Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Invandrade ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden

Lindgren, Peter LU (2016) SOC346 20152
Sociology
Abstract
The essay is about relatively recent immigrants with a residence permit in Sweden with refugee status and foreign engineering degrees. It is also about the companies and organizations that hire engineers. The essay is based on qualitative open interviews with five immigrants and four representatives of the companies, all localized in Kristianstad and the surrounding area. Additional interviews were also conducted with representatives of the Employment Service and the municipality SFI (Swedish For Immigrants).
The essay´s conclusions are:
Immigrants find themselves in a kind of wait to become a part of Swedish society and working life. The interviewed companies face almost no people with refugee-related immigrant background.
The... (More)
The essay is about relatively recent immigrants with a residence permit in Sweden with refugee status and foreign engineering degrees. It is also about the companies and organizations that hire engineers. The essay is based on qualitative open interviews with five immigrants and four representatives of the companies, all localized in Kristianstad and the surrounding area. Additional interviews were also conducted with representatives of the Employment Service and the municipality SFI (Swedish For Immigrants).
The essay´s conclusions are:
Immigrants find themselves in a kind of wait to become a part of Swedish society and working life. The interviewed companies face almost no people with refugee-related immigrant background.
The companies require knowledge of Swedish, which must also be "good enough". Both immigrants and companies considers the prerequisite for being able to get "good enough" knowledge of Swedish is getting to work at a Swedish workplace. None of the immigrants claim they have been discussing such work placements with the Employment Service. None of the companies have been contacted by the Employment Service about this question either.
The companies say they make the bulk of their recruitments through personal contacts and networks. None of the immigrants have access to such contacts and networks.
The companies claim to have a workplace culture that requires "self-propelled" people. But no company has induction programs for people coming from a different and perhaps more hierarchical workplace culture. The Swedish cultural codes can be difficult to understand.
The interviewed migrants consider opportunities for entry into the Swedish labor market from "very difficult" to "easy to find jobs." (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om relativt nyanlända invandrare som fått uppehållstillstånd i Sverige med flyktingskäl och som har utländska ingenjörsutbildningar. Den handlar också om företag och organisationer som anställer ingenjörer. Till grund för uppsatsen ligger kvalitativa öppna intervjuer med fem invandrare och fyra företrädare för företag, samtliga baserade i Kristianstad med omgivningar. Kompletterande intervjuer har också gjorts med företrädare för Arbetsförmedlingen och kommunens Sfi-verksamhet.
Uppsatsens slutsatser är:
Invandrarna befinner sig i en sorts väntefas för att bli en del av det svenska samhället och arbetslivet. Företagen möter i stort sett inte personer med flyktingrelaterad invandrarbakgrund.
Företagen ställer krav på... (More)
Uppsatsen handlar om relativt nyanlända invandrare som fått uppehållstillstånd i Sverige med flyktingskäl och som har utländska ingenjörsutbildningar. Den handlar också om företag och organisationer som anställer ingenjörer. Till grund för uppsatsen ligger kvalitativa öppna intervjuer med fem invandrare och fyra företrädare för företag, samtliga baserade i Kristianstad med omgivningar. Kompletterande intervjuer har också gjorts med företrädare för Arbetsförmedlingen och kommunens Sfi-verksamhet.
Uppsatsens slutsatser är:
Invandrarna befinner sig i en sorts väntefas för att bli en del av det svenska samhället och arbetslivet. Företagen möter i stort sett inte personer med flyktingrelaterad invandrarbakgrund.
Företagen ställer krav på kunskaper i svenska, som dessutom ska vara ”tillräckligt goda”. Förutsättningen för att kunna få ”tillräckligt goda” kunskaper i svenska menar både invandrare och företag är att man får arbeta på en svensk arbetsplats. Ingen av invandrarna säger sig ha pratat med Arbetsförmedlingen om till exempel arbetsplatspraktik. Ingen av företagen har blivit kontaktade av Arbetsförmedlingen i den frågan heller.
Företagen uppger sig göra huvuddelen av sina rekryteringar via personliga kontakter och nätverk. Ingen av invandrarna har tillgång till sådana kontakter och nätverk.
Företagen menar sig ha en arbetsplatskultur som kräver ”självgående” personer. Men inget företag har introduktionsprogram för personer som kommer från en annorlunda och kanske mer hierarkisk arbetsplatskultur. De svenska kulturella koderna kan vara svåra att förstå.
De intervjuade invandrarna svarar alltifrån att betrakta möjligheterna till inträde på den svenska arbetsmarknaden som ”mycket svårt” till att det är ”lätt att hitta jobb”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Peter LU
supervisor
organization
course
SOC346 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
invandrare, rekrytering, integration, arbetsmarknad, nätverk, mångfald, vi-och-dom, språk, SFI, Arbetsförmedlingen immigrants, recruitment, labor, network, diversity, insider-outsider, language, the Employment Service
language
Swedish
id
8890061
date added to LUP
2016-09-08 15:35:29
date last changed
2016-09-08 15:35:29
@misc{8890061,
 abstract   = {{The essay is about relatively recent immigrants with a residence permit in Sweden with refugee status and foreign engineering degrees. It is also about the companies and organizations that hire engineers. The essay is based on qualitative open interviews with five immigrants and four representatives of the companies, all localized in Kristianstad and the surrounding area. Additional interviews were also conducted with representatives of the Employment Service and the municipality SFI (Swedish For Immigrants).
The essay´s conclusions are:
Immigrants find themselves in a kind of wait to become a part of Swedish society and working life. The interviewed companies face almost no people with refugee-related immigrant background.
The companies require knowledge of Swedish, which must also be "good enough". Both immigrants and companies considers the prerequisite for being able to get "good enough" knowledge of Swedish is getting to work at a Swedish workplace. None of the immigrants claim they have been discussing such work placements with the Employment Service. None of the companies have been contacted by the Employment Service about this question either.
The companies say they make the bulk of their recruitments through personal contacts and networks. None of the immigrants have access to such contacts and networks.
The companies claim to have a workplace culture that requires "self-propelled" people. But no company has induction programs for people coming from a different and perhaps more hierarchical workplace culture. The Swedish cultural codes can be difficult to understand.
The interviewed migrants consider opportunities for entry into the Swedish labor market from "very difficult" to "easy to find jobs."}},
 author    = {{Lindgren, Peter}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Invandrade ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden}},
 year     = {{2016}},
}