Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Automatiserad sjunkspärr för lyftbord av saxliftsprincip

Anderson, Sebastian LU (2016) MMK820 20161
Product Development
Abstract (Swedish)
Den vanligaste typen av lyftbord inom industrin är uppbyggda med en saxlift som får sin vertikala rörelse med hjälp av hydraulcylindrar. Enligt standard SS-EN 1570-1 finns det i vissa situationer krav på att en mekaniskspärr ska finnas som förhindrar lyftbordet från att sjunka. Existerande produkter som företaget Marco AB utvecklat och säljer finns, men antingen kräver de ett omkringliggande schakt eller så är de dyra relativt till lyftbordets pris. Projektet har utförts för att företaget Marco AB ska ha möjligheten att erbjuda sina kunder en alternativ lösning för att låsa lyftbordet vid en viss lyfthöjd. En stor fördel med att låsa ett lyftbord mekaniskt vid en viss lyfthöjd är möjligheten till att lasta av och på från ovanplanet med en... (More)
Den vanligaste typen av lyftbord inom industrin är uppbyggda med en saxlift som får sin vertikala rörelse med hjälp av hydraulcylindrar. Enligt standard SS-EN 1570-1 finns det i vissa situationer krav på att en mekaniskspärr ska finnas som förhindrar lyftbordet från att sjunka. Existerande produkter som företaget Marco AB utvecklat och säljer finns, men antingen kräver de ett omkringliggande schakt eller så är de dyra relativt till lyftbordets pris. Projektet har utförts för att företaget Marco AB ska ha möjligheten att erbjuda sina kunder en alternativ lösning för att låsa lyftbordet vid en viss lyfthöjd. En stor fördel med att låsa ett lyftbord mekaniskt vid en viss lyfthöjd är möjligheten till att lasta av och på från ovanplanet med en handtruck utan att ovanplanet fjädrar upp och ner för mycket. Om lyftbordet deformeras för mycket i vertikalled vid av- eller pålastning så finns svårigheter med att använda en handtruck som har relativt små hjul.
I projektet har en prototyp till en sjunkspärr som är avsedd för att kunna konkurrera med de existerande produkterna utvecklats och testats. Den absolut största fördelen med prototypen som utvecklats är dess enkelhet med den mekaniskastyrningen som utförs med hjälp av en gasfjäder. Ytterligare fördel med den utvecklade prototypen är att den i stor utsträckning kan produceras i företagets befintliga produktionsanläggning, vilket gör den väldigt billig i tillverkningskostnad. Hållfasthetsberäkningar har utförts med programmet Ansys Workbench 16.0 för att försäkra att prototypen ska klara av de laster den utsätts för vid användning. (Less)
Abstract
The most common types of lift tables in the industry is structured with a scissor lift that gets its vertical movement by means of hydraulic cylinders. According to the standard SS-EN 1570-1, some situations demand that a mechanical lock must be provided to prevent the table from sinking. Existing products that the company Marco AB have developed and are selling are available, but either require a surrounding shaft or they are expensive relative to the price of the lift table. The project has been carried out for the company Marco AB so that it shall have the ability to offer its customers an alternative solution to lock the lifting table at a certain lifting height. A major advantage of locking a lift table at a certain lifting height is... (More)
The most common types of lift tables in the industry is structured with a scissor lift that gets its vertical movement by means of hydraulic cylinders. According to the standard SS-EN 1570-1, some situations demand that a mechanical lock must be provided to prevent the table from sinking. Existing products that the company Marco AB have developed and are selling are available, but either require a surrounding shaft or they are expensive relative to the price of the lift table. The project has been carried out for the company Marco AB so that it shall have the ability to offer its customers an alternative solution to lock the lifting table at a certain lifting height. A major advantage of locking a lift table at a certain lifting height is the ability to load and unload from the tables load surface with a hand truck without the loading surface moving up and down too much. If the lift table deforms too much vertical when loading or unloading, there are difficulties in using a hand truck since a hand truck has relatively small wheels.
