Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ombyggnad av ett stall till en Vingård Bed & Breakfast

Ali, Mohammad (2016)
LTH School of Engineering in Helsingborg
Abstract (Swedish)
Examensarbetet syftar till att ge ett fo¨rslag till ett fo¨retag som vill uto¨ka sin verksamhet i en redan existerande byggnad. Byggnaden, som a¨r ett gammalt stall, a¨r bela¨gen i utkanten av Ba°rslo¨v. En liten del av stallet har redan renoverats om till ett par la¨genheter som kunden, Aplaga°rden B & B och vinga°rd, hyr ut i dagsla¨get.
Ba°rslo¨vs omra°det har en va¨ldigt gammal historia och mycket kulturva¨rde, da¨rfo¨r a¨r det viktigt att bevara detta och anpassa byggnaden efter det.
Arbetet kommer att inneha°lla en uppma¨tning av huset samt underso¨kning av den. Fo¨r att se hur bra skick den a¨r i och vad man kan beha°lla utav den. En dialog med a¨garna genomfo¨rs da¨r de kommer med krav och o¨nskema°l pa° hur de vill ha det och pa°... (More)
Examensarbetet syftar till att ge ett fo¨rslag till ett fo¨retag som vill uto¨ka sin verksamhet i en redan existerande byggnad. Byggnaden, som a¨r ett gammalt stall, a¨r bela¨gen i utkanten av Ba°rslo¨v. En liten del av stallet har redan renoverats om till ett par la¨genheter som kunden, Aplaga°rden B & B och vinga°rd, hyr ut i dagsla¨get.
Ba°rslo¨vs omra°det har en va¨ldigt gammal historia och mycket kulturva¨rde, da¨rfo¨r a¨r det viktigt att bevara detta och anpassa byggnaden efter det.
Arbetet kommer att inneha°lla en uppma¨tning av huset samt underso¨kning av den. Fo¨r att se hur bra skick den a¨r i och vad man kan beha°lla utav den. En dialog med a¨garna genomfo¨rs da¨r de kommer med krav och o¨nskema°l pa° hur de vill ha det och pa° vad de fo¨rva¨ntar sig av arbetet. Det tas a¨ven upp fo¨rslag pa° tekniska lo¨sningar pa° vissa huvuddelar i huset.
Arbetet kommer att presentera 3D modellerade bilder, planritningar och sektionsritningar pa° nybyggnationen.
Det kommer a¨ven inneha°lla beskrivningar i form av fo¨rklarande text och i bilder pa° ide´n av den nya byggnaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ali, Mohammad
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ombyggnad, vingård, aplagården b & b, bårslöv
language
Swedish
id
8891033
date added to LUP
2016-09-07 04:08:44
date last changed
2018-10-18 10:34:30
@misc{8891033,
 abstract   = {Examensarbetet syftar till att ge ett fo¨rslag till ett fo¨retag som vill uto¨ka sin verksamhet i en redan existerande byggnad. Byggnaden, som a¨r ett gammalt stall, a¨r bela¨gen i utkanten av Ba°rslo¨v. En liten del av stallet har redan renoverats om till ett par la¨genheter som kunden, Aplaga°rden B & B och vinga°rd, hyr ut i dagsla¨get.
Ba°rslo¨vs omra°det har en va¨ldigt gammal historia och mycket kulturva¨rde, da¨rfo¨r a¨r det viktigt att bevara detta och anpassa byggnaden efter det.
Arbetet kommer att inneha°lla en uppma¨tning av huset samt underso¨kning av den. Fo¨r att se hur bra skick den a¨r i och vad man kan beha°lla utav den. En dialog med a¨garna genomfo¨rs da¨r de kommer med krav och o¨nskema°l pa° hur de vill ha det och pa° vad de fo¨rva¨ntar sig av arbetet. Det tas a¨ven upp fo¨rslag pa° tekniska lo¨sningar pa° vissa huvuddelar i huset.
Arbetet kommer att presentera 3D modellerade bilder, planritningar och sektionsritningar pa° nybyggnationen.
Det kommer a¨ven inneha°lla beskrivningar i form av fo¨rklarande text och i bilder pa° ide´n av den nya byggnaden.},
 author    = {Ali, Mohammad},
 keyword   = {ombyggnad,vingård,aplagården b & b,bårslöv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ombyggnad av ett stall till en Vingård Bed & Breakfast},
 year     = {2016},
}