen
kommer både primära- och sekundära källan bygga studiens teoretiska ramverk.

Teori: Consumer culture theory, köpprocessen, trust och Consumer identity projects är studiens
primära fyra teoretiska fundament. Vidare kommer studien bearbeta traditionell Word-Of-
Mouth och elektroniska Word-Of-Mouth.

Empiri: För att genomföra studien bildades två intervjugrupper, med vardera fyra deltagare i
åldrarna 21-26 år. För att se till att diskussionen hölls på rätt nivå valdes personer som hade bra
internet vana och intresse till ämnet.

Resultat: Studien visar att konsumenter i större utsträckning vänder sig till traditionell WOM än
eWOM vid köp av hög-engagemangsprodukter eller tjänster. Studien visar även hur digitala
recensioner är en viktig del av utvärderingsfasen, som en effektiv metod att söka information.
Slutligen visar studien eWOM som en potentiell värdehöjare bland de företag som använder
baserar sin verksamhet på någon form av delningsekonomi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Joten, Marit LU ; Nordström, Nils LU and Dahlin, Filip LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om hur konsumenter resonerar kring virtuella recensioner
course
FEKH29 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Word-Of-Mouth, hög-engagemangsprodukter, digital, beslutsprocess, Airbnb, tillit, värdeskapande
language
Swedish
id
8887431
date added to LUP
2016-08-08 16:24:04
date last changed
2016-08-08 16:24:04
@misc{8887431,
 abstract   = {Titel: Du sköna nya konsument - En kvalitativ studie om hur konsumenter resonerar kring virtuella
recensioner.

Datum för seminarium: 2016-06-02

Kurs: FEKH29, Kandidatuppsats i marknadsföring, 15HP

Författare: Filip Dahlin, Marit Joten och Nils Nordström.

Handledare: Clara Gustafsson

Syfte: Syftet är att skapa en förståelse för hur konsumenter resonerar kring virtuella recensioner.
Uppsatsen syftar även till att undersöka konsumenternas anledningar till att ta köpbeslut utifrån
informationen som ges via Word-Of-Mouth kanaler.

Metod: Studien kommer att nå syftet genom en kvalitativ metod med en hermeneutisk och fenomenologisk
ansats. Vidare använder studien både primära och sekundära datakällor. Den
primära datan samlas in genom djupgående gruppintervjuer. Medan den sekundära källan
mesta dels består av artiklar, tidskrifter och teoretiska studier från det vetenskapliga fältet. Slutligen
kommer både primära- och sekundära källan bygga studiens teoretiska ramverk.

Teori: Consumer culture theory, köpprocessen, trust och Consumer identity projects är studiens
primära fyra teoretiska fundament. Vidare kommer studien bearbeta traditionell Word-Of-
Mouth och elektroniska Word-Of-Mouth.

Empiri: För att genomföra studien bildades två intervjugrupper, med vardera fyra deltagare i
åldrarna 21-26 år. För att se till att diskussionen hölls på rätt nivå valdes personer som hade bra
internet vana och intresse till ämnet.

Resultat: Studien visar att konsumenter i större utsträckning vänder sig till traditionell WOM än
eWOM vid köp av hög-engagemangsprodukter eller tjänster. Studien visar även hur digitala
recensioner är en viktig del av utvärderingsfasen, som en effektiv metod att söka information.
Slutligen visar studien eWOM som en potentiell värdehöjare bland de företag som använder
baserar sin verksamhet på någon form av delningsekonomi.},
 author    = {Joten, Marit and Nordström, Nils and Dahlin, Filip},
 keyword   = {Word-Of-Mouth,hög-engagemangsprodukter,digital,beslutsprocess,Airbnb,tillit,värdeskapande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Du sköna nya konsument},
 year     = {2016},
}