Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad händer under ytan, habitatpreferenser hos europeisk utter (Lutra lutra) i nordöstra Skåne

Rietz, Andrea (2016) BIOK01 20161
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
För 20 år sedan var europeisk utter (Lutra lutra) nära på utrotad i hela Sverige. Den är nu tillbaka och följs sporadiskt upp med hjälp av inventeringar. Vid dessa inventeringar har förekomsten av utter sammanfattats men vad för habitat de är bosatta i har inte undersökts närmre. För att beskriva skillnader i habitat valdes två olika lokaler ut, en med hög utterfrekvens och en med låg utterfrekvens. På respektive lokal genomfördes en utterinventering och ett provfiske. Jag antog att det fanns mer fisk i den lokal med hög utterfrekvens samt att där skulle finnas fler utterspår än på den andra lokalen. Detta eftersom det skulle kunna vara en förklaring till den höga utterfrekvensen, att det återfinns lättillgänglig föda. Jag kom fram till... (More)
För 20 år sedan var europeisk utter (Lutra lutra) nära på utrotad i hela Sverige. Den är nu tillbaka och följs sporadiskt upp med hjälp av inventeringar. Vid dessa inventeringar har förekomsten av utter sammanfattats men vad för habitat de är bosatta i har inte undersökts närmre. För att beskriva skillnader i habitat valdes två olika lokaler ut, en med hög utterfrekvens och en med låg utterfrekvens. På respektive lokal genomfördes en utterinventering och ett provfiske. Jag antog att det fanns mer fisk i den lokal med hög utterfrekvens samt att där skulle finnas fler utterspår än på den andra lokalen. Detta eftersom det skulle kunna vara en förklaring till den höga utterfrekvensen, att det återfinns lättillgänglig föda. Jag kom fram till att fiskpopulationerna var tätare i lokalen med hög utterfrekvens samt att fisken hade mindre storlek. Dock kan jag inte bekräfta den höga utterfrekvensen då endast mycket gammal utterspillning påträffades. Trots det kan äldre observationer styrka en hög utterfrekvens. Ett bra utterhabitat kännetecknas av att det finns god tillgång på lättillgänglig föda, att det är riskfritt att förflytta sig samt att det finns närhet till andra vattendrag med lika goda förutsättningar. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Uttern flyttar tillbaka till Skåne

Uttern är ett djur som lever vilt i Sverige men antalet minskade snabbt på mitten av 1950-talet. Antalet var så lite som 500 individer. Orsakerna tros vara ökade utsläpp av miljögifter, förstöring av deras miljö och intensiv jakt. Varningsklockorna ringde och Sverige reagerade genom att rödlista arten, vilket innebär att all jakt förbjöds. Samtidigt uppmärksammade kommunerna fallet och flera inventeringar efter utter genomfördes. Resultatet visade att uttern var helt utrotad på flera platser i Sverige. Men 1996 och under åren därefter har biologer kommit fram till att utterpopulationen håller på att växa sig allt starkare och är idag uppemot 2000-3000 individer i hela landet.

Vad är en utter
Uttern... (More)
Uttern flyttar tillbaka till Skåne

Uttern är ett djur som lever vilt i Sverige men antalet minskade snabbt på mitten av 1950-talet. Antalet var så lite som 500 individer. Orsakerna tros vara ökade utsläpp av miljögifter, förstöring av deras miljö och intensiv jakt. Varningsklockorna ringde och Sverige reagerade genom att rödlista arten, vilket innebär att all jakt förbjöds. Samtidigt uppmärksammade kommunerna fallet och flera inventeringar efter utter genomfördes. Resultatet visade att uttern var helt utrotad på flera platser i Sverige. Men 1996 och under åren därefter har biologer kommit fram till att utterpopulationen håller på att växa sig allt starkare och är idag uppemot 2000-3000 individer i hela landet.

Vad är en utter
Uttern är ett däggdjur som lever i bäckar, sjöar och längst med kuster. Dess kropp är lång och strömlinjeformad vilket gör den till en utmärkt simmare. Den har sitt bo på land men äter mat som kommer från vattnet, framförallt fisk och vattenlevande insekter. Om uttern själv får välja ska det helst vara en buffé av lagom stora fiskar. Maten ska alltså vara lättfångad och finnas i stora mängder.

Uttern återfinns i Kristianstad
Vi känner nu till att Naturumsjön, som finns i Kristianstad, erbjuder en enorm fiskbuffé. En buffé som gjorde att tre stycken uttrar flyttade dit i vintras. Det var en mamma och hennes två ungar som lät sig väl smaka av all mat. Det är många människor som aldrig sett en vild utter, men nu fanns det tillfälle. Dessvärre var det en tid sedan de senast sågs närmare bestämt den 9 maj 2016. Troligen beror det på att mamman har fått nya ungar. När uttern får nya ungar jagas de äldre bort och de måste hitta egna hem. Mamman tar hand om de nya ungarna noggrant. Eftersom de nyfödda är blinda under de två första månaderna måste mamman stanna hos dem. Dessutom är ungarnas päls inte vattentät förrän de är 4 månader gamla. Vilket innebär att de skulle sjunka eller dö av köld om de försökte simma för tidigt. Mamman håller sig och ungarna gömda under dessa första månader.

Kommande år
Tidigare inventeringar visade att uttern finns utmed hela Helge å och att det troligtvis är flera stycken individer. Dessutom har personal och besökare till Naturum i Kristianstad sett utter under föregående år. Vilket förhoppningsvis innebär att Naturumsjön får fler utterbesök framöver. Sammanfattningsvis bör inventeringarna efter uttern fortsätta och allmänheten bör bistå med viktig information ifall de ser en utter i området. Om man ser en utter eller något annat spännande djur uppmanas man att rapportera det på ArtPortalen. Tillsammans kan vi öka kunskapen om Sveriges djurliv.

Handledare: Anders Nilsson
Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp.
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rietz, Andrea
supervisor
organization
course
BIOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8894089
date added to LUP
2016-10-26 15:26:54
date last changed
2016-10-26 15:26:54
@misc{8894089,
 abstract   = {För 20 år sedan var europeisk utter (Lutra lutra) nära på utrotad i hela Sverige. Den är nu tillbaka och följs sporadiskt upp med hjälp av inventeringar. Vid dessa inventeringar har förekomsten av utter sammanfattats men vad för habitat de är bosatta i har inte undersökts närmre. För att beskriva skillnader i habitat valdes två olika lokaler ut, en med hög utterfrekvens och en med låg utterfrekvens. På respektive lokal genomfördes en utterinventering och ett provfiske. Jag antog att det fanns mer fisk i den lokal med hög utterfrekvens samt att där skulle finnas fler utterspår än på den andra lokalen. Detta eftersom det skulle kunna vara en förklaring till den höga utterfrekvensen, att det återfinns lättillgänglig föda. Jag kom fram till att fiskpopulationerna var tätare i lokalen med hög utterfrekvens samt att fisken hade mindre storlek. Dock kan jag inte bekräfta den höga utterfrekvensen då endast mycket gammal utterspillning påträffades. Trots det kan äldre observationer styrka en hög utterfrekvens. Ett bra utterhabitat kännetecknas av att det finns god tillgång på lättillgänglig föda, att det är riskfritt att förflytta sig samt att det finns närhet till andra vattendrag med lika goda förutsättningar.},
 author    = {Rietz, Andrea},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad händer under ytan, habitatpreferenser hos europeisk utter (Lutra lutra) i nordöstra Skåne},
 year     = {2016},
}