Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utveckling av versatil mindre terränggående maskin för grundförstärkande markberedning

Alvland, Gustav LU (2016) MMK820 20161
Product Development
Abstract (Swedish)
Den här rapporten redogör för det arbete som utförts av Gustav Alvland under genomförandet av examensarbetet på CeDe Group januari till maj 2016.
CeDe Group är ett företag som inriktat sig på att specialanpassa och utveckla utrustning till anläggningsmaskiner, främst tillverkade av Volvo. Ett område för detta är borrning och grundläggning där företaget under flera år tagit fram maskiner och utrustning. De maskiner som tagits fram är relativt stora och nu önskar företaget en mindre maskin till borrning och grundförstärkande markberedning för att möta den efterfrågan marknaden visat. Målet för projektet blev att undersöka denna efterfrågan och utveckla en grundläggningsutrustning för montering på exempelvis en grävmaskin.
Projektet... (More)
Den här rapporten redogör för det arbete som utförts av Gustav Alvland under genomförandet av examensarbetet på CeDe Group januari till maj 2016.
CeDe Group är ett företag som inriktat sig på att specialanpassa och utveckla utrustning till anläggningsmaskiner, främst tillverkade av Volvo. Ett område för detta är borrning och grundläggning där företaget under flera år tagit fram maskiner och utrustning. De maskiner som tagits fram är relativt stora och nu önskar företaget en mindre maskin till borrning och grundförstärkande markberedning för att möta den efterfrågan marknaden visat. Målet för projektet blev att undersöka denna efterfrågan och utveckla en grundläggningsutrustning för montering på exempelvis en grävmaskin.
Projektet inleddes med att undersöka marknaden för att utveckla den efterfrågan som uttalats. Av företaget tidigare utvecklade produkter undersöktes och en bred konkurrentanalys utfördes inom området för den nya produkten.
När en målspecifikation upprättats togs koncept fram och utvärderades på liknande sätt som den metodik Ulrich och Eppinger framställt.
Komponentspecifikationer togs fram för de olika komponenter som krävs och produkter från olika leverantörer ställdes mot varandra. En del i arbetet var att ta fram ett hydraulsystem anpassat för produkten. En komplett utrustning konstruerades anpassad för produktionen i företagets egna lokaler i Malmö.
Flera beräkningar utfördes under projektets gång, bland annat för att säkerställa maskinstabilitet och hållfasthet.
Resultatet av projektet är en komplett applikation för att driva ned stålrörspålar i marken. (Less)
Abstract
This thesis was conducted by Gustav Alvland as a project in mechanical engineering in collaboration with CeDe Group January to May 2016.
CeDe Group is a company operating in the area of designing and manufacture special applications and equipment for construction equipment, generally made by Volvo. One product segment is drilling and piling were the company has developed several complete machines over the past years. These are all somewhat larger machines and now the company aim to extend the product line with a smaller machine to meet the demand from the market. The assignment was to examine this demand and develop an attachment for foundation reinforcement suited to an excavator for example.
The project was initiated by a market... (More)
This thesis was conducted by Gustav Alvland as a project in mechanical engineering in collaboration with CeDe Group January to May 2016.
CeDe Group is a company operating in the area of designing and manufacture special applications and equipment for construction equipment, generally made by Volvo. One product segment is drilling and piling were the company has developed several complete machines over the past years. These are all somewhat larger machines and now the company aim to extend the product line with a smaller machine to meet the demand from the market. The assignment was to examine this demand and develop an attachment for foundation reinforcement suited to an excavator for example.
The project was initiated by a market research to examine the market demand noticed by the company. The existing products developed by CeDe was observed in detail and a broad competitor analysis was performed in the area of the new product.
A target specification was established. Various product concepts were created and evaluated by methods brought by Ulrich and Eppinger.
Specifications of components were set up for the different systems required and products from different manufacturers were evaluated. A hydraulic system adapted to the machine was created. A complete design was carried out, adapted to the production in the company’s premises in Malmö.
Numerous calculations and analyses were performed during the project, for instance stability calculations and structural analyses.
The result of this thesis is a complete application suited to drive steel piles to the ground. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
En maskin för grundförstärkning i form av pålning har utvecklats. Genom att ta fram en utrustning som kan hanteras av en grävmaskin skapas flera konkurrensfördelar. Arbetet innefattar en produktutvecklingsprocess från att undersöka marknaden till färdig konstruktion redo för tillverkning.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alvland, Gustav LU
supervisor
organization
course
MMK820 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
8887579
date added to LUP
2016-08-15 13:14:54
date last changed
2021-07-01 03:39:46
@misc{8887579,
 abstract   = {This thesis was conducted by Gustav Alvland as a project in mechanical engineering in collaboration with CeDe Group January to May 2016.
CeDe Group is a company operating in the area of designing and manufacture special applications and equipment for construction equipment, generally made by Volvo. One product segment is drilling and piling were the company has developed several complete machines over the past years. These are all somewhat larger machines and now the company aim to extend the product line with a smaller machine to meet the demand from the market. The assignment was to examine this demand and develop an attachment for foundation reinforcement suited to an excavator for example.
The project was initiated by a market research to examine the market demand noticed by the company. The existing products developed by CeDe was observed in detail and a broad competitor analysis was performed in the area of the new product.
A target specification was established. Various product concepts were created and evaluated by methods brought by Ulrich and Eppinger.
Specifications of components were set up for the different systems required and products from different manufacturers were evaluated. A hydraulic system adapted to the machine was created. A complete design was carried out, adapted to the production in the company’s premises in Malmö.
Numerous calculations and analyses were performed during the project, for instance stability calculations and structural analyses.
The result of this thesis is a complete application suited to drive steel piles to the ground.},
 author    = {Alvland, Gustav},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utveckling av versatil mindre terränggående maskin för grundförstärkande markberedning},
 year     = {2016},
}