Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Framgångsfaktorer för ökad återvinning av mineralull från byggprojekt

Anneroth, Marcus LU (2016) In TVBP VBEM01 20162
Construction Management
Abstract
Sustainability is getting more and more attention in the global debate, and construction is one of the sectors with the biggest impact on the environment. The construction process creates vast amounts of waste every year but the sector has started to take responsibility for the problems it creates. Up until now the focus has been on the big fractions, such as concrete and metals, which make out the biggest portion of the waste. Cost effective solutions are getting more important as certifications get more common and more value is put into the buildings environmental performance. In this context, mineral wool is an odd fraction that rarely get any attention in the debate and it is almost never presented in statistics, by neither... (More)
Sustainability is getting more and more attention in the global debate, and construction is one of the sectors with the biggest impact on the environment. The construction process creates vast amounts of waste every year but the sector has started to take responsibility for the problems it creates. Up until now the focus has been on the big fractions, such as concrete and metals, which make out the biggest portion of the waste. Cost effective solutions are getting more important as certifications get more common and more value is put into the buildings environmental performance. In this context, mineral wool is an odd fraction that rarely get any attention in the debate and it is almost never presented in statistics, by neither corporations nor the government. As an inert product that doesn’t react chemically, it is therefore regarded as non-recyclable by important institutions. Huge amounts of energy are needed in the production of mineral wool and if we manage to increase the recycling, the fraction can be subject to great savings in energy. Retake and recycling is a complicated process where many actors with different interests has important rolls. This report seeks to understand the problems and barriers that exist in the context of retake and recycling of mineral wool from the building contractor’s perspective. The report also aims to give suggestions on how to overcome the barriers and how to increase the recycling of mineral wool. The barriers that were found in this research had mostly to with factors outside the direct control of the construction companies. To succeed they must put a lot of focus on the cooperation with waste contractor, who has a key role in the process. (Less)
Abstract (Swedish)
Hållbarhet får en allt större plats i den globala debatten, och byggbranschen är en av de aktörer som har störst påverkan på miljön. Byggprocessen ger upphov till stora mängder avfall och branschen har börjat ta sitt ansvar. Fokus har hittills legat på de stora fraktionerna och mycket forskning har presenterats kring återvinning av t.ex. betong och metall som utgör en stor andel av avfallet. Kostnadseffektiva gröna lösningar har blivit allt viktigare när fler och fler byggnader miljöcertifieras och en stor del av värdet ligger i byggnadens miljöprestanda. Mineralull är en udda fraktion i sammanhanget som sällan syns i debatten och den presenteras sällan som en egen fraktion i statistik, varken från privata aktörer eller myndigheter.... (More)
Hållbarhet får en allt större plats i den globala debatten, och byggbranschen är en av de aktörer som har störst påverkan på miljön. Byggprocessen ger upphov till stora mängder avfall och branschen har börjat ta sitt ansvar. Fokus har hittills legat på de stora fraktionerna och mycket forskning har presenterats kring återvinning av t.ex. betong och metall som utgör en stor andel av avfallet. Kostnadseffektiva gröna lösningar har blivit allt viktigare när fler och fler byggnader miljöcertifieras och en stor del av värdet ligger i byggnadens miljöprestanda. Mineralull är en udda fraktion i sammanhanget som sällan syns i debatten och den presenteras sällan som en egen fraktion i statistik, varken från privata aktörer eller myndigheter. Mineralull är en inert produkt som fortfarande ses som icke återvinningsbar av viktiga aktörer. Det krävs även stora mängder energi vid tillverkningen vilket kan ge stora miljöbesparingar om man kan öka återvinningen, och minska deponeringen. Återtag och återvinning är en komplicerad process där många olika aktörer, med olika intressen, har viktiga roller. Den här rapporten undersöker de problem och barriärer som finns i samband med återtag och återvinning av mineralull från byggarbetsplatsens perspektiv. Den ger också förslag på hur dessa barriärer kan övervinnas och därmed hur ökad återvinning av mineralull kan åstadkommas. De barriärer som hittades handlade till stor del om faktorer som ligger utanför byggentreprenörens direkta kontroll. För att lyckas måste de lägga mycket fokus på samarbetet med framförallt avfallsentreprenören som har en nyckelroll i processen. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Avfall i byggbranschen har på senare tid börjat behandlas som en biprodukt istället för skräp. Det är bra för miljön men hanteringen blir allt mer komplicerad. Genom att undersöka möjligheter och svårigheter syftar studien till att hjälpa företag att öka återvinningen av mineralull vid nybyggnadsprojekt.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anneroth, Marcus LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20162
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Mineralull, Stenull, Gröna lösningar, Återtag, Waste management, Avfallshantering
publication/series
TVBP
report number
16/5541
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Anne Landin
Bi-handledare: Joakim Suhr, Skanska
Examinator: okänd
id
8896178
date added to LUP
2016-12-20 10:56:03
date last changed
2019-10-08 15:29:51
@misc{8896178,
 abstract   = {Sustainability is getting more and more attention in the global debate, and construction is one of the sectors with the biggest impact on the environment. The construction process creates vast amounts of waste every year but the sector has started to take responsibility for the problems it creates. Up until now the focus has been on the big fractions, such as concrete and metals, which make out the biggest portion of the waste. Cost effective solutions are getting more important as certifications get more common and more value is put into the buildings environmental performance. In this context, mineral wool is an odd fraction that rarely get any attention in the debate and it is almost never presented in statistics, by neither corporations nor the government. As an inert product that doesn’t react chemically, it is therefore regarded as non-recyclable by important institutions. Huge amounts of energy are needed in the production of mineral wool and if we manage to increase the recycling, the fraction can be subject to great savings in energy. Retake and recycling is a complicated process where many actors with different interests has important rolls. This report seeks to understand the problems and barriers that exist in the context of retake and recycling of mineral wool from the building contractor’s perspective. The report also aims to give suggestions on how to overcome the barriers and how to increase the recycling of mineral wool. The barriers that were found in this research had mostly to with factors outside the direct control of the construction companies. To succeed they must put a lot of focus on the cooperation with waste contractor, who has a key role in the process.},
 author    = {Anneroth, Marcus},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Mineralull,Stenull,Gröna lösningar,Återtag,Waste management,Avfallshantering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Framgångsfaktorer för ökad återvinning av mineralull från byggprojekt},
 year     = {2016},
}