Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att vara eller inte vara allmänbildad - är det en tävling? : Kunskapsframställningen i Vem vet mest?

Pedersen, Mette LU and Lindoffer, Linnea LU (2016) MKVK04 20161
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Kandidatuppsatsen Att vara eller inte vara allmänbildad - är det en tävling?, skriven av Linnea Lindoffer och Mette Pedersen vid Institutionen för kommunikation och medier, granskar kunskapskonstruktion med utgångspunkt i frågesportsprograms underhållande och lättsmälta format. Syftet är att studera både vad kunskap är och hur vi förväntas veta. Som utgångspunkt undersöker uppsatsen programmet Vem vet mest? och använder en kombination av kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Den kvantitativa delen utgörs av en veckas frågor som kategoriseras både utifrån vilka ämnen de berör och vilken geografisk grund dessa har. Den kvalitativa innehållsanalysen granskar resultaten mer djupgående och studerar dessutom programmets format.
Uppsatsens... (More)
Kandidatuppsatsen Att vara eller inte vara allmänbildad - är det en tävling?, skriven av Linnea Lindoffer och Mette Pedersen vid Institutionen för kommunikation och medier, granskar kunskapskonstruktion med utgångspunkt i frågesportsprograms underhållande och lättsmälta format. Syftet är att studera både vad kunskap är och hur vi förväntas veta. Som utgångspunkt undersöker uppsatsen programmet Vem vet mest? och använder en kombination av kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Den kvantitativa delen utgörs av en veckas frågor som kategoriseras både utifrån vilka ämnen de berör och vilken geografisk grund dessa har. Den kvalitativa innehållsanalysen granskar resultaten mer djupgående och studerar dessutom programmets format.
Uppsatsens visar att Vem vet mest? har en ojämn fördelning gällande hur mycket utrymme olika kontinenter får samt hur de framställs, där västvärlden har betydligt mer plats och framställs fördelaktigt. Som program följer Vem vet mest? en satt struktur som har ett växelverkande förhållande till innehållet, där programformatet och tävlingselementet kräver en mätbarhet för att kunna kora en vinnare. Med hjälp av Liedmans (2001) kunskapsdiskussion och Ritzers (2008) nutida samhällsanalys, kan innehållet förstås som information snarare än kunskap, vilket inte bara är en struktur inom programmet utan även går betrakta som en del av ett effektiviserat samhälle. Tillsammans med Fiskes (1988) koppling mellan frågesport och samhället och Bourdieus (2004) kritiska analys av skolan framkommer det att den struktur som Vem vet mest? grundas i även figurerar inom skolans sätt att mäta kunskap på. Slutresultatet betonar en maktaspekt då alla inte kan prestera under de krav som samhällets tävling kräver. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pedersen, Mette LU and Lindoffer, Linnea LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Vem vet mest?, frågesport, kunskapskonstruktion, allmänbildning, skolan
language
Swedish
id
8887573
date added to LUP
2016-10-03 07:41:33
date last changed
2016-10-03 07:41:33
@misc{8887573,
 abstract   = {Kandidatuppsatsen Att vara eller inte vara allmänbildad - är det en tävling?, skriven av Linnea Lindoffer och Mette Pedersen vid Institutionen för kommunikation och medier, granskar kunskapskonstruktion med utgångspunkt i frågesportsprograms underhållande och lättsmälta format. Syftet är att studera både vad kunskap är och hur vi förväntas veta. Som utgångspunkt undersöker uppsatsen programmet Vem vet mest? och använder en kombination av kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Den kvantitativa delen utgörs av en veckas frågor som kategoriseras både utifrån vilka ämnen de berör och vilken geografisk grund dessa har. Den kvalitativa innehållsanalysen granskar resultaten mer djupgående och studerar dessutom programmets format.
Uppsatsens visar att Vem vet mest? har en ojämn fördelning gällande hur mycket utrymme olika kontinenter får samt hur de framställs, där västvärlden har betydligt mer plats och framställs fördelaktigt. Som program följer Vem vet mest? en satt struktur som har ett växelverkande förhållande till innehållet, där programformatet och tävlingselementet kräver en mätbarhet för att kunna kora en vinnare. Med hjälp av Liedmans (2001) kunskapsdiskussion och Ritzers (2008) nutida samhällsanalys, kan innehållet förstås som information snarare än kunskap, vilket inte bara är en struktur inom programmet utan även går betrakta som en del av ett effektiviserat samhälle. Tillsammans med Fiskes (1988) koppling mellan frågesport och samhället och Bourdieus (2004) kritiska analys av skolan framkommer det att den struktur som Vem vet mest? grundas i även figurerar inom skolans sätt att mäta kunskap på. Slutresultatet betonar en maktaspekt då alla inte kan prestera under de krav som samhällets tävling kräver.},
 author    = {Pedersen, Mette and Lindoffer, Linnea},
 keyword   = {Vem vet mest?,frågesport,kunskapskonstruktion,allmänbildning,skolan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att vara eller inte vara allmänbildad - är det en tävling? : Kunskapsframställningen i Vem vet mest?},
 year     = {2016},
}