Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ventilation efficiency measurements - a comparison between three supply air methods

Henriksson, Max LU and Nilsson, Henrik LU (2016) AEBM01 20161
Energy and Building Design
Abstract
This study compares the two traditional ventilation methods
; mixed ventilation and displacement ventilation, with a new type of dif
fuser which attempts to solve the problem with blockage of the diffuser for the displacement ventilation. This new diffuser called Airshower is a product developed by Airson engineering AB whom is also the company
where all simulations and tests for this study were performed in a built office space. The study compares in term of ventilation efficiency, ventilation index, air exchange efficiency and mean age of air. The Airshower diffuser did prove to be the most efficient ventilation solution in comparison to the other systems when measuring with constant heat loads but the worst one with variable loads.... (More)
This study compares the two traditional ventilation methods
; mixed ventilation and displacement ventilation, with a new type of dif
fuser which attempts to solve the problem with blockage of the diffuser for the displacement ventilation. This new diffuser called Airshower is a product developed by Airson engineering AB whom is also the company
where all simulations and tests for this study were performed in a built office space. The study compares in term of ventilation efficiency, ventilation index, air exchange efficiency and mean age of air. The Airshower diffuser did prove to be the most efficient ventilation solution in comparison to the other systems when measuring with constant heat loads but the worst one with variable loads. The uncertainty of the results is estimated to be of consequence since the built office space had some
flaws such as leakage, issues with the adjustable floor and control system. In ventilation index terms however, the mixed air system is the only system which yields any expected results, this fraction between room- and exhaust air once again lacks confidence due to the unsealed laboratory. The displacement system would do a lot better if
the mean age of air in the exhaust air would be older.
The mean age of air does not differ much from system to system, it is in the interval of 20-30 minutes for all the systems with the exception for one point in the room for both of the displacement system with the probable cause of turbulence causing air currents reducing the
efficiency of the system. This study is not enough to conclude that any system is significantly better than any other but both the results and the conclusion of this study could change a lot for the displacement systems should the floor and walls be sealed.

Keywords: Ventilation efficiency, air exchange efficiency, local ventilation index, mean age
of air, comparison, mixed ventilation, displacement ventilation (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Trötta ögon, huvudvärk, för kallt eller för varmt och allmänt lägre prestationsförmåga. Så kan det se ut på ett kontor med dålig ventilation och detta minskar förtjänsten för företaget samtidigt som det för de anställda upplevs påfrestande. Med ett väl dimensionerat, och rätt valt tilluftssystem blir inomhusklimatet avsevärt bättre och de anställda har de bästa förutsättningarna att med glädje prestera på topp under hela dagen.
Vårt arbete har gått ut på att jämföra ett av Airson engineering AB egenutvecklat tilluftsdon med två andra vanliga tilluftsdon då det är av intresse att ständigt vilja förbättra inomhusklimatet. För att ta reda på vilket don som var bäst lämpat för kontorsarbete jämfördes värden på ventilationseffektivitet,... (More)
Trötta ögon, huvudvärk, för kallt eller för varmt och allmänt lägre prestationsförmåga. Så kan det se ut på ett kontor med dålig ventilation och detta minskar förtjänsten för företaget samtidigt som det för de anställda upplevs påfrestande. Med ett väl dimensionerat, och rätt valt tilluftssystem blir inomhusklimatet avsevärt bättre och de anställda har de bästa förutsättningarna att med glädje prestera på topp under hela dagen.
Vårt arbete har gått ut på att jämföra ett av Airson engineering AB egenutvecklat tilluftsdon med två andra vanliga tilluftsdon då det är av intresse att ständigt vilja förbättra inomhusklimatet. För att ta reda på vilket don som var bäst lämpat för kontorsarbete jämfördes värden på ventilationseffektivitet, ventilationsindex, luftutbyteseffektivitet och medelålder av luften i ett uppbyggt labb. För att säga, vilket don som gav ny, frisk och fräsch luft bäst. Detta gjordes genom att tillföra spårgas och sedan mäta mängden spårgas i olika punkter. Det vi kom fram till var att vår studie inte var tillräcklig för att på ett konkret sätt påvisa att något don var bättre än ett annat, de funkade alla ungefär lika bra. Medelåldern var ungefär densamma i alla fallen medan för ventilationsindex så var ett omblandande system ibland bäst och för ventilationseffektivitet var Airsons egenutvecklade don ibland bäst.
Att resultaten inte blev så konkreta som vi hoppats på tror vi till stor del berodde på att labbet vid användandet inte var tillräckligt lufttätt. Det fanns ett höj- och sänkbart golv där den tillförda spårgasen som var något tyngre än luft kunde stanna kvar samt att all mätutrustning, elektronik m.m var placerade på utsidan vilket gav upphov till otätade håltagningar. Att täta labbet och genomföra nya mätningar hade varit väldigt intressant för att på så sätt se vilket don som faktiskt presterar bäst när det är helt tätt. En annan fråga uppstår då, är riktiga byggnader helt täta eller är vårt otätade försök mer realistiskt? Utöver tätningsproblem räknade vi med att vi släppte ut en 100-procentig spårgas men i verkligheten är den inte perfekt. En dyrare och renare spårgas skulle däremot inte ge upphov till mycket noggrannare resultat då det endast påverkar extremt lite.
I framtiden skulle en ny mätning vara av intresse men även att göra en CFD (Computer Fluid Dynamics) datorsimulering i t.ex. FloVENT för att jämföra strömningsproblem med de verkliga fallen vi har att tillgå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henriksson, Max LU and Nilsson, Henrik LU
supervisor
organization
course
AEBM01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Ventilation efficiency, air exchange efficiency, local ventilation index, mean age of air, comparison, mixed ventilation, displacement ventilation
language
English
id
8893732
date added to LUP
2016-11-03 11:20:56
date last changed
2016-11-03 11:20:56
@misc{8893732,
 abstract   = {This study compares the two traditional ventilation methods
; mixed ventilation and displacement ventilation, with a new type of dif
fuser which attempts to solve the problem with blockage of the diffuser for the displacement ventilation. This new diffuser called Airshower is a product developed by Airson engineering AB whom is also the company 
where all simulations and tests for this study were performed in a built office space. The study compares in term of ventilation efficiency, ventilation index, air exchange efficiency and mean age of air. The Airshower diffuser did prove to be the most efficient ventilation solution in comparison to the other systems when measuring with constant heat loads but the worst one with variable loads. The uncertainty of the results is estimated to be of consequence since the built office space had some
flaws such as leakage, issues with the adjustable floor and control system. In ventilation index terms however, the mixed air system is the only system which yields any expected results, this fraction between room- and exhaust air once again lacks confidence due to the unsealed laboratory. The displacement system would do a lot better if 
the mean age of air in the exhaust air would be older.
The mean age of air does not differ much from system to system, it is in the interval of 20-30 minutes for all the systems with the exception for one point in the room for both of the displacement system with the probable cause of turbulence causing air currents reducing the 
efficiency of the system. This study is not enough to conclude that any system is significantly better than any other but both the results and the conclusion of this study could change a lot for the displacement systems should the floor and walls be sealed.

Keywords: Ventilation efficiency, air exchange efficiency, local ventilation index, mean age 
of air, comparison, mixed ventilation, displacement ventilation},
 author    = {Henriksson, Max and Nilsson, Henrik},
 keyword   = {Ventilation efficiency,air exchange efficiency,local ventilation index,mean age of air,comparison,mixed ventilation,displacement ventilation},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ventilation efficiency measurements - a comparison between three supply air methods},
 year     = {2016},
}