Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Energilagring -En kunskapssammanställning om energilagringstekniker & en fallstudie om energilagring i ett flerbostadshus

Nilsson, Tobias LU (2016) FMI820 20162
Environmental and Energy Systems Studies
Mechanical Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Detta arbete har delats in i två delar. Den första delen handlar om olika energilagringstekniker. Den andra delen handlar om att lagra egenproducerad elenergi i ett flerbostadshus.
Syftet med första delen har varit att samla information om olika energilagringstekniker i en kunskapssammanställning genom att studera dess funktion, aktuella status och framtidsutsikter. Den andra delen har haft i syfte att undersöka vilken energilagringsteknik som i dagsläget är lämplig att använda i flerbostadshus samt undersöka om det är ekonomiskt lönsamt att lagra egenproducerad elenergi på kort eller lång sikt, det vill säga dygnsvis eller säsongsvis.
Den första delen om energilagringstekniker bygger på en litteraturstudie. I den andra... (More)
Sammanfattning
Detta arbete har delats in i två delar. Den första delen handlar om olika energilagringstekniker. Den andra delen handlar om att lagra egenproducerad elenergi i ett flerbostadshus.
Syftet med första delen har varit att samla information om olika energilagringstekniker i en kunskapssammanställning genom att studera dess funktion, aktuella status och framtidsutsikter. Den andra delen har haft i syfte att undersöka vilken energilagringsteknik som i dagsläget är lämplig att använda i flerbostadshus samt undersöka om det är ekonomiskt lönsamt att lagra egenproducerad elenergi på kort eller lång sikt, det vill säga dygnsvis eller säsongsvis.
Den första delen om energilagringstekniker bygger på en litteraturstudie. I den andra delen har en fallstudie genomförts för två olika fastigheter i stadsdelen Linero i staden Lund. Mätdata för solelproduktion har baserats på en lokal solcellsanläggning som ägs av Kraftringen Energi AB. Mätdata för fastighetselanvändning bygger på riktiga mätvärden från respektive studerad fastighet. Vidare har den ekonomiska lönsamheten undersökts med payback-metoden, där den ekonomiska livslängden på 30 år styrts av en planerad solcellsanläggning.
Resultatet från kunskapssammanställningen om energilagringsteknikerna visar att energilagringsinstallationer ökar i elsystemet och att olika energilagringstekniker har olika förutsättningar och egenskaper. Med olika förutsättningar och egenskaper måste energilagringstekniken väljas utifrån tilltänkt applikationsområde.
Den mest lämpliga energilagringstekniken för ett flerbostadområde är för närvarande ett batterilager. Resultatet från fallstudien visar att ett säsongslager inte är ekonomiskt lönsamt med givna förutsättningar i detta arbete. Det kräver enligt känslighetsanalysen särskilda omständigheter för att säsonglagring ska uppnå ekonomisk lönsamhet. Resultatet att lagra el över dygnet är ekonomiskt lönsamt om kalkylräntan är 4,5 % eller lägre med givna förutsättningar i detta arbete. Dock krävs särskilda omständigheter enligt känslighetsanalysen om solceller med ett batterilager ska nå en högre lönsamhet än enbart solceller. (Less)
Abstract
Abstract
This master thesis is divided into two parts. The first part deals with a general study of different energy storage systems. The second part deals with the possibility to store own-produced electricity from solar panels in a multifamily residential area.
The purpose of the first part was to collect information about different energy storage systems in a general study, and examine their different functions, current status and future prospects. The second part had the purpose to examine the most suitable energy storage method of today for a multifamily residential area and examine if daily or seasonal energy storage is economically profitable with a system of own-produced electricity.
The first part, the general study of energy... (More)
Abstract
This master thesis is divided into two parts. The first part deals with a general study of different energy storage systems. The second part deals with the possibility to store own-produced electricity from solar panels in a multifamily residential area.
The purpose of the first part was to collect information about different energy storage systems in a general study, and examine their different functions, current status and future prospects. The second part had the purpose to examine the most suitable energy storage method of today for a multifamily residential area and examine if daily or seasonal energy storage is economically profitable with a system of own-produced electricity.
The first part, the general study of energy storage is based on a literature study. The second part is based on a case study that included two multifamily houses in the district of Linero in the city of Lund. Data on the electricity production from solar panels was based on a solar panel system owned by Kraftringen Energi AB. Data for the use of property electricity was based own real values from Kraftringen’s database. Furthermore, the examination of the economical profitability was based on the pay-back method, where the economic life expectancy of the planned solar panels was set to 30 years, which worked as a maximum limit of profitability of the pay-back method.
The result from the general study on energy storage systems shows that energy storage installations in the world seem to increase and different energy storage methods has different prerequisites and properties. With different prerequisites and properties, energy storage systems must be chosen from intended type of application.
The most suitable energy storage system of today for a multifamily residential is based on battery storage. The results from the case study show that seasonal storage is not economically profitable, with the assumptions made in this work. The sensitivity analysis shows that a seasonal storage is to be economically profitable; certain requirements need to be fulfilled. On the other hand, daily energy storage can be economically profitable if the imputed rate of interest is a maximum of 4,5 %, with the assumptions made in this work. However, the sensitivity analysis shows that the investment of solar panels and batteries only become more profitable than only investing in solar panels under certain circumstances. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Tobias LU
supervisor
organization
course
FMI820 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
report number
ISRN LUTFD2/TFEM-- 16/5117--SE
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
8894574
date added to LUP
2016-11-25 08:49:40
date last changed
2016-11-25 08:49:40
@misc{8894574,
 abstract   = {Abstract
This master thesis is divided into two parts. The first part deals with a general study of different energy storage systems. The second part deals with the possibility to store own-produced electricity from solar panels in a multifamily residential area.
The purpose of the first part was to collect information about different energy storage systems in a general study, and examine their different functions, current status and future prospects. The second part had the purpose to examine the most suitable energy storage method of today for a multifamily residential area and examine if daily or seasonal energy storage is economically profitable with a system of own-produced electricity.
The first part, the general study of energy storage is based on a literature study. The second part is based on a case study that included two multifamily houses in the district of Linero in the city of Lund. Data on the electricity production from solar panels was based on a solar panel system owned by Kraftringen Energi AB. Data for the use of property electricity was based own real values from Kraftringen’s database. Furthermore, the examination of the economical profitability was based on the pay-back method, where the economic life expectancy of the planned solar panels was set to 30 years, which worked as a maximum limit of profitability of the pay-back method.
The result from the general study on energy storage systems shows that energy storage installations in the world seem to increase and different energy storage methods has different prerequisites and properties. With different prerequisites and properties, energy storage systems must be chosen from intended type of application.
The most suitable energy storage system of today for a multifamily residential is based on battery storage. The results from the case study show that seasonal storage is not economically profitable, with the assumptions made in this work. The sensitivity analysis shows that a seasonal storage is to be economically profitable; certain requirements need to be fulfilled. On the other hand, daily energy storage can be economically profitable if the imputed rate of interest is a maximum of 4,5 %, with the assumptions made in this work. However, the sensitivity analysis shows that the investment of solar panels and batteries only become more profitable than only investing in solar panels under certain circumstances.},
 author    = {Nilsson, Tobias},
 issn     = {1102-3651},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Energilagring -En kunskapssammanställning om energilagringstekniker & en fallstudie om energilagring i ett flerbostadshus},
 year     = {2016},
}