Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Matsvinn - den osynliga tjuven: en studie av dagligvarubutikers arbete med hantering av matsvinn

Ngo, Cindy LU and Nilsson, Petronella (2016) KSKK01 20161
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att belysa hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar med att hantera matsvinn. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer vi att analysera två av de största dagligvarukedjorna i Sverige. Vårt bidrag inom retail management blir att öka kunskapen och förståelsen om rutiner och ledarskap som påverkar matsvinnshantering. För att uppnå syftet med uppsatsen har vi ställt följande två frågor:
• Vilka organisatoriska rutiner påverkar hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln?
• Hur påverkar en transformativ ledarstil hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln?
Forskningen utgår från kvalitativa forskningsmetoder och det empiriska materialet består av intervjuer med respondenter som arbetar med eller inom... (More)
Syftet med uppsatsen är att belysa hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar med att hantera matsvinn. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer vi att analysera två av de största dagligvarukedjorna i Sverige. Vårt bidrag inom retail management blir att öka kunskapen och förståelsen om rutiner och ledarskap som påverkar matsvinnshantering. För att uppnå syftet med uppsatsen har vi ställt följande två frågor:
• Vilka organisatoriska rutiner påverkar hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln?
• Hur påverkar en transformativ ledarstil hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln?
Forskningen utgår från kvalitativa forskningsmetoder och det empiriska materialet består av intervjuer med respondenter som arbetar med eller inom dagligvaruhandeln samt deltagande observationer i dagligvarubutiker. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen, som är uppdelad i två delar: organisatoriska rutiner samt ledarskap med inriktning transformativt ledarskap. Studiens slutsatser visar att organisatoriska rutiner som påverkar dagligvarubutikers hantering av matsvinn är synliggörande av svinn, datumkontroll, orderbeställning, förädling samt egenkontrollprogram. Vidare visar slutsatser att transformativa ledarskapsbeteenden kan gynna dagligvarubutiker i arbetet med hantering av matsvinn. Genom att ledaren bland annat engagerar, inkluderar och föregår med gott exempel ökar viljan hos medarbetarna att arbeta med matsvinn och inre mening skapas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ngo, Cindy LU and Nilsson, Petronella
supervisor
organization
course
KSKK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
matsvinn, matsvinn i dagligvaruhandeln, organisatoriska rutiner, ledarskap, transformativt ledarskap
language
Swedish
id
8892003
date added to LUP
2016-09-19 11:50:35
date last changed
2016-09-20 04:05:44
@misc{8892003,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att belysa hur företag inom dagligvaruhandeln arbetar med att hantera matsvinn. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer vi att analysera två av de största dagligvarukedjorna i Sverige. Vårt bidrag inom retail management blir att öka kunskapen och förståelsen om rutiner och ledarskap som påverkar matsvinnshantering. För att uppnå syftet med uppsatsen har vi ställt följande två frågor:
• Vilka organisatoriska rutiner påverkar hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln?
• Hur påverkar en transformativ ledarstil hanteringen av matsvinn i dagligvaruhandeln? 
Forskningen utgår från kvalitativa forskningsmetoder och det empiriska materialet består av intervjuer med respondenter som arbetar med eller inom dagligvaruhandeln samt deltagande observationer i dagligvarubutiker. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen, som är uppdelad i två delar: organisatoriska rutiner samt ledarskap med inriktning transformativt ledarskap. Studiens slutsatser visar att organisatoriska rutiner som påverkar dagligvarubutikers hantering av matsvinn är synliggörande av svinn, datumkontroll, orderbeställning, förädling samt egenkontrollprogram. Vidare visar slutsatser att transformativa ledarskapsbeteenden kan gynna dagligvarubutiker i arbetet med hantering av matsvinn. Genom att ledaren bland annat engagerar, inkluderar och föregår med gott exempel ökar viljan hos medarbetarna att arbeta med matsvinn och inre mening skapas.},
 author    = {Ngo, Cindy and Nilsson, Petronella},
 keyword   = {matsvinn,matsvinn i dagligvaruhandeln,organisatoriska rutiner,ledarskap,transformativt ledarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Matsvinn - den osynliga tjuven: en studie av dagligvarubutikers arbete med hantering av matsvinn},
 year     = {2016},
}