Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reklam som frångår heteronormen - Vad tycker vi om det?

Wallén, Linnéa LU ; Brandrup-Wognsen, Louise LU and Harlid, Gabrielle LU (2016) FEKH29 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka hur associationer till reklam, som frångår heterosexuella normer, skiljer sig mellan generationer. Med en hermeneutisk fenomenologisk metod har en kvalitativ uppsats genomförts. Uppsatsens forskningsansats är abduktiv. Analys och slutsatser bygger på teorier som har hämtats från böcker, vetenskapliga artiklar och hemsidor i kombination med empiriskt material inhämtat från fokusgrupper. Referensramen som använts som stöd inkluderar teorier om generationsskillnader, reklamuppfattning som varumärkesteori, perceptionsfaktorer, och Maslows behovstrappa. Teori inkluderar även fakta om heteronormativitet och sexuella minoriteter i samhället. Det empiriska material som används i uppsatsen är insamlat från två... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka hur associationer till reklam, som frångår heterosexuella normer, skiljer sig mellan generationer. Med en hermeneutisk fenomenologisk metod har en kvalitativ uppsats genomförts. Uppsatsens forskningsansats är abduktiv. Analys och slutsatser bygger på teorier som har hämtats från böcker, vetenskapliga artiklar och hemsidor i kombination med empiriskt material inhämtat från fokusgrupper. Referensramen som använts som stöd inkluderar teorier om generationsskillnader, reklamuppfattning som varumärkesteori, perceptionsfaktorer, och Maslows behovstrappa. Teori inkluderar även fakta om heteronormativitet och sexuella minoriteter i samhället. Det empiriska material som används i uppsatsen är insamlat från två olika fokusgrupper, varav den ena gruppens respondenter är födda under 1960-talet och den andra är födda under 1990-talet. Efter analys av vår empiri med hjälp av teorier har vi konstaterat ett resultat grundat i tre rubriker, Normer och Ideal, Reklamuppfattning samt Reklamidentifiering. Den yngre generationen var positivt inställda till kampanjen innehållande ett homosexuellt par, och den äldre generationen mer neutralt inställda. Vi såg att den yngre generationen var mer vana, ifrågasättande och medvetna om heteronormen än den äldre generationen. Den äldre generationen var mer sakliga och logiska i sitt tankesätt att betrakta marknadskommunikationen, medan den yngre generationen var mer emotionellt lagda och la mer fokus och värdering i hur varumärket förmedlades genom ett par som frångick den heterosexuella normen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallén, Linnéa LU ; Brandrup-Wognsen, Louise LU and Harlid, Gabrielle LU
supervisor
organization
alternative title
Advertising that deviates from the heterosexual norm - what do we think about it?
course
FEKH29 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Heteronormativitet, Sexuell läggning, Normer, Ideal, Reklam, Marknadskommunikation
language
Swedish
id
8887713
date added to LUP
2016-08-18 16:22:41
date last changed
2016-08-18 16:22:41
@misc{8887713,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka hur associationer till reklam, som frångår heterosexuella normer, skiljer sig mellan generationer. Med en hermeneutisk fenomenologisk metod har en kvalitativ uppsats genomförts. Uppsatsens forskningsansats är abduktiv. Analys och slutsatser bygger på teorier som har hämtats från böcker, vetenskapliga artiklar och hemsidor i kombination med empiriskt material inhämtat från fokusgrupper. Referensramen som använts som stöd inkluderar teorier om generationsskillnader, reklamuppfattning som varumärkesteori, perceptionsfaktorer, och Maslows behovstrappa. Teori inkluderar även fakta om heteronormativitet och sexuella minoriteter i samhället. Det empiriska material som används i uppsatsen är insamlat från två olika fokusgrupper, varav den ena gruppens respondenter är födda under 1960-talet och den andra är födda under 1990-talet. Efter analys av vår empiri med hjälp av teorier har vi konstaterat ett resultat grundat i tre rubriker, Normer och Ideal, Reklamuppfattning samt Reklamidentifiering. Den yngre generationen var positivt inställda till kampanjen innehållande ett homosexuellt par, och den äldre generationen mer neutralt inställda. Vi såg att den yngre generationen var mer vana, ifrågasättande och medvetna om heteronormen än den äldre generationen. Den äldre generationen var mer sakliga och logiska i sitt tankesätt att betrakta marknadskommunikationen, medan den yngre generationen var mer emotionellt lagda och la mer fokus och värdering i hur varumärket förmedlades genom ett par som frångick den heterosexuella normen.},
 author    = {Wallén, Linnéa and Brandrup-Wognsen, Louise and Harlid, Gabrielle},
 keyword   = {Heteronormativitet,Sexuell läggning,Normer,Ideal,Reklam,Marknadskommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reklam som frångår heteronormen - Vad tycker vi om det?},
 year     = {2016},
}