Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vem äger bilden av Migrationsverket?

Tran, Joel LU and Ström, Fabian (2016) SKOK01 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Mediernas framställning av Migrationsverket
Denna uppsats undersöker och analyserar hur svenska dags- och kvällstidningar, inom ämnet strategisk kommunikation, porträtterar den svenska myndigheten Mi-grationsverket i media under en av myndighetens mest krävande perioder, under pågående flyktingkris hösten 2015. Idag fungerar dags- och kvällstidningar som en brygga mellan myndighetens information och dess slutliga publik vilket ger dem stor makt i att tolka och kunna sprida egna perspektiv av Migrationsverket och dess arbete under flyktingkrisen. Genom en textanalys har artiklar analyserats för att skapa förståelse kring hur de fem utvalda dags- och kvällstidningarna rap-porterar vidare myndighetens egna informationsartiklar från dess... (More)
Mediernas framställning av Migrationsverket
Denna uppsats undersöker och analyserar hur svenska dags- och kvällstidningar, inom ämnet strategisk kommunikation, porträtterar den svenska myndigheten Mi-grationsverket i media under en av myndighetens mest krävande perioder, under pågående flyktingkris hösten 2015. Idag fungerar dags- och kvällstidningar som en brygga mellan myndighetens information och dess slutliga publik vilket ger dem stor makt i att tolka och kunna sprida egna perspektiv av Migrationsverket och dess arbete under flyktingkrisen. Genom en textanalys har artiklar analyserats för att skapa förståelse kring hur de fem utvalda dags- och kvällstidningarna rap-porterar vidare myndighetens egna informationsartiklar från dess hemsida. Med utvalda teorier som dagordningsteorin, framing och priming tillsammans med andra retoriska verktyg har vi kunnat förstå hur medierna framställt Migrationsverket i deras artiklar. Resultatet av den genomförda studien visar på att dags- och kvällstidningar har en stor påverkan i att beskriva och gestalta nyheterna, och i en-lighet med de olika logikerna använder sig media utav redan etablerade synvinklar på situationen som förstärker de befintliga perspektiven och bidrar till en ensidig rapportering av flyktingkrisen och Migrationsverket. Resultatet visar också att media, med hjälp av retoriska verktyg, förenklar och paketerar information vilket möjliggör ökad mottaglighet hos läsaren. Vidare ger denna studie förståelse för att de utvalda dags- och kvällstidningarna enbart väljer att rapportera om negativa och kaotiska nyheter och således ger en väldigt enkelspårig porträttering av sanningen. (Less)
Popular Abstract
Exposition of the Swedish Migration Agency through media
This paper analyze how Swedish newspaper, within the subject of strategic com-munication, present and portray the Swedish administrative authority, the Migra-tion Agency, during one of its most critical and crucial time. Today newspaper work as a bridge between the authority and their final receivers which give them large power and ability to interpret and distribute selective and particular infor-mation about the operation of the Swedish Migration Agency. By using a text analysis, articles published between the dates 9/11-15 to 15/11-15 have been pro-cessed to create insight and apprehension of how the newspapers report forth the news produced by the Swedish Migration Agency. With... (More)
Exposition of the Swedish Migration Agency through media
This paper analyze how Swedish newspaper, within the subject of strategic com-munication, present and portray the Swedish administrative authority, the Migra-tion Agency, during one of its most critical and crucial time. Today newspaper work as a bridge between the authority and their final receivers which give them large power and ability to interpret and distribute selective and particular infor-mation about the operation of the Swedish Migration Agency. By using a text analysis, articles published between the dates 9/11-15 to 15/11-15 have been pro-cessed to create insight and apprehension of how the newspapers report forth the news produced by the Swedish Migration Agency. With selected theories as agenda setting theory, priming and framing together with other rhetorical tools, we can understand how the media portrays the Swedish Migration Agency in their news articles. The results show us that newspapers has huge influence when it comes to describing and framing news and according to different logics, media use already known perspectives which enhance the existing and strong side and leads to an one-sided argumentation. The result also shows us that media, with rhetorical tools, simplifies and portray information which enhances the receptivity among readers. Beyond this, our study gives us comprehension about how the se-lected newspaper tend to only report about negative and chaotic news which leads to presenting simple and crude insight about the reality and the Swedish Migration Agency. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tran, Joel LU and Ström, Fabian
supervisor
organization
alternative title
En medieanalys om framställningen av Migrationsverket bland svenska dags- och kvällstidningar
course
SKOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
strategisk kommunikation, Migrationsverket, medieanalys, framing, priming, dagordningsteorin Keyword: strategic communication, the migration agency, media analysis, agenda setting theory
language
Swedish
English
id
8890001
date added to LUP
2016-09-01 15:18:42
date last changed
2016-09-01 15:18:42
@misc{8890001,
 abstract   = {Mediernas framställning av Migrationsverket
Denna uppsats undersöker och analyserar hur svenska dags- och kvällstidningar, inom ämnet strategisk kommunikation, porträtterar den svenska myndigheten Mi-grationsverket i media under en av myndighetens mest krävande perioder, under pågående flyktingkris hösten 2015. Idag fungerar dags- och kvällstidningar som en brygga mellan myndighetens information och dess slutliga publik vilket ger dem stor makt i att tolka och kunna sprida egna perspektiv av Migrationsverket och dess arbete under flyktingkrisen. Genom en textanalys har artiklar analyserats för att skapa förståelse kring hur de fem utvalda dags- och kvällstidningarna rap-porterar vidare myndighetens egna informationsartiklar från dess hemsida. Med utvalda teorier som dagordningsteorin, framing och priming tillsammans med andra retoriska verktyg har vi kunnat förstå hur medierna framställt Migrationsverket i deras artiklar. Resultatet av den genomförda studien visar på att dags- och kvällstidningar har en stor påverkan i att beskriva och gestalta nyheterna, och i en-lighet med de olika logikerna använder sig media utav redan etablerade synvinklar på situationen som förstärker de befintliga perspektiven och bidrar till en ensidig rapportering av flyktingkrisen och Migrationsverket. Resultatet visar också att media, med hjälp av retoriska verktyg, förenklar och paketerar information vilket möjliggör ökad mottaglighet hos läsaren. Vidare ger denna studie förståelse för att de utvalda dags- och kvällstidningarna enbart väljer att rapportera om negativa och kaotiska nyheter och således ger en väldigt enkelspårig porträttering av sanningen.},
 author    = {Tran, Joel and Ström, Fabian},
 keyword   = {strategisk kommunikation,Migrationsverket,medieanalys,framing,priming,dagordningsteorin Keyword: strategic communication,the migration agency,media analysis,agenda setting theory},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem äger bilden av Migrationsverket?},
 year     = {2016},
}