Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillsyn av ISO 14001-certifierade verksamheter

Fridell, Emelie LU (2016) MVEM03 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
Even though there is little evidence that ISO 14001 certified companies actually reduce their environmental impact, previous studies show that certified companies comply to environmental regulatory demands better than non-certified companies. The purpose of this study is to examine the regulatory compliance of ISO 14001 certified companies in the south of Sweden. The empirical data is based on inspection reports from the supervising authority as well as surveys and interviews with environmental inspectors and environmental directors.
The main findings are:
• There is little difference in compliance to regulatory demands between certified and non-certified companies in the south of Sweden.
• The level of regulatory compliance has... (More)
Even though there is little evidence that ISO 14001 certified companies actually reduce their environmental impact, previous studies show that certified companies comply to environmental regulatory demands better than non-certified companies. The purpose of this study is to examine the regulatory compliance of ISO 14001 certified companies in the south of Sweden. The empirical data is based on inspection reports from the supervising authority as well as surveys and interviews with environmental inspectors and environmental directors.
The main findings are:
• There is little difference in compliance to regulatory demands between certified and non-certified companies in the south of Sweden.
• The level of regulatory compliance has little to do with the ISO certification and is rather the result of a combination of internal and external factors, such as size of corporation and motivation of the board of a company. Generally, companies with greater resources comply better to regulatory demands.
The main conclusions are:
• As the ISO standard is implemented in a similar way worldwide, it is difficult to put extra pressure on Swedish companies to comply with every regulatory demand, especially since legislation in some countries is less developed than the standard.
• Environmental work of a certified company must be integrated on all levels so that regulatory demands are not neglected.
• In order to increase the regulatory compliance, the ISO standard would have to improve the motivation of the board of directors in certified companies.
The study revealed that the environmental value of an ISO 14001 certification should be questioned when companies are neither reducing their environmental impact nor living up to environmental regulatory demands. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
ISO 14001 är en internationell miljöcertifiering för företag som vill arbeta mer effektivt med sina miljöpåverkande aspekter. Även om det inte går att fastställa att ISO 14001-certifierade företag faktiskt minskar sin miljöpåverkan, visar tidigare studier att certifierade företag uppfyller miljölagkrav bättre än icke-certifierade företag. Ett av kraven som ställs på företag när de certifieras är att de ska leva upp till lagkrav och ”andra” krav. Detta borde innebära att certifierade företag lever upp till samtliga miljölagkrav. Det ställs dock inga krav i ISO-standarden på hur lagkraven ska uppfyllas.
Syftet med denna studie är att undersöka hur och om ISO 14001 certifierade företag i södra Sverige lever upp till de miljölagkrav som... (More)
ISO 14001 är en internationell miljöcertifiering för företag som vill arbeta mer effektivt med sina miljöpåverkande aspekter. Även om det inte går att fastställa att ISO 14001-certifierade företag faktiskt minskar sin miljöpåverkan, visar tidigare studier att certifierade företag uppfyller miljölagkrav bättre än icke-certifierade företag. Ett av kraven som ställs på företag när de certifieras är att de ska leva upp till lagkrav och ”andra” krav. Detta borde innebära att certifierade företag lever upp till samtliga miljölagkrav. Det ställs dock inga krav i ISO-standarden på hur lagkraven ska uppfyllas.
Syftet med denna studie är att undersöka hur och om ISO 14001 certifierade företag i södra Sverige lever upp till de miljölagkrav som finns. Eftersom forskning på området är ytterst begränsad kommer denna uppsats bidra till att fylla en kunskapslucka.
Det empiriska materialet bygger på 8 inspektionsrapporter från tillsynsmyndigheten samt 18 enkäter och 3 intervjuer med miljöinspektörer och miljöchefer.
De viktigaste resultaten från studien är:
• Det finns ingen större skillnad mellan hur certifierade och icke-certifierade företag i södra Sverige lever upp till lagkrav. De flesta företag har avvikelser från lagkrav vad det gäller avfalls- och kemikaliehantering.
• Uppfyllelsen av lagkrav har ytterst lite att göra med ISO-certifiering och är snarare ett resultat av interna och externa faktorer, såsom företagsstorlek och företagsledningens motivation. Generellt sett är det företag med stora resurser som uppfyller lagkraven bäst. Vad det gäller egenkontrolldokumentation är ISO-certifierade företag bättre än icke-certifierade företag.
De viktigaste slutsatserna är:
• ISO-standarden är mer utvecklade än lagkraven i vissa länder. Detta medför ett problem eftersom standarden implementeras på ett likartat sätt över hela världen. Det är därför svårt för svenska revisorer att sätta allt för stor press på svenska företag att följa varje lagkrav, när företag i andra länder inte förväntas leva upp till samma krav.
• Kunskapen om lagkrav måste förmedlas bättre inom både certifierade och icke-certifierade företag för att de ska kunna leva upp till gällande lagkrav.
• För att öka lagkravsefterlevnaden, behöver ISO-standarden arbeta mer med att förbättra motivationen hos ledningen i certifierade företag.
Det verkliga miljövärdet av en ISO-certifiering bör ifrågasättas när certifierade företag varken minskar sin miljöpåverkan eller lever upp till miljölagkrav. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fridell, Emelie LU
supervisor
organization
alternative title
Compliance with regulatory demands in ISO 14001 certified companies
course
MVEM03 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ISO 14001, Environmental Managment Systems, Regulatory demands
language
Swedish
id
8895120
date added to LUP
2016-11-21 11:50:52
date last changed
2016-11-21 11:50:52
@misc{8895120,
 abstract   = {Even though there is little evidence that ISO 14001 certified companies actually reduce their environmental impact, previous studies show that certified companies comply to environmental regulatory demands better than non-certified companies. The purpose of this study is to examine the regulatory compliance of ISO 14001 certified companies in the south of Sweden. The empirical data is based on inspection reports from the supervising authority as well as surveys and interviews with environmental inspectors and environmental directors.
	The main findings are:
•	There is little difference in compliance to regulatory demands between certified and non-certified companies in the south of Sweden. 
•	The level of regulatory compliance has little to do with the ISO certification and is rather the result of a combination of internal and external factors, such as size of corporation and motivation of the board of a company. Generally, companies with greater resources comply better to regulatory demands. 
	The main conclusions are:
•	As the ISO standard is implemented in a similar way worldwide, it is difficult to put extra pressure on Swedish companies to comply with every regulatory demand, especially since legislation in some countries is less developed than the standard.
•	Environmental work of a certified company must be integrated on all levels so that regulatory demands are not neglected.
•	In order to increase the regulatory compliance, the ISO standard would have to improve the motivation of the board of directors in certified companies.
The study revealed that the environmental value of an ISO 14001 certification should be questioned when companies are neither reducing their environmental impact nor living up to environmental regulatory demands.},
 author    = {Fridell, Emelie},
 keyword   = {ISO 14001,Environmental Managment Systems,Regulatory demands},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillsyn av ISO 14001-certifierade verksamheter},
 year     = {2016},
}