Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Modern professionell dualitet - Hur chefer i hälso- och sjukvårdsorganisationer jämkar verksamheternas arbete

Christensson, Andreas LU and Gaidos, Emelie (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
I studien framgår det att i problematiken som organisations- och styrprinciper inom hälso- och sjukvården har skapat är det verksamma chefer som anpassar och styr verksamheterna för att hantera just denna problematik. Genom att utforma egna hybridorganisationer där de verksamma cheferna kombinerar olika organisationsformer skapar de en struktur anpassad enligt verksamhetens kontext. Samtidigt influeras de yrkesverksammas arbete utav flera olika logiker vilket även påverkar det arbete som de genomför. De verksamma cheferna anpassar arbetet enligt hur de anser logikerna bör kombineras vilket skapar en ny form av hybridroll för de yrkesverksamma. Studien visar även att hur hybridorganisationernas struktur och hur hybridrollens arbete anpassas... (More)
I studien framgår det att i problematiken som organisations- och styrprinciper inom hälso- och sjukvården har skapat är det verksamma chefer som anpassar och styr verksamheterna för att hantera just denna problematik. Genom att utforma egna hybridorganisationer där de verksamma cheferna kombinerar olika organisationsformer skapar de en struktur anpassad enligt verksamhetens kontext. Samtidigt influeras de yrkesverksammas arbete utav flera olika logiker vilket även påverkar det arbete som de genomför. De verksamma cheferna anpassar arbetet enligt hur de anser logikerna bör kombineras vilket skapar en ny form av hybridroll för de yrkesverksamma. Studien visar även att hur hybridorganisationernas struktur och hur hybridrollens arbete anpassas varierar från verksamhet till verksamhet. Hälso- och sjukvårdsverksamheter är komplexa då struktur och arbete varierar från kontext till kontext. De som avgör hur anpassningen lämpligast genomförs är verksamma chefer med insikt i både praktisk verksamhet samt lednings- och styrningsdirektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christensson, Andreas LU and Gaidos, Emelie
supervisor
organization
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationslogiker, New Public Management, Professionalism, Hybridorganisation, Organisationsformer, Hybridroll, Verksam chef
language
Swedish
id
8891075
date added to LUP
2016-09-07 16:31:50
date last changed
2016-09-07 16:31:50
@misc{8891075,
 abstract   = {I studien framgår det att i problematiken som organisations- och styrprinciper inom hälso- och sjukvården har skapat är det verksamma chefer som anpassar och styr verksamheterna för att hantera just denna problematik. Genom att utforma egna hybridorganisationer där de verksamma cheferna kombinerar olika organisationsformer skapar de en struktur anpassad enligt verksamhetens kontext. Samtidigt influeras de yrkesverksammas arbete utav flera olika logiker vilket även påverkar det arbete som de genomför. De verksamma cheferna anpassar arbetet enligt hur de anser logikerna bör kombineras vilket skapar en ny form av hybridroll för de yrkesverksamma. Studien visar även att hur hybridorganisationernas struktur och hur hybridrollens arbete anpassas varierar från verksamhet till verksamhet. Hälso- och sjukvårdsverksamheter är komplexa då struktur och arbete varierar från kontext till kontext. De som avgör hur anpassningen lämpligast genomförs är verksamma chefer med insikt i både praktisk verksamhet samt lednings- och styrningsdirektiv.},
 author    = {Christensson, Andreas and Gaidos, Emelie},
 keyword   = {Organisationslogiker,New Public Management,Professionalism,Hybridorganisation,Organisationsformer,Hybridroll,Verksam chef},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Modern professionell dualitet - Hur chefer i hälso- och sjukvårdsorganisationer jämkar verksamheternas arbete},
 year     = {2016},
}