Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mäns våld mot kvinnor - Utvecklingsstudie kring brottet ”Grov kvinnofridskränkning"

Albinsson Wallin, Sofie LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Våld mot kvinnor är ett könsbaserat hatbrott. Våldsutövandet sker mot dem just för att de är kvinnor. Mest förekommande är våldet från män de har eller haft en nära relation med. Våldet skapar fysiska och psykiska påfrestningar för utsatta kvinnor. Samhället behöver med gemensam kraft få ett slut på våldet. Kvinnorna i sin tur måste veta vilka skyddsåtgärder som finns att tillgå när de riskerar eller har utsatts för brott.
Kriminalisering av ”mäns våld mot kvinnor” skedde i slutet av 90-talet i Sverige. Sedan dess har arbetet från regeringen fortgått i kampen om att utrota våldet och förstärka jämställdheten i samhället. Det har lett till en rad ändringar i lagstiftningen under 2010-2015. Våldet är dock fortfarande ett stort hot mot... (More)
Våld mot kvinnor är ett könsbaserat hatbrott. Våldsutövandet sker mot dem just för att de är kvinnor. Mest förekommande är våldet från män de har eller haft en nära relation med. Våldet skapar fysiska och psykiska påfrestningar för utsatta kvinnor. Samhället behöver med gemensam kraft få ett slut på våldet. Kvinnorna i sin tur måste veta vilka skyddsåtgärder som finns att tillgå när de riskerar eller har utsatts för brott.
Kriminalisering av ”mäns våld mot kvinnor” skedde i slutet av 90-talet i Sverige. Sedan dess har arbetet från regeringen fortgått i kampen om att utrota våldet och förstärka jämställdheten i samhället. Det har lett till en rad ändringar i lagstiftningen under 2010-2015. Våldet är dock fortfarande ett stort hot mot kvinnors hälsa och samhället behöver i förenad front gå fram emot våldet för att det ska utrotas helt. (Less)
Popular Abstract
Violence against women is a gender-based hate crime. The acts of violence are committed against women expressly because they are women. Most often they are hurt by men who are close to them. Violence and abuse cause terrible physical and emotional pain for the women. The society needs a wide strategy to combating the violens. Women have to know their rights and ability to get protection when they endanger the violence.
Criminalisation of "violence against women" took place in the late 90's in Sweden. Since then, the work of the government remains in the struggle to eradicate violence and enhance gender equality in society. It has led to a series of changes in legislation during 2010-2015. The violence is still a major threat to women's... (More)
Violence against women is a gender-based hate crime. The acts of violence are committed against women expressly because they are women. Most often they are hurt by men who are close to them. Violence and abuse cause terrible physical and emotional pain for the women. The society needs a wide strategy to combating the violens. Women have to know their rights and ability to get protection when they endanger the violence.
Criminalisation of "violence against women" took place in the late 90's in Sweden. Since then, the work of the government remains in the struggle to eradicate violence and enhance gender equality in society. It has led to a series of changes in legislation during 2010-2015. The violence is still a major threat to women's health and society needs the united front going forward violence for it to be completely eradicated. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albinsson Wallin, Sofie LU
supervisor
organization
alternative title
Violence against women
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt
language
Swedish
id
8892405
date added to LUP
2016-09-24 12:44:27
date last changed
2016-09-24 12:49:57
@misc{8892405,
 abstract   = {Våld mot kvinnor är ett könsbaserat hatbrott. Våldsutövandet sker mot dem just för att de är kvinnor. Mest förekommande är våldet från män de har eller haft en nära relation med. Våldet skapar fysiska och psykiska påfrestningar för utsatta kvinnor. Samhället behöver med gemensam kraft få ett slut på våldet. Kvinnorna i sin tur måste veta vilka skyddsåtgärder som finns att tillgå när de riskerar eller har utsatts för brott.
Kriminalisering av ”mäns våld mot kvinnor” skedde i slutet av 90-talet i Sverige. Sedan dess har arbetet från regeringen fortgått i kampen om att utrota våldet och förstärka jämställdheten i samhället. Det har lett till en rad ändringar i lagstiftningen under 2010-2015. Våldet är dock fortfarande ett stort hot mot kvinnors hälsa och samhället behöver i förenad front gå fram emot våldet för att det ska utrotas helt.},
 author    = {Albinsson Wallin, Sofie},
 keyword   = {straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mäns våld mot kvinnor - Utvecklingsstudie kring brottet ”Grov kvinnofridskränkning"},
 year     = {2016},
}