Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur avkodar barn med språkstörning i årskurs 4 och 5 jämfört med barn med typisk utveckling i motsvarande årskurser?

Falk, Susanna LU and Rubér, Julia LU (2016) LOGM81 20161
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien undersöker hur svenska barn med språkstörning i årskurs 4 och 5 avkodar ord och nonord jämfört med svenska barn med typisk utveckling i motsvarande årskurser. Studien undersöker även huruvida det finns en skillnad mellan ord- och nonordsavkodning, inom och mellan årskurserna, för barnen med typisk utveckling. Metod: 21 barn med språkstörning, 11 i årskurs 4 och 10 i årskurs 5, har jämförts med 51 barn med typisk utveckling, 19 i årskurs 4 och 32 i årskurs 5, avseende deras resultat på TOWRE (Test of Word Reading Efficiency). Testet mäter såväl ordavkodning som nonordsavkodning. Resultat: Barnen med språkstörning uppvisar signifikant lägre resultat på TOWRE-ord och TOWRE-nonord jämfört med gruppen barn med typisk utveckling i... (More)
Syfte: Studien undersöker hur svenska barn med språkstörning i årskurs 4 och 5 avkodar ord och nonord jämfört med svenska barn med typisk utveckling i motsvarande årskurser. Studien undersöker även huruvida det finns en skillnad mellan ord- och nonordsavkodning, inom och mellan årskurserna, för barnen med typisk utveckling. Metod: 21 barn med språkstörning, 11 i årskurs 4 och 10 i årskurs 5, har jämförts med 51 barn med typisk utveckling, 19 i årskurs 4 och 32 i årskurs 5, avseende deras resultat på TOWRE (Test of Word Reading Efficiency). Testet mäter såväl ordavkodning som nonordsavkodning. Resultat: Barnen med språkstörning uppvisar signifikant lägre resultat på TOWRE-ord och TOWRE-nonord jämfört med gruppen barn med typisk utveckling i respektive årskurs. Gruppen med språkstörning avkodar mellan -2,3 och -2,7 standardavvikelser från medelvärdet för gruppen med typisk utveckling. Båda grupper avkodar signifikant färre nonord än ord på TOWRE. Slutsatser: Studiens huvudfynd är att barn med språkstörning uppvisar ett signifikant lägre resultat på ord- och nonordsavkodning jämfört med barn med typisk utveckling. Våra resultat pekar på en hög samförekomst av språkstörning och dyslexi, vilket bör tas i beaktande vid utredning och utformning av interventionsmetoder för barn med språkstörning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Falk, Susanna LU and Rubér, Julia LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Språkstörning, dyslexi, avkodning, nonord, läsning
language
Swedish
id
8889484
date added to LUP
2016-08-25 19:55:09
date last changed
2016-08-25 19:55:09
@misc{8889484,
 abstract   = {Syfte: Studien undersöker hur svenska barn med språkstörning i årskurs 4 och 5 avkodar ord och nonord jämfört med svenska barn med typisk utveckling i motsvarande årskurser. Studien undersöker även huruvida det finns en skillnad mellan ord- och nonordsavkodning, inom och mellan årskurserna, för barnen med typisk utveckling. Metod: 21 barn med språkstörning, 11 i årskurs 4 och 10 i årskurs 5, har jämförts med 51 barn med typisk utveckling, 19 i årskurs 4 och 32 i årskurs 5, avseende deras resultat på TOWRE (Test of Word Reading Efficiency). Testet mäter såväl ordavkodning som nonordsavkodning. Resultat: Barnen med språkstörning uppvisar signifikant lägre resultat på TOWRE-ord och TOWRE-nonord jämfört med gruppen barn med typisk utveckling i respektive årskurs. Gruppen med språkstörning avkodar mellan -2,3 och -2,7 standardavvikelser från medelvärdet för gruppen med typisk utveckling. Båda grupper avkodar signifikant färre nonord än ord på TOWRE. Slutsatser: Studiens huvudfynd är att barn med språkstörning uppvisar ett signifikant lägre resultat på ord- och nonordsavkodning jämfört med barn med typisk utveckling. Våra resultat pekar på en hög samförekomst av språkstörning och dyslexi, vilket bör tas i beaktande vid utredning och utformning av interventionsmetoder för barn med språkstörning.},
 author    = {Falk, Susanna and Rubér, Julia},
 keyword   = {Språkstörning,dyslexi,avkodning,nonord,läsning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur avkodar barn med språkstörning i årskurs 4 och 5 jämfört med barn med typisk utveckling i motsvarande årskurser?},
 year     = {2016},
}