Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"man kan ha en liten ursäkt för att slåss om man är riktigt arg" : En intervjustudie om våldets orsaker och åtgärder

Vidarsson, Hanna LU (2016) PEDK01 20161
Education
Abstract (Swedish)
Studien utgår från förekomsten av våld i samhället och våld som ett pedagogiskt problem. Syftet är att undersöka ung-domars och lärares attityder till fenomenet våld för att kunna anpassa preventiva åtgärder därefter. I studien an-vänds en kvalitativ ansats för att kartlägga hur elever och lärare på en skola uppfattar och beskriver våld, dess orsaker och möjligheterna att förebygga det. Datainsamling sker genom fokusgruppintervjuer med tre grupper från klass 5-7 och enskilda intervjuer med tre lärare på en skola i Skåne. Materialet analyseras ur ett hermeneutiskt perspektiv och i förhållande till tidigare forskning och ett maktlöshetsper-spektiv på våld. I resultatet framgår att det tycks saknas ett tydligt språk och begrepp för effektivt... (More)
Studien utgår från förekomsten av våld i samhället och våld som ett pedagogiskt problem. Syftet är att undersöka ung-domars och lärares attityder till fenomenet våld för att kunna anpassa preventiva åtgärder därefter. I studien an-vänds en kvalitativ ansats för att kartlägga hur elever och lärare på en skola uppfattar och beskriver våld, dess orsaker och möjligheterna att förebygga det. Datainsamling sker genom fokusgruppintervjuer med tre grupper från klass 5-7 och enskilda intervjuer med tre lärare på en skola i Skåne. Materialet analyseras ur ett hermeneutiskt perspektiv och i förhållande till tidigare forskning och ett maktlöshetsper-spektiv på våld. I resultatet framgår att det tycks saknas ett tydligt språk och begrepp för effektivt ställningstagande till våldshändelser. En entydig definition av våld fattas i be-skrivningarna liksom i forskningsfältet. Förklaringsstrate-gier förekommer som på olika sätt verkar våldsupprätthål-lande, och som också kan ses genomsyra den samhälleliga diskursen vilket talar för nödvändigheten av ett helhets-grepp på alla olika nivåer i samhället. Skolan framträder genom sin värdegrundsbyggande verksamhet som en central aktör i det tidiga och universella våldspreventiva arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vidarsson, Hanna LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Våld, våldsprevention, hermeneutik, fokusgruppintervju, maktlöshetsteori
language
Swedish
id
8891636
date added to LUP
2017-01-02 12:43:59
date last changed
2017-01-02 12:43:59
@misc{8891636,
 abstract   = {Studien utgår från förekomsten av våld i samhället och våld som ett pedagogiskt problem. Syftet är att undersöka ung-domars och lärares attityder till fenomenet våld för att kunna anpassa preventiva åtgärder därefter. I studien an-vänds en kvalitativ ansats för att kartlägga hur elever och lärare på en skola uppfattar och beskriver våld, dess orsaker och möjligheterna att förebygga det. Datainsamling sker genom fokusgruppintervjuer med tre grupper från klass 5-7 och enskilda intervjuer med tre lärare på en skola i Skåne. Materialet analyseras ur ett hermeneutiskt perspektiv och i förhållande till tidigare forskning och ett maktlöshetsper-spektiv på våld. I resultatet framgår att det tycks saknas ett tydligt språk och begrepp för effektivt ställningstagande till våldshändelser. En entydig definition av våld fattas i be-skrivningarna liksom i forskningsfältet. Förklaringsstrate-gier förekommer som på olika sätt verkar våldsupprätthål-lande, och som också kan ses genomsyra den samhälleliga diskursen vilket talar för nödvändigheten av ett helhets-grepp på alla olika nivåer i samhället. Skolan framträder genom sin värdegrundsbyggande verksamhet som en central aktör i det tidiga och universella våldspreventiva arbetet.},
 author    = {Vidarsson, Hanna},
 keyword   = {Våld,våldsprevention,hermeneutik,fokusgruppintervju,maktlöshetsteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"man kan ha en liten ursäkt för att slåss om man är riktigt arg" : En intervjustudie om våldets orsaker och åtgärder},
 year     = {2016},
}