Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Internationellt Entreprenörskap - Vilka utmaningar upplever svenska entreprenörer då de etablerar sig utomlands?

Ivarsson, Erik LU ; Lorenius, Michaela LU and Svensson, Lovisa LU (2016) FEKH99 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Ämne/kurs: FEKH99, Examensarbete kandidatnivå i Entreprenörskap och Innovation, 15 Hp.

Författare: Erik Ivarsson, Michaela Lorenius och Lovisa Svensson.

Handledare: Caroline Wigren

Fem nyckelord: International Entrepreneurship, Internationalization, Liability of Foreignness, Legitimacy och Entrepreneurial Process.

Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån den insamlade empirin och med hjälp av valda teorier tolka och förstå vilka utmaningar som svenska entreprenörer möter då de etablerar sig på utländska marknader .
Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie och ansatsen är abduktiv. Totalt har 15 personer intervjuats genom semistrukturerade intervjuer i Köpenhamn, Paris och Shanghai.

Teoretiska perspektiv: Den... (More)
Ämne/kurs: FEKH99, Examensarbete kandidatnivå i Entreprenörskap och Innovation, 15 Hp.

Författare: Erik Ivarsson, Michaela Lorenius och Lovisa Svensson.

Handledare: Caroline Wigren

Fem nyckelord: International Entrepreneurship, Internationalization, Liability of Foreignness, Legitimacy och Entrepreneurial Process.

Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån den insamlade empirin och med hjälp av valda teorier tolka och förstå vilka utmaningar som svenska entreprenörer möter då de etablerar sig på utländska marknader .
Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie och ansatsen är abduktiv. Totalt har 15 personer intervjuats genom semistrukturerade intervjuer i Köpenhamn, Paris och Shanghai.

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen i uppsatsen består av fyra huvudsakliga teorier vilka handlar om internationellt entreprenörskap, den entreprenöriella processen, Liability of Foreignness och legitimitet.

Empiri: Det empiriska materialet består av totalt 15 intervjuer, varav fem är utförda på plats i respektive land. Dessa tillsammans med de valda teorierna, ligger sedan till grund för uppsatsens analys och resultat.

Resultat: Uppsatsen visar på tre slutsatser. Den första är att entreprenörer som präglats av internt stimulerad idéidentifiering tycks möta färre utmaningar, den andra visar att kognitiv legitimitet och att förstå andra länders normer och värderingar är en viktig parameter då man önskar få förståelse för begreppet utmaningar. Den sista och mest framträdande slutsatsen är att entreprenörer som etablerar en vertikal affärsverksamhet kan identifiera Possibilities of Foreignness snarare än Liability of Foreignness. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ivarsson, Erik LU ; Lorenius, Michaela LU and Svensson, Lovisa LU
supervisor
organization
course
FEKH99 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8888058
date added to LUP
2016-09-01 14:28:43
date last changed
2016-09-01 14:28:43
@misc{8888058,
 abstract   = {{Ämne/kurs: FEKH99, Examensarbete kandidatnivå i Entreprenörskap och Innovation, 15 Hp.

Författare: Erik Ivarsson, Michaela Lorenius och Lovisa Svensson.

Handledare: Caroline Wigren

Fem nyckelord: International Entrepreneurship, Internationalization, Liability of Foreignness, Legitimacy och Entrepreneurial Process.

Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån den insamlade empirin och med hjälp av valda teorier tolka och förstå vilka utmaningar som svenska entreprenörer möter då de etablerar sig på utländska marknader .
Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie och ansatsen är abduktiv. Totalt har 15 personer intervjuats genom semistrukturerade intervjuer i Köpenhamn, Paris och Shanghai.

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska basen i uppsatsen består av fyra huvudsakliga teorier vilka handlar om internationellt entreprenörskap, den entreprenöriella processen, Liability of Foreignness och legitimitet.

Empiri: Det empiriska materialet består av totalt 15 intervjuer, varav fem är utförda på plats i respektive land. Dessa tillsammans med de valda teorierna, ligger sedan till grund för uppsatsens analys och resultat.

Resultat: Uppsatsen visar på tre slutsatser. Den första är att entreprenörer som präglats av internt stimulerad idéidentifiering tycks möta färre utmaningar, den andra visar att kognitiv legitimitet och att förstå andra länders normer och värderingar är en viktig parameter då man önskar få förståelse för begreppet utmaningar. Den sista och mest framträdande slutsatsen är att entreprenörer som etablerar en vertikal affärsverksamhet kan identifiera Possibilities of Foreignness snarare än Liability of Foreignness.}},
 author    = {{Ivarsson, Erik and Lorenius, Michaela and Svensson, Lovisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Internationellt Entreprenörskap - Vilka utmaningar upplever svenska entreprenörer då de etablerar sig utomlands?}},
 year     = {{2016}},
}