Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samverkan mellan samhällsviktiga verksamheter avseende gränsöverskridande risker – Metodutveckling med tillämpning på Lunds kommun

Grönlund, Eleonora LU and Åström, Veronica LU (2016) VBR920 20161
Division of Risk Management and Societal Safety
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
The objective of this thesis is to provide answers to how a method can be designed to gain better knowledge of how collaboration looks between different critical societal activities in a preparing and preventive stage related to the management of transboundary risks. The designed method consists of two parts; a technique for data acquisition, and a method for data analysis. In order to evaluate the method, it was tested on selected municipal administrations and local federations in Lund municipality. The result from the test showed that collaboration takes place both in terms of functional dependencies but also for other reasons. Conclusions could also be drawn that collaboration took place through various forms of activities, and that a... (More)
The objective of this thesis is to provide answers to how a method can be designed to gain better knowledge of how collaboration looks between different critical societal activities in a preparing and preventive stage related to the management of transboundary risks. The designed method consists of two parts; a technique for data acquisition, and a method for data analysis. In order to evaluate the method, it was tested on selected municipal administrations and local federations in Lund municipality. The result from the test showed that collaboration takes place both in terms of functional dependencies but also for other reasons. Conclusions could also be drawn that collaboration took place through various forms of activities, and that a number of different prerequisites and aggravating factors for collaboration were considered as important by the respondents. After the method had been tested, an evaluation followed in order to investigate whether the purpose and design criteria of the method had been fulfilled. Based on this evaluation the method was revised in accordance with a number of suggested improvements to further develop the method. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Arbetar samhällsviktiga verksamheter gemensamt för att hantera samhällets sårbarheter?

När en händelse såsom då en storm sker, kan de allra flesta se hur sårbart samhället är och hur lätt ett problem hos en verksamhet snabbt sprider sig till andra verksamheter i samhället. Hur arbetar aktörer gemensamt för att hantera detta?

Vi är många som har vaknat upp en morgon och sett att vägarna ligger vita till följd av nattens ihärdiga snöfall. De tillfällen som vi nog kommer ihåg mest är när vägarna står oskottade innan vi själva ska stressa iväg för att hinna med den vanliga bussen. Då är det bara att dra på sig skorna och pulsa ut till busshållplatsen, för att upptäcka att inte heller bussen kan ta sig fram på grund av all snö. Typiskt!... (More)
Arbetar samhällsviktiga verksamheter gemensamt för att hantera samhällets sårbarheter?

När en händelse såsom då en storm sker, kan de allra flesta se hur sårbart samhället är och hur lätt ett problem hos en verksamhet snabbt sprider sig till andra verksamheter i samhället. Hur arbetar aktörer gemensamt för att hantera detta?

Vi är många som har vaknat upp en morgon och sett att vägarna ligger vita till följd av nattens ihärdiga snöfall. De tillfällen som vi nog kommer ihåg mest är när vägarna står oskottade innan vi själva ska stressa iväg för att hinna med den vanliga bussen. Då är det bara att dra på sig skorna och pulsa ut till busshållplatsen, för att upptäcka att inte heller bussen kan ta sig fram på grund av all snö. Typiskt! Man suckar och undrar varför ingen har tagit bort all snö på vägarna, förstår dom inte att det är många människor som är beroende av att vägarna framkomliga? Här är det lätt att se sin egna eländiga situation och de problem som en störning orsakar. Om man tar ett steg tillbaka och lyfter blicken så inser man att också resten av samhället och alla dess viktiga samhällsfunktioner drabbas. Hur ska exempelvis ambulanser och brandbilar kunna ta sig fram när vägarna är täckta av en massa snö?

Det finns ett antal funktioner som samhället är beroende av att de fungerar, till exempel väghållningen och distribution av el. När det händer störningar såsom snöstormen i exemplet ovan, så inser man hur sårbart samhället är. För att undvika att drabbas så hårt så är det viktigt att vara förberedd och ha en plan för hur störningar ska hanteras. Speciellt om det är störningar som kan drabba många verksamheter, som exempelvis om elen slås ut i ett helt samhälle, så att effekterna sprider sig så att fler och fler verksamheter påverkas. Aktörerna som hanterar viktiga funktioner behöver därför vara förberedda och medvetna om hur störningar kan drabba deras verksamhet.

Att arbeta tillsammans redan innan en störning inträffar och arbeta mot ett gemensamt mål, med andra ord att aktörer samverkar, kan ses som en viktig pusselbit för att närma sig lösningen på problemet. Men hur mycket samverkan sker egentligen? Och hur kan aktörerna veta vilka andra verksamheter de är beroende av?

För att undersöka detta på ett systematiskt sätt behöver en metod utvecklas, vilket är vad vårt examensarbete har fokuserat på. Metoden som tagits fram kan användas för att samla in information om hur och varför aktörer samverkar. Denna information kan sedan användas till att bland annat rita upp ett nätverk av var samverkan sker respektive saknas. Med metoden kan man även få kunskap om vilka faktorer som har betydelse för samverkan.

Med bättre kunskap av verksamheters samverkan och beroende av varandra så finns en utgångspunkt för ett förbättringsarbete som kan hjälpa samhället att bli mer förberett för det oväntade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grönlund, Eleonora LU and Åström, Veronica LU
supervisor
organization
course
VBR920 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Samverkan, samhällsviktig verksamhet, gränsöverskridande riskhantering, metodutveckling, kommun, beroende Collaboration, critical societal activities, transboundary risk management, method development, municipality, dependency
report number
5029
other publication id
ISRN: LUTVDG/TVRH--5029--SE
language
Swedish
id
8890276
date added to LUP
2016-09-06 13:58:01
date last changed
2020-12-03 14:26:11
@misc{8890276,
 abstract   = {The objective of this thesis is to provide answers to how a method can be designed to gain better knowledge of how collaboration looks between different critical societal activities in a preparing and preventive stage related to the management of transboundary risks. The designed method consists of two parts; a technique for data acquisition, and a method for data analysis. In order to evaluate the method, it was tested on selected municipal administrations and local federations in Lund municipality. The result from the test showed that collaboration takes place both in terms of functional dependencies but also for other reasons. Conclusions could also be drawn that collaboration took place through various forms of activities, and that a number of different prerequisites and aggravating factors for collaboration were considered as important by the respondents. After the method had been tested, an evaluation followed in order to investigate whether the purpose and design criteria of the method had been fulfilled. Based on this evaluation the method was revised in accordance with a number of suggested improvements to further develop the method.},
 author    = {Grönlund, Eleonora and Åström, Veronica},
 keyword   = {Samverkan,samhällsviktig verksamhet,gränsöverskridande riskhantering,metodutveckling,kommun,beroende Collaboration,critical societal activities,transboundary risk management,method development,municipality,dependency},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samverkan mellan samhällsviktiga verksamheter avseende gränsöverskridande risker – Metodutveckling med tillämpning på Lunds kommun},
 year     = {2016},
}