In the project, a prototype of a mechanical lock that is intended to compete with the existing products have been developed and tested. The largest advantage of the prototype developed is its simplicity with the mechanical steering which is performed using a gas spring. A further advantage of the developed prototype is that it can be produced in the company's existing production plant, which makes it very cheap to manufacture. Strength calculations have been carried out with the program Ansys Workbench 16.0 to ensure that the prototype will withstand the loads it is subjected to during use. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Den vanligaste typen av lyftbord inom industrin är uppbyggda med en saxlift som får sin vertikala rörelse med hjälp av hydraulcylindrar. Enligt standard SS-EN 1570-1 finns det i vissa situationer krav på att en mekaniskspärr ska finnas som förhindrar lyftbordet från att sjunka. Existerande produkter som företaget Marco AB utvecklat och säljer finns, men antingen kräver de ett omkringliggande schakt eller så är de dyra relativt till lyftbordets pris. Projektet har utförts för att företaget Marco AB ska ha möjligheten att erbjuda sina kunder en alternativ lösning för att låsa lyftbordet vid en viss lyfthöjd. En stor fördel med att låsa ett lyftbord mekaniskt vid en viss lyfthöjd är möjligheten till att lasta av och på från ovanplanet med en... (More)
Den vanligaste typen av lyftbord inom industrin är uppbyggda med en saxlift som får sin vertikala rörelse med hjälp av hydraulcylindrar. Enligt standard SS-EN 1570-1 finns det i vissa situationer krav på att en mekaniskspärr ska finnas som förhindrar lyftbordet från att sjunka. Existerande produkter som företaget Marco AB utvecklat och säljer finns, men antingen kräver de ett omkringliggande schakt eller så är de dyra relativt till lyftbordets pris. Projektet har utförts för att företaget Marco AB ska ha möjligheten att erbjuda sina kunder en alternativ lösning för att låsa lyftbordet vid en viss lyfthöjd. En stor fördel med att låsa ett lyftbord mekaniskt vid en viss lyfthöjd är möjligheten till att lasta av och på från ovanplanet med en handtruck utan att ovanplanet fjädrar upp och ner för mycket. Om lyftbordet deformeras för mycket i vertikalled vid av- eller pålastning så finns svårigheter med att använda en handtruck som har relativt små hjul.
I projektet har en prototyp till en sjunkspärr som är avsedd för att kunna konkurrera med de existerande produkterna utvecklats och testats. Den absolut största fördelen med prototypen som utvecklats är dess enkelhet med den mekaniskastyrningen som utförs med hjälp av en gasfjäder. Ytterligare fördel med den utvecklade prototypen är att den i stor utsträckning kan produceras i företagets befintliga produktionsanläggning, vilket gör den väldigt billig i tillverkningskostnad. Hållfasthetsberäkningar har utförts med programmet Ansys Workbench 16.0 för att försäkra att prototypen ska klara av de laster den utsätts för vid användning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anderson, Sebastian LU
supervisor
organization
course
MMK820 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Sciccor lift, Marco AB, Lifting table, lyftbord, saxlift
language
Swedish
id
8887803
date added to LUP
2016-08-15 13:15:01
date last changed
2016-08-15 13:15:01
@misc{8887803,
 abstract   = {The most common types of lift tables in the industry is structured with a scissor lift that gets its vertical movement by means of hydraulic cylinders. According to the standard SS-EN 1570-1, some situations demand that a mechanical lock must be provided to prevent the table from sinking. Existing products that the company Marco AB have developed and are selling are available, but either require a surrounding shaft or they are expensive relative to the price of the lift table. The project has been carried out for the company Marco AB so that it shall have the ability to offer its customers an alternative solution to lock the lifting table at a certain lifting height. A major advantage of locking a lift table at a certain lifting height is the ability to load and unload from the tables load surface with a hand truck without the loading surface moving up and down too much. If the lift table deforms too much vertical when loading or unloading, there are difficulties in using a hand truck since a hand truck has relatively small wheels.
In the project, a prototype of a mechanical lock that is intended to compete with the existing products have been developed and tested. The largest advantage of the prototype developed is its simplicity with the mechanical steering which is performed using a gas spring. A further advantage of the developed prototype is that it can be produced in the company's existing production plant, which makes it very cheap to manufacture. Strength calculations have been carried out with the program Ansys Workbench 16.0 to ensure that the prototype will withstand the loads it is subjected to during use.},
 author    = {Anderson, Sebastian},
 keyword   = {Sciccor lift,Marco AB,Lifting table,lyftbord,saxlift},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Automatiserad sjunkspärr för lyftbord av saxliftsprincip},
 year     = {2016},
}