Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Relativitet och förståelse En studie om kommunikationsmönster kring metakognitiva lärandeprocesser i ensembleundervisning på gymnasiet

Wallin, Johan LU (2016) MUHN57 20161
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker kommunikationsmönster mellan elever och lärare på gymnasiet inom ramen för ensembleundervisning.
Syftet med studien är att ge exempel på metakognitiva lärandeprocesser i musikundervisning, belysa vilka kommunikationsmönster (diskurser) som skapas och hur de skapas i dessa processer. De teoretiska utgångspunkterna utgår från socialkonstruktionism, symbolisk interaktionism och kommunikativt handlande och som analysmodell har diskurspsykologi använts.
Det empiriska materialet, lektionsobservationer, har samlats in på ett gymnasium i södra Sverige och har kompletterats med en CIT-inspirerad intervju med en lärare. Tre metakognitiva lärandeprocesser (reflekterande, värderande och strategiska) har analyserats.... (More)
Denna studie undersöker kommunikationsmönster mellan elever och lärare på gymnasiet inom ramen för ensembleundervisning.
Syftet med studien är att ge exempel på metakognitiva lärandeprocesser i musikundervisning, belysa vilka kommunikationsmönster (diskurser) som skapas och hur de skapas i dessa processer. De teoretiska utgångspunkterna utgår från socialkonstruktionism, symbolisk interaktionism och kommunikativt handlande och som analysmodell har diskurspsykologi använts.
Det empiriska materialet, lektionsobservationer, har samlats in på ett gymnasium i södra Sverige och har kompletterats med en CIT-inspirerad intervju med en lärare. Tre metakognitiva lärandeprocesser (reflekterande, värderande och strategiska) har analyserats. Följande diskurser blev resultatet:
- en elevnära aktivitetsdiskurs, där läraren är mycket angelägen om att involvera eleverna i varje fas av lärandeprocessen, även i val av didaktiska metoder och didaktiskt innehåll.
- en elevcentrerad försiktighetsdiskurs, där utvärdering och bedömning är känsliga ämnen.
- en elevberoende relativitetsdiskurs, där inget i musikaliskt hänseende anses rätt eller fel och där läraren lämnar över stor del av beslutstagandet till eleverna.
Ur den samlade bilden av diskurserna lyfts begreppen relativitet och förståelse fram i lärarens kommunikation med eleverna kring det musikaliska innehållet och undervisningsmetoderna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallin, Johan LU
supervisor
organization
course
MUHN57 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
musikpedagogik, didaktik, diskurs, ensembleundervisning, estetiska programmet, interaktion, kommunikation, metakognition, metodik, språk
language
Swedish
id
8893383
date added to LUP
2016-10-20 13:08:36
date last changed
2016-10-20 13:08:36
@misc{8893383,
 abstract   = {Denna studie undersöker kommunikationsmönster mellan elever och lärare på gymnasiet inom ramen för ensembleundervisning. 
	Syftet med studien är att ge exempel på metakognitiva lärandeprocesser i musikundervisning, belysa vilka kommunikationsmönster (diskurser) som skapas och hur de skapas i dessa processer. De teoretiska utgångspunkterna utgår från socialkonstruktionism, symbolisk interaktionism och kommunikativt handlande och som analysmodell har diskurspsykologi använts.
	Det empiriska materialet, lektionsobservationer, har samlats in på ett gymnasium i södra Sverige och har kompletterats med en CIT-inspirerad intervju med en lärare. Tre metakognitiva lärandeprocesser (reflekterande, värderande och strategiska) har analyserats. Följande diskurser blev resultatet:
- en elevnära aktivitetsdiskurs, där läraren är mycket angelägen om att involvera eleverna i varje fas av lärandeprocessen, även i val av didaktiska metoder och didaktiskt innehåll. 
- en elevcentrerad försiktighetsdiskurs, där utvärdering och bedömning är känsliga ämnen.
- en elevberoende relativitetsdiskurs, där inget i musikaliskt hänseende anses rätt eller fel och där läraren lämnar över stor del av beslutstagandet till eleverna. 
Ur den samlade bilden av diskurserna lyfts begreppen relativitet och förståelse fram i lärarens kommunikation med eleverna kring det musikaliska innehållet och undervisningsmetoderna.},
 author    = {Wallin, Johan},
 keyword   = {musikpedagogik,didaktik,diskurs,ensembleundervisning,estetiska programmet,interaktion,kommunikation,metakognition,metodik,språk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Relativitet och förståelse En studie om kommunikationsmönster kring metakognitiva lärandeprocesser i ensembleundervisning på gymnasiet},
 year     = {2016},
}