Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hållbart eller inte? En undersökning om konsumenters förutsättningar för hållbar konsumtion.

Cederberg, Johan LU and Cronqvist, Matilda (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Intresset för miljöfrågor och hållbar konsumtion har växt under de senaste åren. Däremot visar en del forskning att det finns en komplexitet gällande hållbar konsumtion och som innebär hur det egentligen fungerar att konsumera hållbart i praktiken. Vårt syfte är att skapa en förståelse för vilka förutsättningar som finns för konsumenter att konsumera hållbart i praktiken. Detta har undersökts utifrån ett konsumentperspektiv och en kvalitativ metod. Vi har gjort observationer på Åhléns och på Coop, korta intervjuer på dessa samt tre fokusgruppsintervjuer. Den teoretiska referensramen inkluderar olika teorier om externa faktorer såsom information, utbud, pris, service och personal, samt andra teorier om förtroende, lojalitet och identitet.... (More)
Intresset för miljöfrågor och hållbar konsumtion har växt under de senaste åren. Däremot visar en del forskning att det finns en komplexitet gällande hållbar konsumtion och som innebär hur det egentligen fungerar att konsumera hållbart i praktiken. Vårt syfte är att skapa en förståelse för vilka förutsättningar som finns för konsumenter att konsumera hållbart i praktiken. Detta har undersökts utifrån ett konsumentperspektiv och en kvalitativ metod. Vi har gjort observationer på Åhléns och på Coop, korta intervjuer på dessa samt tre fokusgruppsintervjuer. Den teoretiska referensramen inkluderar olika teorier om externa faktorer såsom information, utbud, pris, service och personal, samt andra teorier om förtroende, lojalitet och identitet. Det insamlade materialet har analyserats tillsammans med den teoretiska referensramen och vi har funnit olika betydelsefulla förutsättningar som krävs för att konsumenter skall kunna konsumera hållbart i praktiken. De viktigaste förutsättningarna utifrån ett konsumentperspektiv är pris, information och utbud. Enligt konsumenterna vi tillfrågat så är det inte enbart priset på produkter som är en viktig förutsättning, utan det korrelerar med tid och bekvämlighet. Gällande information anser konsumenterna att det är viktigt både med butikskommunikation, kommunikation från de tillverkande företagen såväl som information från externa källor. Vidare fungerar personalens kunskap som en informationskälla för konsumenter. Utbud ses som en viktig förutsättning, för finns det inte varor att handla så menar konsumenter att de inte kan konsumera hållbart. En annan intressant aspekt som vi funnit i vårt insamlade material är att förtroende, lojalitet och identitet fungerar som bakomliggande förutsättningar för att konsumenter skall känna trygghet i att konsumera hållbart. Om konsumenter inte har en identitet som speglar ett hållbart intresse, inte känner ett förtroende för hållbara produkter och saknar lojalitet till dessa, då är de andra förutsättningarna inte av så stor betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cederberg, Johan LU and Cronqvist, Matilda
supervisor
organization
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbar konsumtion, förutsättningar, förtroende, lojalitet och identitet.
language
Swedish
id
8888530
date added to LUP
2016-08-25 08:25:42
date last changed
2016-08-25 08:25:42
@misc{8888530,
 abstract   = {Intresset för miljöfrågor och hållbar konsumtion har växt under de senaste åren. Däremot visar en del forskning att det finns en komplexitet gällande hållbar konsumtion och som innebär hur det egentligen fungerar att konsumera hållbart i praktiken. Vårt syfte är att skapa en förståelse för vilka förutsättningar som finns för konsumenter att konsumera hållbart i praktiken. Detta har undersökts utifrån ett konsumentperspektiv och en kvalitativ metod. Vi har gjort observationer på Åhléns och på Coop, korta intervjuer på dessa samt tre fokusgruppsintervjuer. Den teoretiska referensramen inkluderar olika teorier om externa faktorer såsom information, utbud, pris, service och personal, samt andra teorier om förtroende, lojalitet och identitet. Det insamlade materialet har analyserats tillsammans med den teoretiska referensramen och vi har funnit olika betydelsefulla förutsättningar som krävs för att konsumenter skall kunna konsumera hållbart i praktiken. De viktigaste förutsättningarna utifrån ett konsumentperspektiv är pris, information och utbud. Enligt konsumenterna vi tillfrågat så är det inte enbart priset på produkter som är en viktig förutsättning, utan det korrelerar med tid och bekvämlighet. Gällande information anser konsumenterna att det är viktigt både med butikskommunikation, kommunikation från de tillverkande företagen såväl som information från externa källor. Vidare fungerar personalens kunskap som en informationskälla för konsumenter. Utbud ses som en viktig förutsättning, för finns det inte varor att handla så menar konsumenter att de inte kan konsumera hållbart. En annan intressant aspekt som vi funnit i vårt insamlade material är att förtroende, lojalitet och identitet fungerar som bakomliggande förutsättningar för att konsumenter skall känna trygghet i att konsumera hållbart. Om konsumenter inte har en identitet som speglar ett hållbart intresse, inte känner ett förtroende för hållbara produkter och saknar lojalitet till dessa, då är de andra förutsättningarna inte av så stor betydelse.},
 author    = {Cederberg, Johan and Cronqvist, Matilda},
 keyword   = {Hållbar konsumtion,förutsättningar,förtroende,lojalitet och identitet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbart eller inte? En undersökning om konsumenters förutsättningar för hållbar konsumtion.},
 year     = {2016},
}