Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Butikerna bakom skärmen – Kapabiliteter inom e-handeln och dess påverkan på effectiveness i en dynamisk miljö

Svensson, Emelie LU ; Akter, Munni LU ; Bjurling, Livia LU and Sjölin, Josephine LU (2016) FEKH19 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka kapabiliteter inom e-handeln som påverkar företags värdeskapande genom effectiveness i en dynamisk miljö.

Metod: Via en kvalitativ ansats genomfördes en multipel fallstudie med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vi granskade zero-level kapabiliteter och dynamiska kapabiliteter hos företag där intervjupersoner fick besvara ett antal frågor, som kompletterades med relevanta följdfrågor baserat på de individuella svaren. För att förenkla identifiering av likheter och olikheter mellan företagens processer analyserades insamlad data genom pattern matching.

Teoretiska perspektiv: The Resource Based View (RBV) var den grundläggande teorin för vår undersökning av vilka kapabiliteter inom... (More)
Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka kapabiliteter inom e-handeln som påverkar företags värdeskapande genom effectiveness i en dynamisk miljö.

Metod: Via en kvalitativ ansats genomfördes en multipel fallstudie med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vi granskade zero-level kapabiliteter och dynamiska kapabiliteter hos företag där intervjupersoner fick besvara ett antal frågor, som kompletterades med relevanta följdfrågor baserat på de individuella svaren. För att förenkla identifiering av likheter och olikheter mellan företagens processer analyserades insamlad data genom pattern matching.

Teoretiska perspektiv: The Resource Based View (RBV) var den grundläggande teorin för vår undersökning av vilka kapabiliteter inom e-handeln som påverkar effectiveness i en dynamisk miljö. Valet beror på att RBV ämnar förklara hur kapabiliteter påverkas av den miljö ett företag verkar inom. Då vår uppsats granskar moderna företag i en dynamisk miljö var det intressant att använda RBV som utgångspunkt eftersom det på senare tid har omdiskuterats om teorin i sig behöver utvecklas eller anpassas för att vara relevant i en modern marknadsekonomi.

Empiri: Vi har undersökt vilka processer som anses vara av vikt inom e-handeln och de företag som intervjuats är endast verksamma inom e-handeln, är konsument- och produktföretag samt har sitt säte i Sverige. Intervjuerna har hållits med chefer och/eller grundare på respektive företag; Apotea, At Charlottes, Axel Arigato, Eleven, IMSO, Nelly, Northern Spirit och WLTR for Men.

Resultat: Studien har visat ett stöd för RBV men hittat nya faktorer inom zero-level och dynamiska kapabiliteter som är av vikt inom en dynamisk miljö. Vidare har studien, precis som tidigare presenterat, visat att dynamiska kapabiliteter är av vikt för att ett företag ska utvecklas. Dock har studien visat att dynamiska kapabiliteter är av ännu större vikt inom e-handeln än vad som tidigare presenterats. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of this study is to examine which capabilities within e-commerce affect organizations abilities towards value creation through effectiveness in a dynamic environment.

Methodology: The research was done by multiple case studies through semi structured interviews consisting of several questions and relevant follow-up questions. We have chosen a qualitative approach in order to attain a deeper insight on zero-level and dynamic capabilities. The collected data was analyzed through pattern-matching in order to simplify identification of similarities and differences in company processes.

Theoretical perspectives: The Resource Based View (RBV) has become the fundamental theory regarding which capabilities that... (More)
Purpose: The purpose of this study is to examine which capabilities within e-commerce affect organizations abilities towards value creation through effectiveness in a dynamic environment.

Methodology: The research was done by multiple case studies through semi structured interviews consisting of several questions and relevant follow-up questions. We have chosen a qualitative approach in order to attain a deeper insight on zero-level and dynamic capabilities. The collected data was analyzed through pattern-matching in order to simplify identification of similarities and differences in company processes.

Theoretical perspectives: The Resource Based View (RBV) has become the fundamental theory regarding which capabilities that influence effectiveness in a dynamic environment. The choice of theory was based on that RBV intends to explain the effect of capabilities in a dynamic environment. Recent discussions within the field has entailed questions regarding development or adaptation of RBV with the purpose of making it more relevant within a modern market economy.

Empirical foundation: As e-commerce entails a dynamic environment the research of which processes are essential within the field seemed interesting. The chosen businesses are currently active within the field of e-commerce and based in Sweden. Interviews were performed with leaders and/or founders within the following companies: Apotea, At Charlottes, Axel Arigato, Eleven, IMSO, Nelly, Northern Spirit and WLTR for Men.

Conclusions: The results have shown support towards RBV, but also contributed to finding new components within zero-level and dynamic capabilities that are imperative in a dynamic environment. The study has also, as mentioned earlier, displayed the importance of dynamic capabilities in order for a company to have the ability to grow. Nevertheless, the study has displayed that dynamic capabilities are crucial within e-commerce, more so than presented before. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Emelie LU ; Akter, Munni LU ; Bjurling, Livia LU and Sjölin, Josephine LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
E-handel, Kapabiliteter, Effectiveness, Värdeskapande, Dynamisk miljö
language
Swedish
id
8887598
date added to LUP
2016-08-10 13:36:30
date last changed
2016-08-10 13:36:30
@misc{8887598,
 abstract   = {Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka kapabiliteter inom e-handeln som påverkar företags värdeskapande genom effectiveness i en dynamisk miljö.

Metod: Via en kvalitativ ansats genomfördes en multipel fallstudie med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vi granskade zero-level kapabiliteter och dynamiska kapabiliteter hos företag där intervjupersoner fick besvara ett antal frågor, som kompletterades med relevanta följdfrågor baserat på de individuella svaren. För att förenkla identifiering av likheter och olikheter mellan företagens processer analyserades insamlad data genom pattern matching.

Teoretiska perspektiv: The Resource Based View (RBV) var den grundläggande teorin för vår undersökning av vilka kapabiliteter inom e-handeln som påverkar effectiveness i en dynamisk miljö. Valet beror på att RBV ämnar förklara hur kapabiliteter påverkas av den miljö ett företag verkar inom. Då vår uppsats granskar moderna företag i en dynamisk miljö var det intressant att använda RBV som utgångspunkt eftersom det på senare tid har omdiskuterats om teorin i sig behöver utvecklas eller anpassas för att vara relevant i en modern marknadsekonomi.

Empiri: Vi har undersökt vilka processer som anses vara av vikt inom e-handeln och de företag som intervjuats är endast verksamma inom e-handeln, är konsument- och produktföretag samt har sitt säte i Sverige. Intervjuerna har hållits med chefer och/eller grundare på respektive företag; Apotea, At Charlottes, Axel Arigato, Eleven, IMSO, Nelly, Northern Spirit och WLTR for Men.

Resultat: Studien har visat ett stöd för RBV men hittat nya faktorer inom zero-level och dynamiska kapabiliteter som är av vikt inom en dynamisk miljö. Vidare har studien, precis som tidigare presenterat, visat att dynamiska kapabiliteter är av vikt för att ett företag ska utvecklas. Dock har studien visat att dynamiska kapabiliteter är av ännu större vikt inom e-handeln än vad som tidigare presenterats.},
 author    = {Svensson, Emelie and Akter, Munni and Bjurling, Livia and Sjölin, Josephine},
 keyword   = {E-handel,Kapabiliteter,Effectiveness,Värdeskapande,Dynamisk miljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Butikerna bakom skärmen – Kapabiliteter inom e-handeln och dess påverkan på effectiveness i en dynamisk miljö},
 year     = {2016},
}