Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Finns det plats för alla? En kvalitativ studie kring kommunal platsmarknadsföring

Larsson, Alice LU (2016) SKOM12 20161
Department of Strategic Communication
Abstract
This study examines the involvement and visibility of the citizens in municipal place branding, a trending phenomenon which has been criticized for not taking the diversity of a place, and its citizens, into consideration.
The aim of this study is to elucidate how this problem is perceived by pro-fessionals. Therefore interviews with practitioners of place branding have been conducted to illuminate their conceptions about the relationship between the citi-zens and the place brand. The study has through qualitative content analysis shown that the citizens are being constructed as insignificant in the municipal branding activities and this makes them invisible in the place brand itself.
This is an effect of the market oriented strategy... (More)
This study examines the involvement and visibility of the citizens in municipal place branding, a trending phenomenon which has been criticized for not taking the diversity of a place, and its citizens, into consideration.
The aim of this study is to elucidate how this problem is perceived by pro-fessionals. Therefore interviews with practitioners of place branding have been conducted to illuminate their conceptions about the relationship between the citi-zens and the place brand. The study has through qualitative content analysis shown that the citizens are being constructed as insignificant in the municipal branding activities and this makes them invisible in the place brand itself.
This is an effect of the market oriented strategy used by the municipality, distancing itself from citizens to meet the market demand. The critique regarding market oriented work methods and excluding of the citizens have been confirmed, and more effort is needed to increase citizen representation. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker medborgarnas involvering i kommunala platsvarumärken. Platsvarumärkesarbetet är en stark trend som fått kritik från akademiskt håll för att inte ta tillräcklig hänsyn till platsen med dess medborgare.
Med målet att utreda hur professionellt anställda ser på problematiken har intervjuer med disciplinens praktiker genomförts för att komma åt deras föreställ-ningar och konstruktioner om medborgarens inblandning i platsvarumärket. Stu-dien har genom kvalitativ innehållsanalys visat att medborgarna konstrueras som oviktiga för kommunens varumärkesarbete, vilket gör att de till stor del blir osyn-liga i platsvarumärkesarbetet. Detta är ett resultat av kommunens marknadsfokuse-rade arbetssätt där platsvarumärket mer... (More)
Denna studie undersöker medborgarnas involvering i kommunala platsvarumärken. Platsvarumärkesarbetet är en stark trend som fått kritik från akademiskt håll för att inte ta tillräcklig hänsyn till platsen med dess medborgare.
Med målet att utreda hur professionellt anställda ser på problematiken har intervjuer med disciplinens praktiker genomförts för att komma åt deras föreställ-ningar och konstruktioner om medborgarens inblandning i platsvarumärket. Stu-dien har genom kvalitativ innehållsanalys visat att medborgarna konstrueras som oviktiga för kommunens varumärkesarbete, vilket gör att de till stor del blir osyn-liga i platsvarumärkesarbetet. Detta är ett resultat av kommunens marknadsfokuse-rade arbetssätt där platsvarumärket mer sköts som ett produktvarumärke där orga-nisationen lyckats distansera sig från det offentliga uppdraget att arbeta av och för medborgarna, för att istället arbeta utifrån en logik som möter marknadens efter-frågan. Den sedan tidigare framlagda kritiken gällande marknadsfokuserat arbets-sätt och exkludering av medborgarna i platsvarumärkesprocesserna har kunnat be-kräftas, och mer ansträngning krävs för att öka medborgarrepresentationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Alice LU
supervisor
organization
course
SKOM12 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
strategic communication, place branding, municipal place brands, citizens strategisk kommunikation, platsmarknadsföring, kommunala platsvarumärke, medborgare
language
Swedish
id
8889662
date added to LUP
2017-02-02 10:32:56
date last changed
2017-02-02 10:32:56
@misc{8889662,
 abstract   = {This study examines the involvement and visibility of the citizens in municipal place branding, a trending phenomenon which has been criticized for not taking the diversity of a place, and its citizens, into consideration. 
The aim of this study is to elucidate how this problem is perceived by pro-fessionals. Therefore interviews with practitioners of place branding have been conducted to illuminate their conceptions about the relationship between the citi-zens and the place brand. The study has through qualitative content analysis shown that the citizens are being constructed as insignificant in the municipal branding activities and this makes them invisible in the place brand itself. 
This is an effect of the market oriented strategy used by the municipality, distancing itself from citizens to meet the market demand. The critique regarding market oriented work methods and excluding of the citizens have been confirmed, and more effort is needed to increase citizen representation.},
 author    = {Larsson, Alice},
 keyword   = {strategic communication,place branding,municipal place brands,citizens strategisk kommunikation,platsmarknadsföring,kommunala platsvarumärke,medborgare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finns det plats för alla? En kvalitativ studie kring kommunal platsmarknadsföring},
 year     = {2016},
}