Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nu kör vi! Det engagemangsskapande ledarskapet inom volontärskap

Larsson, Jeanette LU and Hansson, Elin LU (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Med en teoretisk utgångspunkt i engagemang, volontärskap och ledarskap - mer specifikt transformativt ledarskap - har uppsatsen som syfte att undersöka och analysera hur ledningen i en organisation som bygger på frivillig arbetskraft skapar och bibehåller engagemang. Vi vill även undersöka hur ledarskapet fungerar i en organisation som präglas av en stor omsättning på människor, samt där en person i ledningen har positionen som mest under ett år. Hur arbetar ledaren i en organisation med engagemang om långsiktighet är någonting som i grunden är bortbyggd? Frågeställningarna uppsatsen utgått från är: Hur skapar och utvecklar ledarna i en volontärorganisation engagemang? samt “På vilka sätt påverkas möjligheten att skapa engagemang genom... (More)
Med en teoretisk utgångspunkt i engagemang, volontärskap och ledarskap - mer specifikt transformativt ledarskap - har uppsatsen som syfte att undersöka och analysera hur ledningen i en organisation som bygger på frivillig arbetskraft skapar och bibehåller engagemang. Vi vill även undersöka hur ledarskapet fungerar i en organisation som präglas av en stor omsättning på människor, samt där en person i ledningen har positionen som mest under ett år. Hur arbetar ledaren i en organisation med engagemang om långsiktighet är någonting som i grunden är bortbyggd? Frågeställningarna uppsatsen utgått från är: Hur skapar och utvecklar ledarna i en volontärorganisation engagemang? samt “På vilka sätt påverkas möjligheten att skapa engagemang genom ledarskap i volontärorganisationer, då hög omsättning av både medlemmar och ledare råder?” Empiri har inhämtats genom kvalitativa intervjuer med medlemmar i ledningen av studentorganisationer i Lunds studentliv. Slutsatser vi kunnat dra i analysen av det empiriska materialet är att det inte är organisationerna för sig själva som leder till engagemang, utan det är själva studentlivet i Lund som skapar engagemang från början. Det krävs ett eget initialt engagemang från en person för att den ska ta sig in i organisationens gemenskap och bli synlig för ledaren, som därefter bibehåller, förlänger eller förhöjer engagemanget. Vår analys menar även att ledarskapet påverkas genom att det inte är alla aktiva som nås av ledarskapet på grund av den höga omsättningen på aktiva människor. Exempelvis för att få möjlighet till inflytande i organisationen - som tidigare forskning visat att det leder till högre engagemang - krävs först en relation till ledningen. Gällande det transformativa ledarskapet menar vi även att det i positioner med kort tidslängd är svårt att arbeta efter en långsiktig vision och samtidigt behålla engagemanget. Inom organisationerna är ledarskap inte något som diskuteras utan ses som något underförstått eller något en person bör lära sig själv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Jeanette LU and Hansson, Elin LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
engagemang, volontärskap, transformativt ledarskap, efterföljarskap, studentnation
language
Swedish
id
8888367
date added to LUP
2016-08-26 10:26:38
date last changed
2016-08-26 10:26:38
@misc{8888367,
 abstract   = {Med en teoretisk utgångspunkt i engagemang, volontärskap och ledarskap - mer specifikt transformativt ledarskap - har uppsatsen som syfte att undersöka och analysera hur ledningen i en organisation som bygger på frivillig arbetskraft skapar och bibehåller engagemang. Vi vill även undersöka hur ledarskapet fungerar i en organisation som präglas av en stor omsättning på människor, samt där en person i ledningen har positionen som mest under ett år. Hur arbetar ledaren i en organisation med engagemang om långsiktighet är någonting som i grunden är bortbyggd? Frågeställningarna uppsatsen utgått från är: Hur skapar och utvecklar ledarna i en volontärorganisation engagemang? samt “På vilka sätt påverkas möjligheten att skapa engagemang genom ledarskap i volontärorganisationer, då hög omsättning av både medlemmar och ledare råder?” Empiri har inhämtats genom kvalitativa intervjuer med medlemmar i ledningen av studentorganisationer i Lunds studentliv. Slutsatser vi kunnat dra i analysen av det empiriska materialet är att det inte är organisationerna för sig själva som leder till engagemang, utan det är själva studentlivet i Lund som skapar engagemang från början. Det krävs ett eget initialt engagemang från en person för att den ska ta sig in i organisationens gemenskap och bli synlig för ledaren, som därefter bibehåller, förlänger eller förhöjer engagemanget. Vår analys menar även att ledarskapet påverkas genom att det inte är alla aktiva som nås av ledarskapet på grund av den höga omsättningen på aktiva människor. Exempelvis för att få möjlighet till inflytande i organisationen - som tidigare forskning visat att det leder till högre engagemang - krävs först en relation till ledningen. Gällande det transformativa ledarskapet menar vi även att det i positioner med kort tidslängd är svårt att arbeta efter en långsiktig vision och samtidigt behålla engagemanget. Inom organisationerna är ledarskap inte något som diskuteras utan ses som något underförstått eller något en person bör lära sig själv.},
 author    = {Larsson, Jeanette and Hansson, Elin},
 keyword   = {engagemang,volontärskap,transformativt ledarskap,efterföljarskap,studentnation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nu kör vi! Det engagemangsskapande ledarskapet inom volontärskap},
 year     = {2016},
}