Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vilar ansvaret på chefens axlar? En kvalitativ studie för att få en ökad förståelse för de sociala interaktionerna mellan chefen och medarbetarna utifrån ett medarbetarperspektiv

Åkerberg, Malin LU and Nilsson, Lisa (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för de sociala interaktionerna mellan chefen och
medarbetarna utifrån ett medarbetarperspektiv. För att besvara syftet valde vi att utgå från följande
frågeställning: hur kan chefens beteende och ledarskap påverka hur medarbetarna upplever sin
trivsel på arbetsplatsen?

Den teoretiska referensramen har haft fokus på företagskultur, ledarskap och trivsel. Med
utgångspunkt i en kvalitativ metod genomfördes semistrukturerade intervjuer för att samla in det
empiriska materialet. Det empiriska materialet analyserades tillsammans med den teoretiska
referensramen och slutsatserna visade att de sociala interaktionerna mellan chefen och
medarbetarna hade stor påverkan för hur medarbetarna... (More)
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för de sociala interaktionerna mellan chefen och
medarbetarna utifrån ett medarbetarperspektiv. För att besvara syftet valde vi att utgå från följande
frågeställning: hur kan chefens beteende och ledarskap påverka hur medarbetarna upplever sin
trivsel på arbetsplatsen?

Den teoretiska referensramen har haft fokus på företagskultur, ledarskap och trivsel. Med
utgångspunkt i en kvalitativ metod genomfördes semistrukturerade intervjuer för att samla in det
empiriska materialet. Det empiriska materialet analyserades tillsammans med den teoretiska
referensramen och slutsatserna visade att de sociala interaktionerna mellan chefen och
medarbetarna hade stor påverkan för hur medarbetarna upplever sin trivsel på arbetsplatsen. Frihet
under ansvar, riktlinjer, förståelse, social respons och chefens förmåga att lyssna uttrycktes som
önskvärda beteenden hos chefen från medarbetarnas perspektiv. En feedback-kultur ansågs även
var att eftersträva för att upprätthålla god stämning och få medarbetarna att trivas.

Det framgick även att chefen har ett huvudsakligt ansvar för hur ledarskapet bedrivs, men att
medarbetarna även har en ansvarsroll i relationerna. Vidare skapades en bild av att den
gemensamma synen på ansvar och det relationella ledarskapet åsidosattes när medarbetarna inte
trivdes och mådde bra på arbetsplatsen. I de fall förflyttades allt ansvar till chefen, istället för att se
medarbetarna som delaktiga i ansvaret. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkerberg, Malin LU and Nilsson, Lisa
supervisor
organization
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociala interaktioner, företagskultur, ledarskap, den halvnya ledarskapsstilen, ansvar, trivsel, social respons, motivation.
language
Swedish
id
8888839
date added to LUP
2016-08-30 11:17:42
date last changed
2016-08-30 11:17:42
@misc{8888839,
 abstract   = {Syftet med studien är att få en ökad förståelse för de sociala interaktionerna mellan chefen och
medarbetarna utifrån ett medarbetarperspektiv. För att besvara syftet valde vi att utgå från följande
frågeställning: hur kan chefens beteende och ledarskap påverka hur medarbetarna upplever sin
trivsel på arbetsplatsen?

Den teoretiska referensramen har haft fokus på företagskultur, ledarskap och trivsel. Med
utgångspunkt i en kvalitativ metod genomfördes semistrukturerade intervjuer för att samla in det
empiriska materialet. Det empiriska materialet analyserades tillsammans med den teoretiska
referensramen och slutsatserna visade att de sociala interaktionerna mellan chefen och
medarbetarna hade stor påverkan för hur medarbetarna upplever sin trivsel på arbetsplatsen. Frihet
under ansvar, riktlinjer, förståelse, social respons och chefens förmåga att lyssna uttrycktes som
önskvärda beteenden hos chefen från medarbetarnas perspektiv. En feedback-kultur ansågs även
var att eftersträva för att upprätthålla god stämning och få medarbetarna att trivas.

Det framgick även att chefen har ett huvudsakligt ansvar för hur ledarskapet bedrivs, men att
medarbetarna även har en ansvarsroll i relationerna. Vidare skapades en bild av att den
gemensamma synen på ansvar och det relationella ledarskapet åsidosattes när medarbetarna inte
trivdes och mådde bra på arbetsplatsen. I de fall förflyttades allt ansvar till chefen, istället för att se
medarbetarna som delaktiga i ansvaret.},
 author    = {Åkerberg, Malin and Nilsson, Lisa},
 keyword   = {Sociala interaktioner,företagskultur,ledarskap,den halvnya ledarskapsstilen,ansvar,trivsel,social respons,motivation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilar ansvaret på chefens axlar? En kvalitativ studie för att få en ökad förståelse för de sociala interaktionerna mellan chefen och medarbetarna utifrån ett medarbetarperspektiv},
 year     = {2016},
}