Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Plats Hus Människa - En Berättelse

Ahlén, Martin LU (2016) AAHM01 20152
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract
Plats Hus Människa: En berättelse (Place House Person: A story) is a master thesis in architecture that describes a project from start to near completion in full scale. Since my personal relation to the site is strong, my point of departure is the phenomenological architecture. This architectural movement emphasizes the importance of place. The main tool of both my investigation of place and my presentation of it are short stories.

The work is presented in three different parts. The first one is an introduction in the form of a theoretical essay based on the works of Christian Norberg-Schultz, Peter Zumthor, Juhani Pallasmaa, Sverre Fehn and their relation to the philosopher Martin Heidegger.
The second part is an investigation of... (More)
Plats Hus Människa: En berättelse (Place House Person: A story) is a master thesis in architecture that describes a project from start to near completion in full scale. Since my personal relation to the site is strong, my point of departure is the phenomenological architecture. This architectural movement emphasizes the importance of place. The main tool of both my investigation of place and my presentation of it are short stories.

The work is presented in three different parts. The first one is an introduction in the form of a theoretical essay based on the works of Christian Norberg-Schultz, Peter Zumthor, Juhani Pallasmaa, Sverre Fehn and their relation to the philosopher Martin Heidegger.
The second part is an investigation of place, mainly by texts illustrated with photos and drawings. The last part is my design.

The aim of this work is to investigate how an existing relation to a site can generate a new design with the help of stories of place used as a creative tool. (Less)
Abstract (Swedish)
Plats Hus Människa: En berättelse är ett examensarbete i arkitektur som redovisar ett byggprojekt på djupet, från den första inspirationen till ett förverkligande i full skala. När man försöker gestalta en sådan komplex process gäller det att begränsa sig genom att ha tydliga ramar. För min egen del så innebär det att jag konsekvent har utgått från en viss skola inom arkitekturen och att jag både i mitt skapande och i min presentation av arbetet använder berättelsen som metod och verktyg.

Jag har en stark relation till platsen där min design har uppförts. Att därför hämta inspiration från den fenomenologiska arkitekturens teori och praktik, som hyllar platsanpassad arkitektur, var en given startpunkt. Det var uppenbart redan från början... (More)
Plats Hus Människa: En berättelse är ett examensarbete i arkitektur som redovisar ett byggprojekt på djupet, från den första inspirationen till ett förverkligande i full skala. När man försöker gestalta en sådan komplex process gäller det att begränsa sig genom att ha tydliga ramar. För min egen del så innebär det att jag konsekvent har utgått från en viss skola inom arkitekturen och att jag både i mitt skapande och i min presentation av arbetet använder berättelsen som metod och verktyg.

Jag har en stark relation till platsen där min design har uppförts. Att därför hämta inspiration från den fenomenologiska arkitekturens teori och praktik, som hyllar platsanpassad arkitektur, var en given startpunkt. Det var uppenbart redan från början att berättelsen om platsen skulle vara central och att denna berättelse skulle ses som ett konstnärligt instrument. Därför var det glädjande för mig att upptäcka att de fenomenologiska arkitekter jag valde att studera framhöll både konst och litteratur.

Arbetet redovisas i tre delar som kort sammanfattas nedan.

Del 1: Essä (Ett existentiellt fotfäste). Jag inleder mitt arbete genom att i essäistisk stil presentera min förståelse av den fenomenologiska arkitekturen. Den grundar sig i arkitekturteoretiska skrifter av Christian Norberg-Schultz, Peter Zumthor, Juhani Pallasmaa och i viss mån även av Sverre Fehns arbete. För att få en djupare förståelse används Heideggers filosofi, som de nämnda teoretikerna är inspirerade av, som fond. Förutom att vara en inledning till mitt arbete kan essän läsas som en generell inledning till ämnet fenomenologisk arkitektur.

Del 2: Undersökningar (Det fyrfaldiga). I den andra delen av arbetet undersöker jag min plats utifrån de insikter om plats och platsskapande jag har tillgodogjort mig. Jag har arbetat med korta texter, foton, skisser och collage. Jag har inte begränsat mig vad gäller dess innehåll utan har arbetat och associerat fritt, vilket har resulterat i allt från historiska minnen och upplevelser till iakttagelser under arbetets gång.

Del 3: Design (Konkretisering av plats). I den sista delen presenteras min design, vars mål är att förstärka och visa hänsyn till platsens kvalitéer. En del av designen har under projektets gång uppförts och är i skrivande stund nästan helt färdigställt.

Den övergripande frågeställningen är hur en existerande relation till plats kan användas för att generera ny arkitektur. Genom att använda berättelsen som metod är begränsningen på teman att undersöka få. För att använda en Heideggeriansk term (som förklaras i essän) mäter jag poetiskt platsen, så att jag kan formulera den, både i relation till sig själv, till arkitekturen, till människorna som bebor den och till omvärlden.

Syftet är att utveckla en existentiell förståelse för arkitektur som kan vara användbar i framtida yrkesutövning. Trots att arbetet innehåller ett brett spektrum av arbetsmoment, som sträcker sig från arkitekturteori till ren byggteknik så ser jag främst på det som ett konstnärligt projekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlén, Martin LU
supervisor
organization
course
AAHM01 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Fenomenologi, Peter Zumthor, Juhani Pallasmaa, Christian Norberg-Schultz, Sverre Fehn, Martin Heidegger, Arkitektur
language
Swedish
id
8895722
date added to LUP
2016-12-16 15:38:14
date last changed
2016-12-16 15:38:14
@misc{8895722,
 abstract   = {Plats Hus Människa: En berättelse (Place House Person: A story) is a master thesis in architecture that describes a project from start to near completion in full scale. Since my personal relation to the site is strong, my point of departure is the phenomenological architecture. This architectural movement emphasizes the importance of place. The main tool of both my investigation of place and my presentation of it are short stories.

The work is presented in three different parts. The first one is an introduction in the form of a theoretical essay based on the works of Christian Norberg-Schultz, Peter Zumthor, Juhani Pallasmaa, Sverre Fehn and their relation to the philosopher Martin Heidegger.
The second part is an investigation of place, mainly by texts illustrated with photos and drawings. The last part is my design.

The aim of this work is to investigate how an existing relation to a site can generate a new design with the help of stories of place used as a creative tool.},
 author    = {Ahlén, Martin},
 keyword   = {Fenomenologi,Peter Zumthor,Juhani Pallasmaa,Christian Norberg-Schultz,Sverre Fehn,Martin Heidegger,Arkitektur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Plats Hus Människa - En Berättelse},
 year     = {2016},
}